NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018"

Transcription

1 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 15 Januari January 2018 P.U. (B) 14 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2018 NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL S CHAMBERS

2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Fasal (2) Perkara 113 NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 7 BAHAGIAN II JADUAL KETIGA BELAS KEPADA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2018 AMBIL PERHATIAN bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya, mengikut kehendak Fasal (2) Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan, telah mengkaji semula pembahagian Negeri Selangor kepada bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan bahagian-bahagian pilihan raya Negeri setelah menjalankan siasatan tempatan pertama mulai 27 Disember 2017 hingga 9 Januari 2018 di bawah seksyen 5, Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan. 2. Berikutan dengan kajian semula itu, Suruhanjaya Pilihan Raya telah memutuskan di bawah seksyen 7, Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan untuk menyemak semula syor-syor yang dicadangkan dan mengesyorkan dalam laporannya syor-syor yang berikut: (a) tiada perubahan bilangan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan bagi Negeri Selangor; (b) tiada perubahan bilangan bahagian-bahagian pilihan raya Negeri bagi Negeri Selangor; (c) terdapat pindaan dan perubahan nama kepada bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang melibatkan satu (1) bahagian pilihan raya Persekutuan dalam Negeri Selangor; dan (d) terdapat pindaan dan perubahan nama-nama kepada bahagian-bahagian pilihan raya Negeri yang melibatkan empat (4) bahagian-bahagian pilihan raya Negeri dalam Negeri Selangor. 1

3 3. Jumlah bilangan pemilih seramai 2,078,311 orang dalam Daftar Pemilih semasa iaitu P.U. (B) 217/2016 yang telah diperakui oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan diwartakan pada 13 Mei 2016 dan dibaca bersama P.U. (B) 399/2016 bertarikh 6 September 2016 telah diguna pakai bagi maksud kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri di dalam Negeri Selangor. 4. Butiran syor-syor yang dicadangkan bagi Negeri Selangor berkenaan dengan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri yang baharu, pindaan dan perubahan nama-nama sedia ada bagi bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri dan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang terlibat dalam semakan semula dan tersentuh oleh syor-syor tersebut dinyatakan dalam Jadual Pertama. 5. Berikutan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri ini, bilangan pemilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri dalam Negeri Selangor dinyatakan dalam Jadual Kedua. 6. Satu salinan syor-syor yang dicadangkan itu berserta dengan rang pelan bahagian-bahagian pilihan raya bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu dan rang pelan bahagian-bahagian pilihan raya bagi Negeri Selangor boleh diperiksa mulai 15 Januari 2018 hingga dan termasuk 14 Februari 2018 semasa waktu pejabat biasa di tempat-tempat yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga. 7. Menurut seksyen 4(b), Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan, representasi mengenai syor-syor yang dicadangkan boleh dibuat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam masa satu bulan selepas tarikh penyiaran Notis ini. 8. Selaras dengan seksyen 5, Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan, pihak-pihak yang boleh membuat representasi membantah syor yang dicadangkan itu adalah: 2

4 (a) Kerajaan Negeri; atau (b) mana-mana pihak berkuasa tempatan yang keseluruhan atau sebahagian kawasannya termasuk di dalam bahagian-bahagian pilihan raya yang tersentuh oleh syor itu; atau (c) sekumpulan orang seramai satu ratus orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan. 9. Apa-apa representasi membantah syor yang dicadangkan hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dan dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri Selangor seperti di bawah: Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor Lot Tingkat 3 Kompleks PKNS Shah Alam Selangor. 3

5 JADUAL PERTAMA SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI NEGERI SELANGOR BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI YANG BAHARU, PINDAAN DAN PERUBAHAN NAMA SEDIA ADA BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN YANG TERLIBAT DALAM SEMAKAN SEMULA DAN TERSENTUH OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri Pewujudan Baharu - Tiada - - Tiada - Pindaan dan Perubahan Nama Sedia Ada 1. P. 102 Bangi (Dahulunya dikenali sebagai Serdang) 1. N. 16 Sungai Tua (Dahulunya dikenali sebagai Batu Caves) 2. N. 21 Pandan Indah (Dahulunya dikenali sebagai Chempaka) 3. N. 26 Sungai Ramal (Dahulunya dikenali sebagai Bangi) 4. N. 52 Banting (Dahulunya dikenali sebagai Teluk Datuk) Kecuali bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang terlibat dalam semakan semula dan tersentuh oleh syor-syor yang dicadangkan iaitu P. 095 Tanjong Karang, P. 096 Kuala Selangor, P. 098 Gombak, P. 099 Ampang dan P. 100 Pandan, sempadan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang tidak disebut tetap serupa seperti yang ada sekarang. 4

6 JADUAL KEDUA BILANGAN PEMILIH BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 092 Sabak Bernam N. 01 Sungai Air Tawar 15,033 N. 02 Sabak 22,093 P. 092 Sabak Bernam: 37,126 P. 093 Sungai Besar N. 03 Sungai Panjang 26,725 N. 04 Sekinchan 16,108 P. 093 Sungai Besar: 42,833 P. 094 Hulu Selangor N. 05 Hulu Bernam 20,920 N. 06 Kuala Kubu Baharu 26,707 N. 07 Batang Kali 38,972 P. 094 Hulu Selangor: 86,599 P. 095 Tanjong Karang N. 08 Sungai Burong 21,615 N. 09 Permatang 21,043 P. 095 Tanjong Karang: 42,658 P. 096 Kuala Selangor N. 10 Bukit Melawati 23,370 N. 11 Ijok 20,734 N. 12 Jeram 19,438 P. 096 Kuala Selangor: 63,542 5

7 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 097 Selayang N. 13 Kuang 24,797 N. 14 Rawang 32,999 N. 15 Taman Templer 49,899 P. 097 Selayang: 107,695 P. 098 Gombak N. 16 Sungai Tua 38,990 N. 17 Gombak Setia 39,252 N. 18 Hulu Kelang 46,741 P. 098 Gombak: 124,983 P. 099 Ampang N. 19 Bukit Antarabangsa 40,970 N. 20 Lembah Jaya 38,317 P. 099 Ampang: 79,287 P. 100 Pandan N. 21 Pandan Indah 42,451 N. 22 Teratai 46,038 P. 100 Pandan: 88,489 P. 101 Hulu Langat N. 23 Dusun Tua 47,286 N. 24 Semenyih 42,470 N. 25 Kajang 39,218 P. 101 Hulu Langat: 128,974 6

