PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN"

Transcription

1 PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami kandungan kursus. Ia juga mencadangkan jumlah tempoh masa untuk anda habiskan bagi melengkapkan kursus ini dengan sepenuhnya. Sentiasalah rujuk Panduan Kursus secara berterusan semasa anda membaca kandungan kursus kerana ia dapat membantu di dalam menjelaskan komponen-komponen pembelajaran penting yang mungkin anda terlepas pandang. PENGENALAN Kursus HBLS4103 Pengurusan Landskap adalah kursus Open Universiti Malaysia (OUM) yang dikelolakan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Kursus ini bernilai tiga jam kredit dan mengambil masa 8 hingga 15 minggu untuk dilalui. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITAWARKAN Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengambil program Sarjana Muda Pengajaran dalam bidang Kemahiran Hidup dengan Kepujian. Sebagai pelajar jarak jauh, anda seharusnya fasih dengan keperluan pembelajaran kendiri dan mampu mengoptimakan kaedah pembelajaran dan persekitaran yang sedia ada. Sebelum anda memulakan kursus ini, sila pastikan anda maklum dengan bahan kursus, kelayakan kursus dan bagaimana kursus tersebut dikendalikan. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM, seseorang pelajar itu perlu memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Selaras dengan piawaian ini, kursus yang bernilai tiga jam kredit memerlukan masa selama 120 jam pembelajaran. Anggaran masa pembelajaran ialah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1.

2 x PANDUAN KURSUS Jadual 1: Anggaran Masa Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Membaca kandungan kursus dan mengambil bahagian dalam perbincangan awal Jam Pembelajaran Membaca modul 60 Menghadiri 3 hingga 5 sesi tutorial 10 Perbincangan atas talian 12 Ulang kaji 15 Menyiapkan tugasan, Ujian dan Peperiksaan 20 JUMLAH MASA PEMBELAJARAN OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenalpasti elemen utama dalam landskap; 2. Merekabentuk sebuah landskap kejur dan lembut; 3. Membina sebuah projek landskap mini; dan 4. Melaksanakan penyelenggaraan selepas pembinaan. SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi aspek reka bentuk landskap yang melibatkan: (i) elemen landskap; (ii) pemilihan tumbuhan; (iii) bahan binaan; dan (iv) grafik landskap. Manakala aspek pelaksanaannya meliputi pembinaan landskap lembut dan kejur. Aspek penyelenggaraan selepas pembinaan juga dimasukkan bagi melengkapkan mata pelajaran ini yang berbentuk teori dan amali. Untuk membolehkan anda mencapai 4 objektif kursus di atas, kursus ini dibahagikan kepada 10 topik seperti berikut:

3 PANDUAN KURSUS xi Topik 1 menerangkan definisi perkataan landskap dan bagaimana industri landskap berkembang di negara kita. Tumpuan diberikan kepada jenis-jenis landskap yang terdapat di seluruh negara (bersama contoh) bagi setiap jenis landskap yang dibincangkan. Topik 2 membincangkan mengenai elemen atau unsur yang selalu digunapakai dalam kerja-kerja rekabentuk dan melaksanakan pembangunan sesuatu landskap. Perbincangan tertumpu kepada elemen semula jadi yang terdapat di persekitaran dan juga elemen buatan manusia, serta bagaimana elemen tersebut diolah untuk mendapatkan hasil pelandskapan yang baik. Topik 3 menerangkan tentang landskap lembut yang merupakan salah satu elemen landskap semula jadi merangkumi semua jenis tumbuhan yang digunakan di dalam merekabentuk landskap termasuk pokok, pokok renek, pokok lendair, dan penutup bumi. Tumbuhan tersebut merupakan elemen landskap yang kompleks dalam penggunaannya oleh kerananya ia hidup, tumbuh dan berkembang sehingga tumbuhan tersebut mempunyai ciri-ciri yang berbeza-beza antara satu spesies dengan spesies yang lain. Oleh yang demikian dalam pemilihan tumbuhan landskap perlu memerhatikan ciri- ciri tumbuhan seperti: (a) rupabentuk (b) saiz tumbuhan dewasa (c) kepadatan daun dan dahan (d) kadar tumbuhan (e) warna dan tekstur daun (f) warna dan bauan bunga. Malahan dengan adanya proses pembangunan yang pesat akan mempengaruhi terhadap alam sekitar. Oleh sebab itu, penggunaan tanaman tidak hanya ditumpukan pada kualiti estetik dan keindahan sahaja tetapi kegunaan kejuruteraan dan pengawalan iklim lebih ditekankan untuk mencegah kesan daripada perubahan iklim tersebut. Oleh sebab itu, fungsi tumbuhan dalam landskap dapat dilihat dari aspek kejuruteraan, mengawal iklim, aspek senibina, dan kegunaan estetika. Topik 4 akan menjelaskan mengenai landskap kejur. Lanskap kejur menterjemahkan salah satu daripada aspek besar persekitaran landskap yang perlu diketahui oleh pereka bentuk dan pembina yang terlibat di dalam bidang ini. Aspek landskap kejur adalah melibatkan elemen atau bahan yang mungkin berbentuk asli (natural) atau dibina atau dibentuk dengan bahan-bahan yang ada dipersekitaran kita seperti batu, besi dan juga kayu. Elemen dan bahan yang dipilih akan menterjemahkan maksud rekabentuk yang dibuat. Dari aspek lain, landskap kejur kerap lebih bertahan lama jika dibina secara lebih baik dan berkualiti jika dibandingkan dengan landskap lembut. Untuk menampilkan karektor landskap yang tersendiri di dalam topik ini, anda akan diperkenalkan dengan beberapa teknik pembinaan yang menggunakan kayu, bata, konkrit simen fero dan juga gentian kaca (fibreglass). Gabungan teknik dan bahan ini akan membolehkan anda memahami aplikasi landskap kejur.