8 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 102 Bangi N. 26 Sungai Ramal 56,002 N. 27 Balakong 45,705 N. 28 Seri Kembangan 37,306 P. 102 Bangi: 139,013 P. 103 Puchong N. 29 Seri Serdang 74,563 N. 30 Kinrara 34,910 P. 103 Puchong: 109,473 P. 104 Kelana Jaya N. 31 Subang Jaya 62,687 N. 32 Seri Setia 38,916 P. 104 Kelana Jaya: 101,603 P. 105 Petaling Jaya Selatan N. 33 Taman Medan 44,788 N. 34 Bukit Gasing 33,616 P. 105 Petaling Jaya Selatan: 78,404 P. 106 Petaling Jaya Utara N. 35 Kampung Tunku 31,016 N. 36 Damansara Utama 53,440 P. 106 Petaling Jaya Utara: 84,456 P. 107 Subang N. 37 Bukit Lanjan 40,913 N. 38 Paya Jaras 44,149 N. 39 Kota Damansara 44,784 P. 107 Subang: 129,846 7

9 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 108 Shah Alam N. 40 Kota Anggerik 58,722 N. 41 Batu Tiga 45,454 P. 108 Shah Alam: 104,176 P. 109 Kapar N. 42 Meru 40,441 N. 43 Sementa 41,337 N. 44 Sungai Pinang 27,600 N. 45 Selat Klang 36,939 P. 109 Kapar: 146,317 P. 110 Klang N. 46 Pelabuhan Klang 40,418 N. 47 Pandamaran 27,887 N. 48 Kota Alam Shah 29,980 P. 110 Klang: 98,285 P. 111 Kota Raja N. 49 Seri Andalas 58,889 N. 50 Sri Muda 51,193 P. 111 Kota Raja: 110,082 P. 112 Kuala Langat N. 51 Sijangkang 33,368 N. 52 Banting 28,321 N. 53 Morib 27,386 P. 112 Kuala Langat: 89,075 8

10 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 113 Sepang N. 54 Tanjong Sepat 22,026 N. 55 Dengkil 39,380 N. 56 Sungai Pelek 23,989 P. 113 Sepang: 85,395 Jumlah Bilangan Pemilih dalam Negeri Selangor: 2,078,311 9

11 JADUAL KETIGA TEMPAT-TEMPAT YANG DITENTUKAN BAGI PEMERIKSAAN AWAM MENGENAI SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN SELANGOR (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Tempat Pemeriksaan P. 095 TANJONG KARANG Dewan Dato Hormat Tanjong Karang P. 096 KUALA SELANGOR Majlis Daerah Kuala Selangor P. 097 SELAYANG Majlis Perbandaran Selayang P. 098 GOMBAK Kompleks Penghulu Sungai Tua P. 099 AMPANG Dewan Dato' Ahmad Razali P. 100 PANDAN Majlis Perbandaran Ampang Jaya P. 101 HULU LANGAT Dewan Orang Ramai Pekan Semenyih P. 102 BANGI Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat P. 103 PUCHONG Dewan Serbaguna MPSJ Batu 14, Puchong P. 104 KELANA JAYA Majlis Perbandaran Subang Jaya P. 105 PETALING JAYA SELATAN Majlis Bandaraya Petaling Jaya P. 106 PETALING JAYA UTARA Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan Bandar Utama P. 107 SUBANG Pejabat Daerah/Tanah Petaling P. 108 SHAH ALAM Majlis Bandaraya Shah Alam Pejabat Pilihan Raya Negeri Selangor P. 109 KAPAR Dewan Serbaguna Dato' Ahmad Razali, Batu 4, Jalan Haji Sirat Klang 10

12 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Tempat Pemeriksaan P. 110 KLANG Majlis Perbandaran Klang P. 111 KOTA RAJA Pejabat MBSA Cawangan Kota Kemuning P. 112 KUALA LANGAT Majlis Daerah Kuala Langat Bertarikh 12 Januari 2018 [SPR(S)600-2/1/1 Jld.10; PN(PU2)171C/IX] Dengan Perintah Suruhanjaya Pilihan Raya DATUK HAJI ABDUL GHANI BIN SALLEH Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia 11

13 FEDERAL CONSTITUTION Clause (2) of Article 113 NOTICE UNDER SECTION 7 OF PART II OF THE THIRTEENTH SCHEDULE TO THE FEDERAL CONSTITUTION NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018 TAKE NOTICE that the Election Commission, in accordance with the requirements of Clause (2) of Article 113 of the Federal Constitution, has reviewed the division of the State of Selangor into Federal constituencies and State constituencies after conducting the first local inquiry from 27 December 2017 until 9 January 2018 under section 5 of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution. 2. Consequent upon the review, the Election Commission has decided under section 7 of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution to revise the proposed recommendations and proposes to recommend in their report the following recommendations: (a) no alteration in the number of Federal constituencies for the State of Selangor; (b) no alteration in the number of the State constituencies for the State of Selangor; (c) there are amendment and alteration made to the names of the Federal constituencies involving one (1) Federal constituency in the State of Selangor; and (d) there are amendment and alteration made to the names of the State constituencies involving four (4) State constituencies in the State of Selangor. 12

14 3. The total number of 2,078,311 electors in the current Electoral Rolls that is P.U. (B) 217/2016 which was endorsed by the Election Commission and gazetted on 13 May 2016 and read together with P.U. (B) 399/2016 dated 6 September 2016 are used for the purpose of the review of the delimitation of the Federal and State constituencies in the State of Selangor. 4. Particulars of the proposed recommendations for the State of Selangor regarding the new Federal and State constituencies, amendment and alteration to the existing names of the Federal and State constituencies and the Federal constituencies involved in the revision and affected by the proposed recommendations are specified in the First Schedule. 5. Due to this review of the delimitation of the Federal and State constituencies, the number of electors for the Federal and State constituencies in the State of Selangor are specified in the Second Schedule. 6. A copy of the proposed recommendations together with the draft constituencies plan for the States of Malaya and draft constituencies plan for the State of Selangor may be inspected from 15 January 2018 up to and including 14 February 2018 during normal office hours at the places specified in the Third Schedule. 7. According to section 4(b) of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution, representations with respect to the proposed recommendations may be made to the Election Commission within one month after the date of publication of this Notice. 8. In accordance with section 5 of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution, parties who can make representation objecting to the proposed recommendation are: 13

15 (a) the State Government; or (b) any local authority whose area is wholly or partly comprised in the constituencies affected by the recommendation; or (c) a body of one hundred or more persons whose names are shown on the current electoral rolls of the constituencies in question. 9. Any representation objecting to the proposed recommendation shall be submitted in writing to the Election Commission and addressed to the Selangor State Election Officer as below: State Elections Director of Selangor Lot Level 3 PKNS Complex Shah Alam Selangor. 14

16 FIRST SCHEDULE PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR THE STATE OF SELANGOR REGARDING THE NEW FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES, AMENDMENTS AND ALTERATIONS TO THE EXISTING NAMES OF THE FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES AND THE FEDERAL CONSTITUENCIES INVOLVED IN THE REVISION AND AFFECTED BY THE PROPOSED RECOMMENDATIONS (1) (2) Federal Constituency State Constituency Newly Created - Nil - - Nil - Amendments and Alterations to the Existing Name 1. P. 102 Bangi (Formerly known as Serdang) 1. N. 16 Sungai Tua (Formerly known as Batu Caves) 2. N. 21 Pandan Indah (Formerly known as Chempaka) 3. N. 26 Sungai Ramal (Formerly known as Bangi) 4. N. 52 Banting (Formerly known as Teluk Datuk) Except for the Federal constituencies involved in the revision and affected by the proposed recommendations that is P. 095 Tanjong Karang, P. 096 Kuala Selangor, P. 098 Gombak, P. 099 Ampang and P. 100 Pandan, the boundaries of the Federal constituencies which are not mentioned remain the same as at present. 15

17 SECOND SCHEDULE NUMBER OF ELECTORS FOR THE FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 092 Sabak Bernam N. 01 Sungai Air Tawar 15,033 P. 092 Sabak Bernam: N. 02 Sabak 22,093 37,126 P. 093 Sungai Besar N. 03 Sungai Panjang 26,725 P. 093 Sungai Besar: N. 04 Sekinchan 16,108 42,833 P. 094 Hulu Selangor N. 05 Hulu Bernam 20,920 P. 094 Hulu Selangor: N. 06 Kuala Kubu Baharu 26,707 N. 07 Batang Kali 38,972 86,599 P. 095 Tanjong Karang N. 08 Sungai Burong 21,615 P. 095 Tanjong Karang: N. 09 Permatang 21,043 42,658 P. 096 Kuala Selangor N. 10 Bukit Melawati 23,370 P. 096 Kuala Selangor: N. 11 Ijok 20,734 N. 12 Jeram 19,438 63,542 16

18 (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 097 Selayang N. 13 Kuang 24,797 P. 097 Selayang: N. 14 Rawang 32,999 N. 15 Taman Templer 49, ,695 P. 098 Gombak N. 16 Sungai Tua 38,990 P. 098 Gombak: N. 17 Gombak Setia 39,252 N. 18 Hulu Kelang 46, ,983 P. 099 Ampang N. 19 Bukit Antarabangsa 40,970 P. 099 Ampang: N. 20 Lembah Jaya 38,317 79,287 P. 100 Pandan N. 21 Pandan Indah 42,451 P. 100 Pandan: N. 22 Teratai 46,038 88,489 P. 101 Hulu Langat N. 23 Dusun Tua 47,286 P. 101 Hulu Langat: N. 24 Semenyih 42,470 N. 25 Kajang 39, ,974 P. 102 Bangi N. 26 Sungai Ramal 56,002 P. 102 Bangi: N. 27 Balakong 45,705 N. 28 Seri Kembangan 37, ,013

19 (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 103 Puchong N. 29 Seri Serdang 74,563 P. 103 Puchong: N. 30 Kinrara 34, ,473 P. 104 Kelana Jaya N. 31 Subang Jaya 62,687 P. 104 Kelana Jaya: N. 32 Seri Setia 38, ,603 P. 105 Petaling Jaya Selatan N. 33 Taman Medan 44,788 P. 105 Petaling Jaya Selatan: N. 34 Bukit Gasing 33,616 78,404 P. 106 Petaling Jaya Utara N. 35 Kampung Tunku 31,016 P. 106 Petaling Jaya Utara: N. 36 Damansara Utama 53,440 84,456 P. 107 Subang N. 37 Bukit Lanjan 40,913 P. 107 Subang: N. 38 Paya Jaras 44,149 N. 39 Kota Damansara 44, ,846 P. 108 Shah Alam N. 40 Kota Anggerik 58,722 P. 108 Shah Alam: N. 41 Batu Tiga 45, ,176 18

20 (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 109 Kapar N. 42 Meru 40,441 P. 109 Kapar: N. 43 Sementa 41,337 N. 44 Sungai Pinang 27,600 N. 45 Selat Klang 36, ,317 P. 110 Klang N. 46 Pelabuhan Klang 40,418 P. 110 Klang: N. 47 Pandamaran 27,887 N. 48 Kota Alam Shah 29,980 98,285 P. 111 Kota Raja N. 49 Seri Andalas 58,889 P. 111 Kota Raja: N. 50 Sri Muda 51, ,082 P. 112 Kuala Langat N. 51 Sijangkang 33,368 P. 112 Kuala Langat: N. 52 Banting 28,321 N. 53 Morib 27,386 89,075 P. 113 Sepang N. 54 Tanjong Sepat 22,026 P. 113 Sepang: N. 55 Dengkil 39,380 N. 56 Sungai Pelek 23,989 85,395 Total Number of Electors in the State of Selangor: 2,078,311 19

21 THIRD SCHEDULE PLACES SPECIFIED FOR PUBLIC INSPECTION OF THE PROPOSED RECOMMENDATIONS SELANGOR (1) (2) Federal Constituency Place of Inspection P. 095 TANJONG KARANG Dewan Dato Hormat Tanjong Karang P. 096 KUALA SELANGOR Majlis Daerah Kuala Selangor P. 097 SELAYANG Majlis Perbandaran Selayang P. 098 GOMBAK Kompleks Penghulu Sungai Tua P. 099 AMPANG Dewan Dato' Ahmad Razali P. 100 PANDAN Majlis Perbandaran Ampang Jaya P. 101 HULU LANGAT Dewan Orang Ramai Pekan Semenyih P. 102 BANGI Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat P. 103 PUCHONG Dewan Serbaguna MPSJ Batu 14, Puchong P. 104 KELANA JAYA Majlis Perbandaran Subang Jaya P. 105 PETALING JAYA SELATAN Majlis Bandaraya Petaling Jaya P. 106 PETALING JAYA UTARA Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan Bandar Utama P. 107 SUBANG Pejabat Daerah/Tanah Petaling P. 108 SHAH ALAM Majlis Bandaraya Shah Alam Pejabat Pilihan Raya Negeri Selangor P. 109 KAPAR Dewan Serbaguna Dato' Ahmad Razali, Batu 4, Jalan Haji Sirat Klang P. 110 KLANG Majlis Perbandaran Klang 20