4 xii PANDUAN KURSUS Topik 5 menerangkan prinsip di dalam rekabentuk yang merupakan konsep asas untuk komposisi rekabentuk. Prinsip reka bentuk tidak hanya terhad digunakan di dalam rekabentuk landskap sahaja, malah ia sering diaplikasikan di dalam pelbagai hasil seni untuk mencapai satu reka bentuk yang berestetika dan menarik. Bahan yang digunapakai serta cara aplikasinya sahaja yang membezakan di antara setiap hasil seni tersebut. Prinsip ini amat berguna untuk mereka yang baru di dalam bidang rekabentuk kerana ia menolong di dalam membuat keputusan dalam pemilihan komposisi rekabentuk, terutamanya dari segi bentuk dan bahan. Terdapat banyak prinsip yang boleh digunapakai, namun yang umum dan sering diaplikasikan termasuklah, keringkasan, keseimbangan, keanekaan, skala, ulangan, kontras, ritma dan tumpuan. Penggunaan prinsipprinsip ini boleh memastikan agar satu rekabentuk itu lebih menarik pada pandangan dan memenuhi kehendak. Mengabaikannya, mungkin menghasilkan satu rekabentuk yang kurang nilai estetik, terutamanya dari segi visual. Topik 6 membincangkan mengenai grafik landskap yang merupakan satu kaedah komunikasi visual yang berkesan untuk mempersembahkan idea rekabentuk landskap. Ini kerana sangat sukar untuk melakar objek sebenar atau hampir serupa di atas pelan landskap. Oleh yang demikian, teknik pewakilan simbolsimbol yang seragam dan persembahan lukisan perspektif digunakan. Prinsip lakaran berkesan mengandungi tiga perkara penting iaitu garisan, komposisi dan warna. Pelan landskap yang lengkap perlu melalui proses rekabentuk dan melalui proses ini terhasil 4 pelan iaitu pelan tapak, inventori, konsep dan induk. Setiap pelan ini berbeza dari segi cara penyediaan dan fungsinya. Kemajuan dalam teknologi ICT telah merubah sedikit sebanyak cara penyediaan pelan landskap daripada kaedah tradisional ke kaedah sistematik. Topik 7 menjelaskan mengenai merekabentuk landskap. Proses rekabentuk merupakan perkara yang sangat penting kerana ianya membantu kita menyusun maklumat serta menyediakan jalan penyelesaian mengikut keperluan unik sesuatu kawasan dan kehendak pelanggan. Ianya merangkumi pelbagai proses yang sistematik dan tersusun dalam merealisasikan idea yang dikemukakan, contohnya seperti inventori tapak, analisis tapak, analisa keperluan pelanggan, pembentukan konsep, penghasilan pelan induk serta perincian pelan landskap lembut dan landskap kejur. Walaupun proses ini kadangkala memakan masa yang panjang, namun dengan adanya proses rekabentuk ini matlamat sesuatu rekabentuk itu boleh dicapai. Walau bagaimanapun, hasil rekabentuk yang baik sentiasa bergantung kepada daya kreativiti masing masing dalam menilai sesuatu potensi tapak. Oleh itu, kita hendaklah mempunyai kefahaman yang mendalam mengenai proses rekabentuk agar setiap rekabentuk yang dihasilkan sentiasa menepati kehendak pelanggan, menyelesaikan segala permasalahan tapak serta mempunyai nilai-nilai estetik yang tersendiri.