22 (1) (2) Federal Constituency Place of Inspection P. 111 KOTA RAJA Pejabat MBSA Cawangan Kota Kemuning P. 112 KUALA LANGAT Majlis Daerah Kuala Langat Dated 12 January 2018 [SPR(S)600-2/1/1 Jld.10; PN(PU2)171C/IX] By Order of the Election Commission DATUK HAJI ABDUL GHANI BIN SALLEH Secretary Election Commission Malaysia 21

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Jun 2011 14 June 2011 P.U. (B) 306 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

Terms and Conditions CIMB FIESTA 2016 Count Octo Contest

Terms and Conditions CIMB FIESTA 2016 Count Octo Contest Terms and Conditions CIMB FIESTA 2016 Count Octo Contest The Contest Period 1. The CIMB FIESTA Count Octo Contest ( Contest ) is organised by CIMB Bank Berhad (13491-P)(referred to as CIMB ) and held in

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED

More information

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018 PEKELILING PEPERIKSAAN 5/2018 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA Pelajar Program Pengajian Ijazah Tinggi Pelajar Program Pengajian Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pesisir, Program Usaha Sama Akademik) Pelajar

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED RECOMMENDATIONS

More information

BRANCH LOCATIONS. OCBC Bank Head Office Menara OCBC No. 18 Jalan Tun Perak Kuala Lumpur

BRANCH LOCATIONS. OCBC Bank Head Office Menara OCBC No. 18 Jalan Tun Perak Kuala Lumpur BRANCH LOCATIONS Head Office Menara OCBC No. 18 Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur Head Office 25th Floor, Wisma Lee Rubber 1 Jalan Melaka 50100 Kuala Lumpur For West Malaysia Branches 9:30am to 4:00pm

More information

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Standard Operating Procedure Permohonan Dana im4u Outreach Centre Berikut merupakan (SOP) im4u Outreach Centre bagi sebarang permohonan dana yang di kemukakan kepada pihak kami: Semasa Permohonan dibuat:

More information

2. Promosi ini hanya dibuka kepada Kad UOBM Lady s yang dikeluarkan di Malaysia.

2. Promosi ini hanya dibuka kepada Kad UOBM Lady s yang dikeluarkan di Malaysia. TERMA DAN SYARAT KAD LADY S UOBM: PROMOSI MAYFAIR BODYLINE Kelayakan 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. (271809-K) ( UOBM ) Promosi Kad Lady s UOBM Mayfair Bodyline ( Promosi ) terbuka kepada semua

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

Level 1-2, Wisma BU 8, No.11, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor

Level 1-2, Wisma BU 8, No.11, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor The Association of Banks in Malaysia List of branches with extended operation hours for debit card replacement to PIN-enabled MyDebit Card Bank: CIMB Bank Berhad Sq no. State Branch Name Address 1 2 3

More information

Mewah Kad Visa Infinite UOBM Terma & Syarat

Mewah Kad Visa Infinite UOBM Terma & Syarat Kelayakan Kempen Kempen Pelan Pembayaran Easi 0% Faedah untuk Pendidikan, Perubatan dan Pembelian Mewah Kad Visa Infinite UOBM Terma & Syarat 1. Kempen Pelan Pembayaran Easi 0% Faedah untuk Pendidikan,

More information

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT Kad PRVI Miles dan Preferred Platinum UOBM ( Kad ) 1. Kempen 5X for Your Spend Kad PRVI Miles Miles & Preferred

More information

No State Address Contact. ALAM DAMAI 31-G, Jalan Damai Niaga,Alam Damai Cheras,56000 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia

No State Address Contact. ALAM DAMAI 31-G, Jalan Damai Niaga,Alam Damai Cheras,56000 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia No State Address Contact 1 Kuala Lumpur ALAM DAMAI 31-G, Jalan Damai Niaga,Alam Damai Cheras,56000 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia 603 9107 5801 2 Kuala Lumpur BANDAR SRI DAMANSARA G-1, G-2 &

More information

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH)

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH) Pandangan Terhadap Perubahan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya di Perceptions on the Change of Electoral Boundaries in Hulu Langat and Serdang Parliamentary Constituencies, Selangor Junaidi Awang Besar

More information

Non Investment Properties Appendix B

Non Investment Properties Appendix B Property, Plant and Equipment Lot Nos. 1108 and 1133, Title Nos. GM 177 and GM200, respectively, Mukim of Relau, District of Bandar Baharu, State of Kedah (RM) (RM) (RM) 1,600,000 1,147,000 453,000 290,000-290,000

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED RECOMMENDATIONS

More information

No. Store Name Address 1. GIANT HYPERMARKET BANTING LOT 555 PERSIARAN KOTA SERI LANGAT KOTA SERI LANGAT, BANTING, KUALA LANGAT SELANGOR

No. Store Name Address 1. GIANT HYPERMARKET BANTING LOT 555 PERSIARAN KOTA SERI LANGAT KOTA SERI LANGAT, BANTING, KUALA LANGAT SELANGOR No. Store Name Address 1. GIANT HYPERMARKET BANTING LOT 555 PERSIARAN KOTA SERI LANGAT KOTA SERI LANGAT, 42700 BANTING, KUALA LANGAT SELANGOR 2. GIANT HYPERMARKET JALAN KEBUN PT 128899 JALAN KEBUN / KS7

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA RAHSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

More information

Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Malaysia

Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Malaysia Ibu Pejabat: Pusat Jobs (JMC) Cyberjaya Unit W001, Tingkat Bawah, Blok 3440, Enterprise Building 1 (EB 1), Jalan Teknokrat 3, 63000 Cyberjaya,. Tel : 03-8320 2713/4/5 Fax : 03-8320 2661 Email : jobsmalaysia@mohr.gov.my

More information

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR SUHAILAH BINTI MOHD YATIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA NORHABINA ABD ARIS FPAS 2012 19 MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA By

More information

Updated is the list of AIA Panel Clinics providing outpatient care to Members on a cashless basis with AIA Member ID card.

Updated is the list of AIA Panel Clinics providing outpatient care to Members on a cashless basis with AIA Member ID card. February 2015 AIA Health Services Panel Clinic Klinik Panel AIA Health Services Updated is the list of AIA Panel Clinics providing outpatient care to Members on a cashless basis with AIA Member ID card.

More information

Application of methods of Westernmost Point and Multiple Reference Points in determining zone-based prayer time: A study in Selangor

Application of methods of Westernmost Point and Multiple Reference Points in determining zone-based prayer time: A study in Selangor doi:10.15364/ris14-0103-03 Vol. 1 No. 3 (2014): 23-42 Original Article Application of methods of Westernmost Point and Multiple Reference Points in determining zone-based prayer time: A study in Selangor

More information

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses.

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses. Title: Two Malay enrolled nurses awarded the Tan Chin Tuan Nursing Award Reporter: Nity Farhana Dolhamid Media/Date: BERITA, 22 November 2016 Translated by: Zulayqha Binte Zulkifli SINGAPORE: Two Malay

More information

ANTARA DAN AKAN MENJUAL HARTANAH TERSEBUT DI BAWAH SECARA

ANTARA DAN AKAN MENJUAL HARTANAH TERSEBUT DI BAWAH SECARA PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PIHAK PEMEGANG GADAIAN (Bil (30) dlm PTP12/29/17) DALAM PERKARA SEKSYEN 257 DAN 263 KANUN TANAH NEGARA, 1965 MALAYAN BANKING BERHAD JOHNY GHEE CHENG

More information

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [0701AUC ] Dalam Perkara Seksyen 257 Dan 263 Kanun Tanah Negara 1965

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [0701AUC ] Dalam Perkara Seksyen 257 Dan 263 Kanun Tanah Negara 1965 PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [0701AUC2016000071] Dalam Perkara Seksyen 257 Dan 263 Kanun Tanah Negara 1965 GAN YONG HIN (NO. K/P: 550411-07-5311) (Berniaga sebagai

More information

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERMINING EMERGENCY EVACUATION AID FOR FLOOD DISASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA

More information

BRANCHES OPEN ON SATURDAY, 11 MARCH 2017 FOR DEBIT CARD REPLACEMENT

BRANCHES OPEN ON SATURDAY, 11 MARCH 2017 FOR DEBIT CARD REPLACEMENT BRANCHES OPEN ON SATURDAY, 11 MARCH 2017 FOR DEBIT CARD REPLACEMENT Dear valued customers, To assist you in replacing your debit card, selected branches will be opened on Saturday, 11 March 2017 for your

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA NORFASHAH BIN MOHAMED FPAS 2013 12 WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

More information

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. BA /2015

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. BA /2015 PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. BA 38-793-08/2015 ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD (NO. SYARIKAT: 3813-K) AND 1. VASUTHEVAR A/L GOVINDASAMY

More information

UOBM LADY S CARD TERMA DAN SYARAT

UOBM LADY S CARD TERMA DAN SYARAT UOBM LADY S CARD TERMA DAN SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ("UOBM") menganjurkan "Kad UOBM Lady s: Kempen Sepuluh Fesyen" ("Kempen") dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018 (kedua-dua tarikh

More information

PROCLAMATION OF SALE ORDER OF SALE AT INSTANCE OF CHARGEE (PTP12/43/16)

PROCLAMATION OF SALE ORDER OF SALE AT INSTANCE OF CHARGEE (PTP12/43/16) PROCLAMATION OF SALE ORDER OF SALE AT INSTANCE OF CHARGEE (PTP12/43/16) IN THE MATTER OF SECTION 257 AND 263 OF THE NATIONAL LAND CODE, 1965 BETWEEN MAYBANK ALLIED BERHAD CHARGEE AND MOHD BADRILLAH BIN

More information

PENGAMBILAN SKIM STRATA DAN TANAH BAWAH TANAH

PENGAMBILAN SKIM STRATA DAN TANAH BAWAH TANAH PENGAMBILAN SKIM STRATA DAN TANAH BAWAH TANAH SEMINAR PEMBANGUNAN STRATA & STRATUM 2017 13 MAC 2017 PARKROYAL KUALA LUMPUR Sr Chan Keat Lim JUPEM PINDAAN KEPADA 3 PERUNDANGAN TANAH 1 KANUN TANAH NEGARA

More information

ALASAN PENGHAKIMAN. Pengambilan balik ini melibatkan enam lot dengan keluasan seperti berikut:

ALASAN PENGHAKIMAN. Pengambilan balik ini melibatkan enam lot dengan keluasan seperti berikut: 1 BATU KAWAN BERHAD v. PENTADBIR TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN HIGH COURT, ABDUL HAMID MOHAMED J RUJUKAN TANAH NO. 15-1-93 20 JANUARY 1996 [1996] 1 LNS 523 Counsel: PEGUAMBELA DAN PEGUAMCARA 1. En.

More information

Terma & Syarat. Kempen Akaun Semasa/Simpanan AmBank-I Love Savings!

Terma & Syarat. Kempen Akaun Semasa/Simpanan AmBank-I Love Savings! 1. Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan kepadanya melainkan konteks menghendaki sebaliknya:- Bank bermaksud

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI PERAK TAHUN 2013 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA 101 JABATAN AUDIT NEGARA

More information

Kad Debit MasterCard AmBank dan Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank Kempen Penebusan Hadiah Segera di MYDIN

Kad Debit MasterCard AmBank dan Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank Kempen Penebusan Hadiah Segera di MYDIN Kad Debit MasterCard AmBank dan Kad Debit MasterCard TRUE by AmBank Kempen Penebusan Hadiah Segera di MYDIN Tempoh Kempen AmBank (M) Berhad (8515-D) ( Bank ) akan menganjurkan Kad Debit MasterCard AmBank

More information

TERMA DAN SYARAT. Preferred Current Account Cash Reward RM88 (November & December 2017)

TERMA DAN SYARAT. Preferred Current Account Cash Reward RM88 (November & December 2017) TERMA DAN SYARAT Preferred Current Account Cash Reward RM88 (November & December 2017) Tempoh Kempen 1. Preferred Current Account Cash Reward RM88 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

More information

TERMS AND CONDITIONS OF #SenangBiz CAMPAIGN. TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN #SenangBiz

TERMS AND CONDITIONS OF #SenangBiz CAMPAIGN. TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN #SenangBiz 1. DEFINITION 1.1 For the purpose of these Terms and Conditions, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them except where the context otherwise requires:- Bank means Bank

More information

PROFESSIONAL PRACTICE (SGHU 4342)