5 PANDUAN KURSUS xiii Topik 8 menerangkan mengenai perancangan projek landskap yang juga merupakan bahagian penting di dalam mencapai maksud rekabentuk landskap. Aspek ini akan membolehkan rekabentuk landskap diimplementasikan dengan jayanya di tapak projek setelah dipertimbangkan beberapa perkara yang perlu dilakukan seperti menyediakan pelan berkaitan, menyediakan anggaran perbelanjaan, menyediakan jadual pelaksanaan dan juga menyediakan bahan binaan, peralatan dan tenaga kerja. Setelah dikenalpasti perkara yang dinyatakan itu dijangkakan projek akan dapat berjalan dengan lancarnya di tapak projek. Perancangan mestilah diaturkan dengan sempurna tidak boleh ada sebarang kekurangan; jika ada, perlulah dielakkan atau dikurangkan risikonya. Namun begitu, perancangan tidak juga akan tercapai kejayaannya jika mereka yang berada di tapak projek tidak melaksanakan apa yang telah dirancangkan sebelum itu. Dalam hal ini, diri anda adalah faktor yang amat penting. Topik 9 merupakan peringkat terakhir di dalam menterjemahkan apa yang tersurat di dalam idea rekabentuk landskap. Samada idea reka bentuk itu berjaya atau gagal akan dapat diperlihatkan ketika pelaksanaan projek dilakukan di tapak projek. Pelaksanaan akan melibatkan penyediaan tapak dan kemudiannya ia akan dibina. Aktiviti tersebut sebenarnya adalah amat rumit dan memakan masa yang panjang dengan melibatkan bahan binaan, mesin dan peralatan serta tenaga kerja, semuanya mesti diaturkan dengan baik dan sempurna bagi membolehkan ia berjalan dengan lancar di tapak projek. Di samping itu, keperluan terhadap laporan projek dan rekod perlu diadakan, sama ada ketika projek sedang berjalan atau sesudah siap dilaksanakan di tapak. Ini bagi memastikan kerja di tapak seiring dengan rekod yang perlu ada bertujuan untuk menterjemahkan kemajuan pembinaannya, sama ada ia perlahan, mengikut waktu atau untuk mengesan keberkesanannya. Semua ini akan membantu anda menjadi pembina yang berkemampuan dan cekap. Topik 10 membincangkan mengenai penyelenggaraan landskap. Penyelenggaraan landskap ialah menjaga dan menyelenggara kawasan landskap selepas ianya dibina. Ianya adalah merupakan satu aktiviti yang penting bagi memastikan landskap yang dibina matang dan mencapai tahap yang dihendaki. Kerja-kerja penyelenggaraan yang biasa dilakukan bagi sesebuah kawasan landskap adalah seperti penyiraman, sungkupan dan naungan, pengawalan rumpai, pembajaan, pengawasan perosak dan penyakit, pemangkasan, penyelenggaraan landskap kejur, serta pelandskapan semula. Untuk menyelenggara kawasan landskap memerlukan kemahiran. Tujuan dan teknik penyelenggaraan perlu diketahui sebelum sesuatu kerja penyelenggaraan dijalankan. Ini akan dapat menghasilkan keadaan persekitaran kehidupan yang selamat, berguna dan menyeronokkan kepada para pengguna serta akan menjadi aset kepada empunya kawasan tersebut.

6 xiv PANDUAN KURSUS PANDUAN SUSUN ATUR TEKS Sebelum anda membaca modul ini, adalah penting sekiranya anda ambil tahu akan susun atur teks modul. Memahami susun atur teks akan membantu anda untuk merencana pembelajaran kursus supaya lebih objektif dan berkesan. Amnya, susun atur teks bagi setiap topik adalah seperti berikut: Hasil Pembelajaran: Ia merupakan apa yang anda harus dapat lakukan atau capai setelah selesai membaca sesuatu topik. Setelah selesai membaca setiap topik anda digalakkan merujuk kepada senarai hasil pembelajaran berkenaan untuk memastikan sama ada anda dapat atau tidak mencapainya. Amalan seperti ini akan dapat mengukur dan mempertingkatkan penguasaan kandungan sesuatu topik. Semak Kendiri : Soalan-soalan diselitkan pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu topik. Soalan-soalan ini menguji kefahaman tentang maklumat yang anda telah baca. Jawapan untuk soalan-soalan ini biasanya terdapat dalam perenggan-perenggan yang sebelumnya. Anda digalakkan menjawab soalansoalan semak kendiri ini untuk menguji dan memastikan sama ada anda telah memahami kandungan sesuatu topik dan seterusnya menyediakan anda menghadapi ujian dan peperiksaan kelak. Kebanyakan jawapan kepada soalansoalan yang ditanya terdapat di dalam modul itu sendiri. Aktiviti: Aktiviti-aktiviti juga diselitkan pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu topik dengan tujuan menggalakkan anda mengaplikasi konsep dan prinsip yang anda telah pelajari kepada situasi sebenar. Aktiviti-aktiviti ini juga memperluaskan kefahaman kandungan yang dipelajari dengan menggalakkan anda melakukan sesuatu seperti berfikir secara mendalam, memberi pendapat, berbincang bersama rakan dalam kelas, merujuk kepada laman web, membaca artikel jurnal dan seumpamanya. Rumusan: Di akhir sesuatu topic, isi-isi penting topik tersebut disenaraikan. Komponen ini membantu anda untuk mengingat dan mengimbas semula keseluruhan topik. Anda haruslah memastikan bahawa anda memahami setiap pernyataan yang disenaraikan. Jika tidak, sila kembali membaca topik berkenaan. Kata Kunci: Di akhir topik disenaraikan beberapa perkataan dan frasa penting yang digunakan di dalam topik berkenaan. Anda mesti dapat menjelaskan setiap perkataan dan frasa ini. Jika tidak, sila kembali membaca topik berkenaan. Rujukan: Rujukan adalah bahagian di mana senarai buku teks, jurnal, artikel, kandungan elektronik atau sumber-sumber yang boleh ditemui yang berkaitan dan berguna dalam melalui modul atau kursus. Senarai ini boleh dilihat di dalam beberapa bahagian seperti di dalam Panduan Kursus (di bahagian Rujukan), di