PROFESSIONAL PRACTICE (SGHU 4342) PROFESSIONAL PRACTICE (SGHU 4342) WEEK 15-CADASTRAL SURVEY AND REGULATIONS SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 OUTLINE Amalan Pejabat 2 AMALAN PEJABAT 3 Pelan Yang Dideposit Seksyen 410 Kanun

More information

e-mas: LIST OF PANEL HOSPITALS FOR CROWD CARE

e-mas: LIST OF PANEL HOSPITALS FOR CROWD CARE e-mas: LIST OF PANEL HOSPITALS FOR CROWD CARE No. State Address 1 Kedah Pantai Sungai Petani No.1, Persiaran Cempaka, Bandar Amanjaya, Sungai Petani Phone number Fax number 04-442 8888 04-442 8889 2 Kedah

More information

NO BRANCH NAME FULL ADDRESS STATE DISTRICT 1 BUTTERWORTH No. 49, Jalan Selat Pulau Pinang Seberang Perai Bandar Taman Selat Utara Butterworth 12000

NO BRANCH NAME FULL ADDRESS STATE DISTRICT 1 BUTTERWORTH No. 49, Jalan Selat Pulau Pinang Seberang Perai Bandar Taman Selat Utara Butterworth 12000 NO BRANCH NAME FULL ADDRESS STATE DISTRICT 1 BUTTERWORTH No. 49, Jalan Selat Seberang Perai Bandar Taman Selat Utara Butterworth 12000 Butterworth 2 BAYAN BARU No. 16 & 18 Jalan Tengah Bayan Baru Mukim

More information

TERMS AND CONDITION 2017 Credit Card Acquisition Cash Back Campaign

TERMS AND CONDITION 2017 Credit Card Acquisition Cash Back Campaign TERMS AND CONDITION 2017 Credit Card Acquisition Cash Back Period 1. The 2017 Credit Card Acquisition Cash Back ( the ) is organized by RHB Bank Berhad ( RHB Bank ) and RHB Islamic Bank Berhad ( RHB Islamic

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI MELAKA JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI MELAKA JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI MELAKA JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA RAHSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

More information

BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : U)

BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : U) PERISYTIHARAN JUALAN DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO. KA-38-469-08/TAHUN 2017 (SAMAN PEMULA NO. 24FC-424-07/2016) Dalam perkara

More information

PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (NO. PTT.4/369/34/2017)

PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (NO. PTT.4/369/34/2017) PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (NO. PTT.4/369/34/2017) DALAM PERKARA mengenai Seksyen 257/263, Kanun Tanah Negara. DI ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD (No.

More information

Kampung Baru Gunung Rapat, 31350, Ipoh, Perak.

Kampung Baru Gunung Rapat, 31350, Ipoh, Perak. Participating Outlets Northern 1 ALOR SETAR Kedah 101 & 102A, Kompleks Alor Star, Lebuhraya Darulaman, 05400 Alor Star, Kedah. 2 AMAN CENTRAL Kedah G58 & G70, Ground Floor, No 1 Aman Central, Lebuhraya

More information

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNITEN has been awarded Tier 5 SETARA-2017 rating (Excellent) in the 'Mature University Category at the Majlis Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA) 2017.

More information

PHR NO. STORE NAME ADDRESS

PHR NO. STORE NAME ADDRESS PHR NO. STORE NAME ADDRESS 1 PH Aeon AU2 Lot No: G55, Ground Floor, AEON AU2, Shopping Centre, No: 6, Jalan Taman Setiawangsa, Jalan 37/56, AU2 Bandar Baru Ampang, Mukim Ulu Kelang, 54200 Kuala Lumpur.

More information

CADASTRE SURVEY PRACTICE (SGHU 4323)

CADASTRE SURVEY PRACTICE (SGHU 4323) CADASTRE SURVEY PRACTICE (SGHU 4323) WEEK 14-RESERVATION OF LAND SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 OUTLINE Reservation of Land for Public Purpose (S62) Leasing of Reserved Land (S63) Revocation

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI PERAK JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI PERAK JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI PERAK JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA RAHSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

More information

New SME Current Account Bundle Campaign. Campaign Date: 4 April September By: SME/Commercial Deposits

New SME Current Account Bundle Campaign. Campaign Date: 4 April September By: SME/Commercial Deposits New SME Current Account Bundle Campaign Campaign Date: 4 April 2016 30 September 2016 By: SME/Commercial Deposits New SME Current Account Bundle Campaign Page TERMS AND CONDITION The following terms and

More information

FOREIGN PRACTITIONER APPLICATION GUIDELINE TRADITIONAL DAN COMPLEMENTARY MEDICINE

FOREIGN PRACTITIONER APPLICATION GUIDELINE TRADITIONAL DAN COMPLEMENTARY MEDICINE INTRODUCTION Foreign Practitioners are not allowed to work in Malaysia as a Traditional and Complementary Medicine (T&CM) Practitioner unless they are employed by a legal company in Malaysia, which is

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2016

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2016 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2016 PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI NEGERI SELANGOR SIRI 2 Jabatan Audit Negara Malaysia KANDUNGAN KANDUNGAN vii xi KATA PENDAHULUAN

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2. This Campaign

More information

Chinese New Year Extended Banking from 4.30pm to 6.00pm for Debit Card Replacement

Chinese New Year Extended Banking from 4.30pm to 6.00pm for Debit Card Replacement 1. Jalan Ipoh JIP 2. Wisma Hong Leong KLM 3. Petaling Street PST 4. Cheras CRS 5. Pandan Perdana PAP 6. Pandan Indah PIN 7. Taman Midah, Cheras TMD WILAYAH PERSEKUTUAN 8. Taman Tun Dr Ismail TDI 9. Jalan

More information

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT GARIS PANDUAN PELAKSANAAN CONTINOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) SEBAGAI KAEDAH PENGIRAAN LATIHAN BAHARU DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (BAGI STAF BUKAN AKADEMIK) 1. TUJUAN Panduan ini bertujuan menerangkan

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2.

More information

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT)

DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT) DERAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SELARAS SESI DEC 2015 (BELUM MUKTAMAT) 1. Sukacita dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Selaras Politeknik KPT Sesi Disember 2015 akan dijalankan pada 02 16 April 2016. 2.