7 PANDUAN KURSUS xv akhir setiap topik atau di akhir modul. Anda digalakkan membaca bahagianbahagian yang berkaitan dalam senarai rujukan tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut dan memperkukuhkan kefahaman anda. PENGETAHUAN ASAS Dalam silibus pengajian, pelajar dikehendaki mengikuti susunan tahap pengetahuan asas yang bermula daripada tahap 1 sehingga ke tahap berikutnya. Contoh: KAEDAH PENILAIAN Sila rujuk myinspire. RUJUKAN Booth, N.K. (1983). Basic Elements of Landscape Architecture. New York: Elsevier. David, A.L., Stephen, P. (2004). Design Basics (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing. Harris, R.W., Clark J.R., & Matheny N.P. (2004). Arboriculture Integrated Management of Landscape Trees, Shrubs and Vines (4th.ed.). New Jersey: Prentice Hall. Jabatan Landskap Negara (2008). Garis Panduan Landskap Negara (2nd ed.). Kuala Lumpur: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Lisa, G. (2005). Basics of Design (2nd ed.). New York: Thomson Delmar Learning. Mohd. Shariff, M.K. (2002). Hortikultur Hiasan dan Landskap. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

8 xvi PANDUAN KURSUS Motloch, J.L. (1991). Introduction to Landscape Design. New York: Van Nostrand Reinhold, USA. Walker, D.T. (1991). Planting Design. New York: Van Nostrand Reinhold, USA. PERPUSTAKAAN DIGITAL TAN SRI DR ABDULLAH SANUSI (TSDAS) Perpustakaan Digital TSDAS mempunyai pelbagai sumber bercetak dan atas talian untuk kegunaan pelajar. Perpustakaan digital komprehensif ini, yang boleh dicapai melalui portal OUM, menyediakan akses kepada lebih daripada 30 pangkalan data yang meliputi jurnal, tesis dan buku dalam format elektronik serta banyak lagi. Contoh pangkalan data yang ada ialah EBSCOhost, ProQuest, SpringerLink, Books24x7, InfoSci Books, Emerald Management Plus dan Ebrary Electronic Books. Sebagai pelajar OUM, anda digalakkan untuk menggunakan sepenuhnya sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan ini.

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii To my beloved friends and family iv ACKNOWLEDGEMENT In preparing

More information

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR SUHAILAH BINTI MOHD YATIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI

More information

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

More information

Earthwork Activities in Private Housing Industry

Earthwork Activities in Private Housing Industry Earthwork Activities in Private Housing Industry LAM YUEN SIONG A project report submitted in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Construction Management)

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Standard Operating Procedure Permohonan Dana im4u Outreach Centre Berikut merupakan (SOP) im4u Outreach Centre bagi sebarang permohonan dana yang di kemukakan kepada pihak kami: Semasa Permohonan dibuat:

More information

MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA E5124 / UNIT0/ 0 E5124 KOMUNIKASI DATA MOHD DAUD BIN ALANG HASSAN (PSP), MOHD KAMAL ARIFFIN BIN ZAKARIYA (PSP), ABU BAKAR BIN IBRAHIM (PSP). BIODATA PENULIS

More information

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17)

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) STUDENT GUIDELINE FOR COLOR THEORY-TEMPLATE PEMUDAHCARA RODA WARNA Nurhamizah Binti Misuan zara.mieyariesza@gmail.com Masithah Binti Jasman onlymemars@yahoo.com Jabatan Rekabentuk & Komunikasi Visual Politeknik

More information

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH NUR FAEZA SUHAIMI NOORAZEAN MOHD ALI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Proses pembelajaran tidak ketinggalan mengalami perubahan

More information

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MUHAMMAD ASYRAF ZULKAPLE AMIRAH ISMAIL Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Alumni merujuk kepada bekas graduan sesebuah pusat

More information

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN Mustapha Kamal Ahmad Kassim Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut

More information

9888889 1822 1155 51 9101103 USIM 694 51 01 5 5 ABSTRAK Objektif kajian adalah untuk mendedahkan agenda tersembunyi pentadbiran Amerika Syarikat dan peranan institusi perancangan strategi Amerika dalam

More information

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2012/2013 Saya SYUKRIYAH

More information

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT)

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT) DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT) 1. Sukacita dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Selaras Politeknik KPT Sesi Disember 2015 akan dijalankan pada 02 16 April 2016. 2.