More information

Analisis Tren Penyakit Denggi di Daerah Hulu Langat, Selangor

Analisis Tren Penyakit Denggi di Daerah Hulu Langat, Selangor Analisis Tren Penyakit Denggi di Daerah Hulu Langat, Selangor ER AH CHOY, ASMAHANI ATAN, MAZRURA SAHANI, ROZITA HOD & HIDAYATULFATHI OTHMAN ABSTRAK Perubahan iklim memberi impak kepada kehidupan dan mengancam

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS

More information

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV Note: Cardholders are advised to read and understand the Campaign Terms and Conditions before participating. 1) The Campaign is valid for selected

More information

2. This Campaign is applicable for all RHB Credit and Debit Cards, except RHB Platinum Business Cards. ( Eligible Cardmember )

2. This Campaign is applicable for all RHB Credit and Debit Cards, except RHB Platinum Business Cards. ( Eligible Cardmember ) Terms and Conditions ( T&C ) RHB RM1 Million Cash Back campaign 1. RHB RM1 Million Cash Back campaign( Campaign ) shall run from 15 th October 2015 to 14 th February 2016, both dates inclusive ( the Campaign

More information

Kajang Tel: Fax: Perak Darul Ridzuan Ipoh Tel: Fax:

Kajang Tel: Fax: Perak Darul Ridzuan Ipoh Tel: Fax: 350 AMMB Holdings Berhad (223035-V) Annual Report 2013 Group Directory AMMB HOLDINGS BERHAD 22nd Floor, Correspondence Address: P. O. Box 10233, 50708 Kuala Lumpur Fax: 03-2078 2842 (General), 03-2032

More information

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM Borang PTAR(BPP)/Ahli Luar/06/2015/Pind.2016 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM (Sila isi maklumat dengan lengkap/ All fields must be

More information

PERANAN PERUNDING TANAH DALAM PROSES PERMOHONAN SERAH BALIK DAN KURNIA SEMULA (SBKS) DALAM NEGERI JOHOR. ABU BAKAR HJ IBRAHIM

PERANAN PERUNDING TANAH DALAM PROSES PERMOHONAN SERAH BALIK DAN KURNIA SEMULA (SBKS) DALAM NEGERI JOHOR. ABU BAKAR HJ IBRAHIM i PERANAN PERUNDING TANAH DALAM PROSES PERMOHONAN SERAH BALIK DAN KURNIA SEMULA (SBKS) DALAM NEGERI JOHOR. ABU BAKAR HJ IBRAHIM Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

SPEND AND WIN SAMSUNG GALAXY S8 KFH DEBIT CARD-i CAMPAIGN ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS ( Terms and Conditions ).

SPEND AND WIN SAMSUNG GALAXY S8 KFH DEBIT CARD-i CAMPAIGN ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS ( Terms and Conditions ). SPEND AND WIN SAMSUNG GALAXY S8 KFH DEBIT CARD-i CAMPAIGN ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS ( Terms and Conditions ). 1. Campaign 1.1 The Campaign commences at 00:00 on 15 July 2017 until 23:59 on 14 October

More information

kecuali dimaklumkan sebaliknya.

kecuali dimaklumkan sebaliknya. KEMPEN PEROLEHAN DIGITAL KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN Kempen Perolehan Digital III ("Kempen") Hong Leong Bank ('HLB') akan bermula pada 13 Oktober 2017 dan berakhir pada 12 November 2017, kedua-dua

More information

AmBank Debit Card - Win Cash 2 Campaign Terms and Conditions

AmBank Debit Card - Win Cash 2 Campaign Terms and Conditions AmBank Debit Card - Win Cash 2 Campaign Terms and Conditions The terms and conditions herein ( Terms and Conditions ) are in addition to and are to be read together with AmBank (M) Berhad (8515-D) ( the

More information

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Disember 2017 hingga

More information

CIMB Swipe and Drive Campaign Terms and Conditions

CIMB Swipe and Drive Campaign Terms and Conditions CIMB Swipe and Drive Campaign Terms and Conditions 1. The CIMB Swipe and Drive Campaign( the Campaign ) is organised by CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). The Campaign Period 2. The Campaign shall

More information

Earthwork Activities in Private Housing Industry

Earthwork Activities in Private Housing Industry Earthwork Activities in Private Housing Industry LAM YUEN SIONG A project report submitted in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Construction Management)

More information

ANNUAL REPORT 2011 CHILD CITS PROGRAMME. Excellence through self-help. 0 P a g e

ANNUAL REPORT 2011 CHILD CITS PROGRAMME. Excellence through self-help. 0 P a g e ANNUAL REPORT 2011 CHILD CITS PROGRAMME Excellence through self-help 0 P a g e CONTENTS Page Description 1 Contents 2 Introduction 3 Beneficiaries of the Programme 4-10 Activities 11-14 Summary of CITS

More information

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2012/2013 Saya SYUKRIYAH

More information

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH

TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TERHADAP KES PELANGGARAN SYARAT GUNA TANAH NUR AINI BINTI IDRIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i TINDAKAN PIHAK BERKUASA NEGERI DAN PIHAK BERKUASA

More information

mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People

mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People Heritage Education Program mybalikpulau Cultural Mapping Identifying cultural assets Social interactions that take place

More information

Bahagian II. Daftar Projek Pembinaan Mengikut Nama Kontraktor. Oktober 2010

Bahagian II. Daftar Projek Pembinaan Mengikut Nama Kontraktor. Oktober 2010 Bahagian II Daftar Projek Pembinaan Mengikut Nama Kontraktor Oktober 2010 Tarikh Direkod dari 1 Oktober 2010-28 December 2010 15 Bahagian II Bahagian II daftar Projek Pembinaan Siri Oktober 2010 ini menyenaraikan

More information

Mrazzi Printable Property Listing Date: 09-Jul-2014

Mrazzi Printable Property Listing Date: 09-Jul-2014 Mrazzi Printable Property Listing Date: 09-Jul-2014 Sheet1 Reserve / No. Indicative Property Address Area State Size Restriction Price (RM) State : JOHOR Property Description Auction Date Double low medium

More information

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering MANAGEMENT AND DISPOSAL OF CLINICAL WASTE IN SARAWAK GENERAL HOSPITAL Mohammad Khalis Afham Bin Md Sahlan Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI

More information

No CR-ADDR-1 CR-ADDR-2 CR-ADDR-3 POSCODE CR-CITY 1 GUARDIAN, 1ST AVENUE PENANG LOTS LG-13 & LG-14, LOWER GRD FLOOR 182 JALAN MAGAZINE PENANG 2