More information

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018 PEKELILING PEPERIKSAAN 5/2018 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA Pelajar Program Pengajian Ijazah Tinggi Pelajar Program Pengajian Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pesisir, Program Usaha Sama Akademik) Pelajar

More information

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI PERISIAN MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 NUR FAZILA BINTI SALLEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya

More information

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) SEBAGAI KAEDAH PENGIRAAN LATIHAN BAHARU DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (BAGI STAF BUKAN AKADEMIK) 1. TUJUAN Panduan ini bertujuan menerangkan

More information

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION Perincian Perubahan Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Perkhidmatan Utaman untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan cadangan

More information

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING

More information

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris Jurnal Seni dan Pendidikan Seni 79 ISSN 2289-4640 / Vol. 4 (2016)) / (79-86) Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Seni di Universiti Pendidikan

More information

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV Note: Cardholders are advised to read and understand the Campaign Terms and Conditions before participating. 1) The Campaign is valid for selected

More information

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM Borang PTAR(BPP)/Ahli Luar/06/2015/Pind.2016 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM (Sila isi maklumat dengan lengkap/ All fields must be

More information

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERMINING EMERGENCY EVACUATION AID FOR FLOOD DISASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA

More information

JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK

JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK . SISTEM MAKLUMAT GUNA TANAH LEMBAH BERNAM: SATU KAJIAN PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DIGITAL MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) EN. MOHD FARIS DZIAUDDIN JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA NORHABINA ABD ARIS FPAS 2012 19 MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA By

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2. This Campaign

More information

AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN

AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN AMALAN PERUNDINGAN BERPRINSIP GURU BESAR PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB) UTM MOHD IRWAN BIN ABD RAHMAN Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan

More information

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses.

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses. Title: Two Malay enrolled nurses awarded the Tan Chin Tuan Nursing Award Reporter: Nity Farhana Dolhamid Media/Date: BERITA, 22 November 2016 Translated by: Zulayqha Binte Zulkifli SINGAPORE: Two Malay

More information

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI A dissertation submitted in fulfillment of the requirements

More information

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak Kesahan Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun 1 Muhamad Hafiz Ismail, 2 PM. Dr. Ahmad Hashim 1 Fakulti Pendidikan UTM, 2 Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA NORFASHAH BIN MOHAMED FPAS 2013 12 WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains

More information

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI Laporan

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2.

More information

MSG Quality Control [Kawalan Mutu]

MSG Quality Control [Kawalan Mutu] - 1 - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 262 - Quality Control [Kawalan Mutu] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that this examination

More information

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia

Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia Topik 1 Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memberikan definisi pengurusan sumber manusia; 2. Menerangkan kepentingan pengurusan

More information

PENDAPAT PELATIH TERHADAP KURSUS YANG DITAWARKAN DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA JOHOR MOHD SYAIFUL AKMAL BIN MOHD NAIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENDAPAT PELATIH TERHADAP KURSUS YANG DITAWARKAN DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA JOHOR MOHD SYAIFUL AKMAL BIN MOHD NAIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENDAPAT PELATIH TERHADAP KURSUS YANG DITAWARKAN DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA JOHOR MOHD SYAIFUL AKMAL BIN MOHD NAIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) JUDUL

More information

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF TAJUK : KAJIAN TERHADAP MOTIF SONGKET TERENGGANU FATIN AMIRAH BINTI ZAMERI (30180) Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni ) 2014 KAJIAN TERHADAP

More information

2.3. For joint customer of Libshara-i, only the primary account holder will qualify to participate.

2.3. For joint customer of Libshara-i, only the primary account holder will qualify to participate. TERMS AND CONDITIONS FOR KFH DRAWS CAMPAIGN ( CAMPAIGN ) 1. Campaign Period 1.1. This KFH Draws campaign ( Campaign ) is organised by Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad ( KFH Malaysia ) and the Campaign

More information

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI SATU BUDAYA PENEMPATAN KERJA ALTERNATIF DALAM SEKTOR PEMBINAAN ZULKEFLI BIN MAT JUNIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI SEBAGAI

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering MANAGEMENT AND DISPOSAL OF CLINICAL WASTE IN SARAWAK GENERAL HOSPITAL Mohammad Khalis Afham Bin Md Sahlan Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI

More information

HOST : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia.

HOST : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia. REPORT: UNIVERSITAS DIPONEGORO VISIT TO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. (28 th of APRIL 2011) MAIN DETAILS HOST : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA A STUDY OF SAFETY AND HEALTH AWARENESS AND NOISE ASSESSMENT AT STAMPING DIE COMPANY This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI i ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI Report submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Bachelor of Technology Management

More information

PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT

PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT Jurnal Komunikasi Malaysian, Journal of Communication Jilid 1 2016: 137-148 PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT ABSTRAK Kolej Universiti

More information

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT Kad PRVI Miles dan Preferred Platinum UOBM ( Kad ) 1. Kempen 5X for Your Spend Kad PRVI Miles Miles & Preferred

More information

CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI

CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI ong yang tidak berkenaan CADANGAN REKA BENTUK SUBSISTEM MAKLUMAT PERUNDANGAN BAGI PENGURUSAN KAWASAN TANAH BENCAH KAJIAN KES: TG. PIAI & SG. PULAI. NAFISA BINTI HOSNI Tesis ini dikemukakan Sebagai memenuhi

More information

TERMS & CONDITIONS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS

TERMS & CONDITIONS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS CAMPAIGN PERIOD TERMS & CONDITIONS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS runs from

More information

Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan

Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 13 issue 4 (126-137) 126 Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Sofia Ayup 2, Mohd Fauzi Sukimi

More information

RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM

RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM i RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM A project report is submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

a) The Principal and / or Supplementary Card account has become delinquent;

a) The Principal and / or Supplementary Card account has become delinquent; Terms & Conditions Travel in style with American Express Cards issued by Maybank Campaign Campaign Period Malayan Banking Berhad (3813-K) Travel in style with American Express Cards issued by Maybank Campaign

More information

Deposit Dragon Campaign ( Campaign )

Deposit Dragon Campaign ( Campaign ) Deposit Dragon Campaign ( Campaign ) Terms and Conditions 1. The Deposit Dragon Campaign (hereinafter referred to as Campaign ) commencing from 16 January 2012 and ends on 29 February 2012. (hereinafter

More information

PENULISAN ILMIAH-PANDUAN UNTUK PEMBIMBING

PENULISAN ILMIAH-PANDUAN UNTUK PEMBIMBING PENULISAN ILMIAH Pengenalan 1. Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan formal untuk mempersembahkan sesuatu ide, konsep, kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti

More information

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN i PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN Laporan Projek Sarjana Sains ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

MANUAL KUALITI SYARIAH

MANUAL KUALITI SYARIAH MANUAL KUALITI SYARIAH PSP PSP-PK-MK MANUAL KUALITI SYARIAH DISEDIAKANOLEH DILULUSKANOLEH JAWATAN Pengurus Kualiti Pengarah TARIKH 14 Nov 2017 16 Nov 2017 KELUARAN PINDAAN TARIKH BERKUATKUASA 01 00 17

More information

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS)

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) A Perkhidmatan Operasi, Sokongan dan Penyelenggaraan Perkakasan, Perisian, Rangkaian dan Aplikasi bagi Total Hospital (THIS) Di bawah Produk Cerner bagi Hospital

More information

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Civil Engineering

More information

TERMS AND CONDITION 2017 Credit Card Acquisition Cash Back Campaign

TERMS AND CONDITION 2017 Credit Card Acquisition Cash Back Campaign TERMS AND CONDITION 2017 Credit Card Acquisition Cash Back Period 1. The 2017 Credit Card Acquisition Cash Back ( the ) is organized by RHB Bank Berhad ( RHB Bank ) and RHB Islamic Bank Berhad ( RHB Islamic

More information

Think City Grants Programme Application Guide / Program Geran Think City Panduan dan Borang Permohonan

Think City Grants Programme Application Guide / Program Geran Think City Panduan dan Borang Permohonan Think City Grants Programme Application Guide / Program Geran Think City Panduan dan Borang Permohonan Think City s main objective is the rejuvenation of urban environments to help create more sustainable

More information

SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957

SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957 SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957 Mohd Firdaus Abdullah Arba iyah Mohd Noor Abstract Kedah is a state in northern peninsular Malaysia and is one of the oldest

More information

KERTAS KERJA LESTARIKAN BUMI HIJAU TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG TARIKH 2 JANUARI 2014 TEMPAT TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG

KERTAS KERJA LESTARIKAN BUMI HIJAU TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG TARIKH 2 JANUARI 2014 TEMPAT TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG KERTAS KERJA LESTARIKAN BUMI HIJAU TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG TARIKH 2 JANUARI 2014 TEMPAT TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG PENGLIBATAN AHLI PRAKTIKUM MS 11 DAN MS 13 PENASIHAT PROGRAM PUAN ZAINON BINTI

More information

Terma & Syarat. Kempen Akaun Semasa/Simpanan AmBank-I Love Savings!