No CR-ADDR-1 CR-ADDR-2 CR-ADDR-3 POSCODE CR-CITY 1 GUARDIAN, 1ST AVENUE PENANG LOTS LG-13 & LG-14, LOWER GRD FLOOR 182 JALAN MAGAZINE PENANG 2 No CR-ADDR-1 CR-ADDR-2 CR-ADDR-3 POSCODE CR-CITY 1 GUARDIAN, 1ST AVENUE PENANG LOTS LG-13 & LG-14, LOWER GRD FLOOR 182 JALAN MAGAZINE 10300 PENANG 2 GUARDIAN, ONE CITY USJ A-GF-07, GROUND FLOOR, JALAN

More information

Page 1 of 8 HIGH COURT / LAND OFFICE NO PROPERTY TYPE PROPERTY ADDRESS SIZE (SQFT) FH /LH AUCTION DATE RESERVE PRICE

Page 1 of 8 HIGH COURT / LAND OFFICE NO PROPERTY TYPE PROPERTY ADDRESS SIZE (SQFT) FH /LH AUCTION DATE RESERVE PRICE 1 CSHO NO. 41 & 41A, HALA TAMAN MERU 13, TAMAN MERU 2B, 30020 IPOH, PERAK 1,399.00 LH 07-Nov-17 440,000.00 IPOH HC 2 RTRH 1 NO. 1, JALAN WANGI 4, TAMAN SRI WANGI, 83000 BATU PAHAT, JOHOR. 2,734.03 FH 07-Nov-17

More information

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

KEDAH (CONT D) Kuala Perlis (Mini) Pejabat TH Mini Kodiang Bangunan Tabung Haji PT 2475 (Mini) No 5A Tingkat Bawah

KEDAH (CONT D) Kuala Perlis (Mini) Pejabat TH Mini Kodiang Bangunan Tabung Haji PT 2475 (Mini) No 5A Tingkat Bawah 19. LIST OF LTH BRANCHES The list of LTH Branches are as follows: PERLIS KEDAH (CONT D) Kangar Bangunan Tabung Haji 04-9761290/ Simpang Kuala Lot 39 & 40 04-7719713 No.36 & 38 Medan Syed Alwi 04-9761650

More information

When Dreams Take Flight. Cover Rationale

When Dreams Take Flight. Cover Rationale FRONT COVER Cover Rationale When Dreams Take Flight Spurred on by the tagline Your Dreams, Made Affordable, When Dreams Take Flight epitomises our long-standing commitment to realise the dreams of our

More information

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS)

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) A Perkhidmatan Operasi, Sokongan dan Penyelenggaraan Perkakasan, Perisian, Rangkaian dan Aplikasi bagi Total Hospital (THIS) Di bawah Produk Cerner bagi Hospital

More information

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan

Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA KANDUNGAN KANDUNGAN PERKARA KATA PENDAHULUAN MUKA SURAT vii INTISARI LAPORAN xi AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN

More information

SEJARAH PERKHIDMATAN KEBOMBAAN SEBELUM MERDEKA

SEJARAH PERKHIDMATAN KEBOMBAAN SEBELUM MERDEKA SEJARAH PERKHIDMATAN KEBOMBAAN SEBELUM MERDEKA - Roslina Harun, Kassim Maidin, Ida Shariza Abd Razak dan Mohd Syazwan bin Nordin - 1. Tanah Melayu Sejarah perkhidmatan kebombaan adalah seiring dengan kewujudan

More information

AUDIT KETUA NEGARA LAPORAN SIRI 2 NEGERI SEMBILAN TAHUN 2016 PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN

AUDIT KETUA NEGARA LAPORAN SIRI 2 NEGERI SEMBILAN TAHUN 2016 PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2016 SIRI 2 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA No. 15, Aras 1-5, Persiaran Perdana, Presint

More information

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION Perincian Perubahan Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Perkhidmatan Utaman untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan cadangan

More information

ISU KENAIKAN HARGA RUMAH DI KAWASAN PINGGIR BANDAR: SATU TINJAUAN DI MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR

ISU KENAIKAN HARGA RUMAH DI KAWASAN PINGGIR BANDAR: SATU TINJAUAN DI MUKIM SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR Asian Journal of Environment, History and Heritage December 2017, Vol. 1, Issue. 2, p. 39-59 ISSN 2590-4213 (Print) e-issn 2590-4310(Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

Terms and Conditions AmOnline Win a Mini Cooper Campaign

Terms and Conditions AmOnline Win a Mini Cooper Campaign Terms and Conditions AmOnline Win a Mini Cooper Campaign 1.0 Definitions 1.1 For the purposes of this Terms and Conditions, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them

More information

Provider Name Address Line 1 Address Line 2 City Province Phone Fax Provider Type Kedah Medical Centre

Provider Name Address Line 1 Address Line 2 City Province Phone Fax Provider Type Kedah Medical Centre Malaysia Provider Name Address Line 1 Address Line 2 City Province Phone Fax Provider Type Kedah Medical Pumpong Alor Setar Kedah 604.730.8878 604.733.2869 Putra Medical 888 Jalan Sekerat Off Jalan Putra

More information

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Send More Money through Western Union at RHB and Get Cash Back

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Send More Money through Western Union at RHB and Get Cash Back TERMA DAN SYARAT KEMPEN Send More Money through Western Union at RHB and Get Cash Back 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Send More Money through

More information

stage 2 stage map Sungai Petani - Georgetown 158.1km Thursday 25 February 2016 SUNGAI PETANI GEORGETOWN Sg. Karangan 28.1km Teluk Bahang 128.

stage 2 stage map Sungai Petani - Georgetown 158.1km Thursday 25 February 2016 SUNGAI PETANI GEORGETOWN Sg. Karangan 28.1km Teluk Bahang 128. stage map Sungai Petani - Georgetown 158.1km Thursday 25 February 2016 Balik Pulau 111.7km 137m CAT 3 CAT 4 Teluk Bahang 128.8km 225m GEORGETOWN Padang Serai 35.3km SUNGAI PETANI Sg. Karangan 28.1km Kulim

More information

AUDIT KETUA NEGARA 2016 LAPORAN SIRI 1 PENGURUSAN AKTIVITI/ KEWANGAN JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR

AUDIT KETUA NEGARA 2016 LAPORAN SIRI 1 PENGURUSAN AKTIVITI/ KEWANGAN JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENGURUSAN AKTIVITI/ KEWANGAN JABATAN/ AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR SIRI 1 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2016

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA A STUDY OF SAFETY AND HEALTH AWARENESS AND NOISE ASSESSMENT AT STAMPING DIE COMPANY This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information