Terma & Syarat. Kempen Akaun Semasa/Simpanan AmBank-I Love Savings! 1. Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kepadanya melainkan konteks menghendaki sebaliknya:- Bank bermaksud

More information

PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT

More information

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH Jurnal Teknologi, 40(B) Jun. 2004: 41 66 Universiti Teknologi Malaysia SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (SSP) 41 SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH TARMIJI MASRON

More information

Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2018

Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2018 Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2018 Lembaga Penjamin Simpanan Group Penanganan Premi Penjaminan KATA PENGANTAR Distribusi Simpanan Bank Umum merupakan media informasi yang menyajikan data

More information

mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People

mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People Heritage Education Program mybalikpulau Cultural Mapping Identifying cultural assets Social interactions that take place

More information

YBhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Haji Abdullah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

YBhg. Tan Sri Abu Bakar Bin Haji Abdullah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia TEKS UCAPAN ALUAN PENGARAH INTAN DI MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) INTAN-UUM BAGI KURSUS SARJANA SAINS PENGURUSAN PADA 28 OKTOBER 2011 (HARI JUMAAT) Saudara Pengerusi Majlis YBhg.

More information

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG YUSRIZAL BIN YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR

More information

Condition Appraisal Technical Report

Condition Appraisal Technical Report Condition Appraisal Technical Report Hospital: Hospital Pontian Equipment Description: Sewage Treatment Plant (Hi-Kleen) Ref No: CA/FEMS/C0003/2015 Date: 30 September 2015 Facility Engineering Maintenance

More information

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan 50 Impak pengurusan tapak pelupusan ke atas kualiti air sungai di Malaysia: Iktibar dari pengalaman tapak pelupusan Pajam dan Sungai Pajam, Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Mohd Hairimi Mohd Ali 1, Katiman

More information

LAPORAN AKHIR PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) Kajian Pelan Potensi. di Negeri Selangor DISEDIAKAN UNTUK; DISEDIAKAN OLEH;

LAPORAN AKHIR PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) Kajian Pelan Potensi. di Negeri Selangor DISEDIAKAN UNTUK; DISEDIAKAN OLEH; Kajian Pelan Potensi PEMBANGUNAN BERORIENTASIKAN TRANSIT (TOD) di Negeri Selangor LAPORAN AKHIR DISEDIAKAN OLEH; DISEDIAKAN UNTUK; INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JABATAN PERANCANGAN

More information

SPEND AND WIN SAMSUNG GALAXY S8 KFH DEBIT CARD-i CAMPAIGN ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS ( Terms and Conditions ).

SPEND AND WIN SAMSUNG GALAXY S8 KFH DEBIT CARD-i CAMPAIGN ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS ( Terms and Conditions ). SPEND AND WIN SAMSUNG GALAXY S8 KFH DEBIT CARD-i CAMPAIGN ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS ( Terms and Conditions ). 1. Campaign 1.1 The Campaign commences at 00:00 on 15 July 2017 until 23:59 on 14 October

More information

AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i AMALAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN HARTA TANAH WAN SYAHIRA BINTI WAN MAMAT Tesis

More information

Terms and Conditions AmOnline Win a Mini Cooper Campaign

Terms and Conditions AmOnline Win a Mini Cooper Campaign Terms and Conditions AmOnline Win a Mini Cooper Campaign 1.0 Definitions 1.1 For the purposes of this Terms and Conditions, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them

More information

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNITEN has been awarded Tier 5 SETARA-2017 rating (Excellent) in the 'Mature University Category at the Majlis Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA) 2017.

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA RAHSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

More information

BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BUMT) JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU. - Syarat dan Kelayakan - Borang Permohonan

BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BUMT) JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU. - Syarat dan Kelayakan - Borang Permohonan BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (BUMT) JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU - Syarat dan Kelayakan - Borang Permohonan 1 SYARAT DAN KELAYAKAN BIASISWA UNIVERSITI MALAYSIA

More information

Terma dan Syarat Kempen Kad-i Bank Islam Visa (Debit/Kredit) PIN dan Pandu Lebih Jauh

Terma dan Syarat Kempen Kad-i Bank Islam Visa (Debit/Kredit) PIN dan Pandu Lebih Jauh Terma dan Syarat Kempen Kad-i Bank Islam Visa (Debit/Kredit) PIN dan Pandu Lebih Jauh Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") menganjurkan Kempen

More information

2. This Campaign is applicable for all RHB Credit and Debit Cards, except RHB Platinum Business Cards. ( Eligible Cardmember )

2. This Campaign is applicable for all RHB Credit and Debit Cards, except RHB Platinum Business Cards. ( Eligible Cardmember ) Terms and Conditions ( T&C ) RHB RM1 Million Cash Back campaign 1. RHB RM1 Million Cash Back campaign( Campaign ) shall run from 15 th October 2015 to 14 th February 2016, both dates inclusive ( the Campaign

More information

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PENDAFTARAN MAJIKAN PERKESO KUALA KANGSAR SECARA ATAS TALIAN KAMSIAH BINTI ZAINAL ABIDIN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS KBSM BAGI TOPIK OPTIK ABDUL HADI BIN SHAPIAI

PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS KBSM BAGI TOPIK OPTIK ABDUL HADI BIN SHAPIAI i PENERAPAN UNSUR SEJARAH DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS KBSM BAGI TOPIK OPTIK ABDUL HADI BIN SHAPIAI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

KEBOLEHTELAPAN TANAH LATERIT TERHADAP PENANAMAN RUMPUT VETIVER

KEBOLEHTELAPAN TANAH LATERIT TERHADAP PENANAMAN RUMPUT VETIVER KEBOLEHTELAPAN TANAH LATERIT TERHADAP PENANAMAN RUMPUT VETIVER Syaiful Nazli Bin Selamat Politeknik Sultan Abdul Halim Mu adzam Shah Email: syaifulnazli@yahoo.com Samsul Nizan Bin Mohd Ehsan Politeknik

More information

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH)

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) VOT 78106 CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) PROF. DR. AHRIS YAAKUP PROF. MADYA DR. AHMAD NAZRI MUHAMAD LUDIN DR. FOZIAH JOHAR PN. NORDIDNI CHE

More information

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG (The Implications Of Changes In The Urban Development To Public Safety: A Case Study In The

More information

TERMS AND CONDITIONS OF #SenangBiz CAMPAIGN. TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN #SenangBiz

TERMS AND CONDITIONS OF #SenangBiz CAMPAIGN. TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN #SenangBiz 1. DEFINITION 1.1 For the purpose of these Terms and Conditions, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them except where the context otherwise requires:- Bank means Bank

More information

CIMB Swipe and Drive Campaign Terms and Conditions

CIMB Swipe and Drive Campaign Terms and Conditions CIMB Swipe and Drive Campaign Terms and Conditions 1. The CIMB Swipe and Drive Campaign( the Campaign ) is organised by CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). The Campaign Period 2. The Campaign shall

More information

Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu

Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu Urbanisation Effect on Urban Heat Island Occurance in Kuala Terengganu Mohd Hairy Ibrahim, Kamarul Ismail & Siti Shazlina Nazari

More information

PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU

PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU Mohamad Shahrizal Bin Abd Ghafar Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2015 PENGARUH SIMBOLISME SENI

More information

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Send More Money via RHB Now and Get Cash Back RHB Western Union

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Send More Money via RHB Now and Get Cash Back RHB Western Union TERMA DAN SYARAT KEMPEN Send More Money via RHB Now and Get Cash Back RHB Western Union 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Send More Money via RHB

More information

SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN

SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN PROSIDING SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN IPSAS2011 Jeffrey Lawrence D Silva Suaidah Mohamad Semua hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian di dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran,

More information

SYARAT DAN PANDUAN MEMOHON PINJAMAN PELAJARAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE (TATIUC) 2017

SYARAT DAN PANDUAN MEMOHON PINJAMAN PELAJARAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE (TATIUC) 2017 SYARAT DAN PANDUAN MEMOHON PINJAMAN PELAJARAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE (TATIUC) 2017 PENAJA UTAMA : PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN) PERMOHONAN Pelajar layak memohon pinjaman

More information

kecuali dimaklumkan sebaliknya.

kecuali dimaklumkan sebaliknya. KEMPEN PEROLEHAN DIGITAL KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN Kempen Perolehan Digital III ("Kempen") Hong Leong Bank ('HLB') akan bermula pada 13 Oktober 2017 dan berakhir pada 12 November 2017, kedua-dua

More information

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUSAT KEBUDAYAAN DAN KRAFTANGAN LAMIN DANA MUKAH, SARAWAK.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUSAT KEBUDAYAAN DAN KRAFTANGAN LAMIN DANA MUKAH, SARAWAK. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUSAT KEBUDAYAAN DAN KRAFTANGAN LAMIN DANA MUKAH, SARAWAK. FADHLUNISA BINTI MOHAMAD Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2014 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP

More information

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH)

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH) Pandangan Terhadap Perubahan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya di Perceptions on the Change of Electoral Boundaries in Hulu Langat and Serdang Parliamentary Constituencies, Selangor Junaidi Awang Besar

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN OLEH UNIT PENGUATKUASAAN DI PEJABAT TANAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN OLEH UNIT PENGUATKUASAAN DI PEJABAT TANAH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERKESANAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN OLEH UNIT PENGUATKUASAAN DI PEJABAT TANAH YUNI RAMA YANTI BINTI HJ TONO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

More information