NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018"

Transcription

1 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 15 Januari January 2018 P.U. (B) 14 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2018 NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL S CHAMBERS

2 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Fasal (2) Perkara 113 NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 7 BAHAGIAN II JADUAL KETIGA BELAS KEPADA PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2018 AMBIL PERHATIAN bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya, mengikut kehendak Fasal (2) Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan, telah mengkaji semula pembahagian Negeri Selangor kepada bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan bahagian-bahagian pilihan raya Negeri setelah menjalankan siasatan tempatan pertama mulai 27 Disember 2017 hingga 9 Januari 2018 di bawah seksyen 5, Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan. 2. Berikutan dengan kajian semula itu, Suruhanjaya Pilihan Raya telah memutuskan di bawah seksyen 7, Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan untuk menyemak semula syor-syor yang dicadangkan dan mengesyorkan dalam laporannya syor-syor yang berikut: (a) tiada perubahan bilangan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan bagi Negeri Selangor; (b) tiada perubahan bilangan bahagian-bahagian pilihan raya Negeri bagi Negeri Selangor; (c) terdapat pindaan dan perubahan nama kepada bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang melibatkan satu (1) bahagian pilihan raya Persekutuan dalam Negeri Selangor; dan (d) terdapat pindaan dan perubahan nama-nama kepada bahagian-bahagian pilihan raya Negeri yang melibatkan empat (4) bahagian-bahagian pilihan raya Negeri dalam Negeri Selangor. 1

3 3. Jumlah bilangan pemilih seramai 2,078,311 orang dalam Daftar Pemilih semasa iaitu P.U. (B) 217/2016 yang telah diperakui oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan diwartakan pada 13 Mei 2016 dan dibaca bersama P.U. (B) 399/2016 bertarikh 6 September 2016 telah diguna pakai bagi maksud kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri di dalam Negeri Selangor. 4. Butiran syor-syor yang dicadangkan bagi Negeri Selangor berkenaan dengan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri yang baharu, pindaan dan perubahan nama-nama sedia ada bagi bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri dan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang terlibat dalam semakan semula dan tersentuh oleh syor-syor tersebut dinyatakan dalam Jadual Pertama. 5. Berikutan kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri ini, bilangan pemilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan dan Negeri dalam Negeri Selangor dinyatakan dalam Jadual Kedua. 6. Satu salinan syor-syor yang dicadangkan itu berserta dengan rang pelan bahagian-bahagian pilihan raya bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu dan rang pelan bahagian-bahagian pilihan raya bagi Negeri Selangor boleh diperiksa mulai 15 Januari 2018 hingga dan termasuk 14 Februari 2018 semasa waktu pejabat biasa di tempat-tempat yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga. 7. Menurut seksyen 4(b), Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan, representasi mengenai syor-syor yang dicadangkan boleh dibuat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dalam masa satu bulan selepas tarikh penyiaran Notis ini. 8. Selaras dengan seksyen 5, Bahagian II, Jadual Ketiga Belas, Perlembagaan Persekutuan, pihak-pihak yang boleh membuat representasi membantah syor yang dicadangkan itu adalah: 2

4 (a) Kerajaan Negeri; atau (b) mana-mana pihak berkuasa tempatan yang keseluruhan atau sebahagian kawasannya termasuk di dalam bahagian-bahagian pilihan raya yang tersentuh oleh syor itu; atau (c) sekumpulan orang seramai satu ratus orang atau lebih yang nama mereka ditunjukkan dalam daftar pemilih semasa bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan. 9. Apa-apa representasi membantah syor yang dicadangkan hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dan dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri Selangor seperti di bawah: Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor Lot Tingkat 3 Kompleks PKNS Shah Alam Selangor. 3

5 JADUAL PERTAMA SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI NEGERI SELANGOR BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI YANG BAHARU, PINDAAN DAN PERUBAHAN NAMA SEDIA ADA BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN YANG TERLIBAT DALAM SEMAKAN SEMULA DAN TERSENTUH OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri Pewujudan Baharu - Tiada - - Tiada - Pindaan dan Perubahan Nama Sedia Ada 1. P. 102 Bangi (Dahulunya dikenali sebagai Serdang) 1. N. 16 Sungai Tua (Dahulunya dikenali sebagai Batu Caves) 2. N. 21 Pandan Indah (Dahulunya dikenali sebagai Chempaka) 3. N. 26 Sungai Ramal (Dahulunya dikenali sebagai Bangi) 4. N. 52 Banting (Dahulunya dikenali sebagai Teluk Datuk) Kecuali bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang terlibat dalam semakan semula dan tersentuh oleh syor-syor yang dicadangkan iaitu P. 095 Tanjong Karang, P. 096 Kuala Selangor, P. 098 Gombak, P. 099 Ampang dan P. 100 Pandan, sempadan bahagian-bahagian pilihan raya Persekutuan yang tidak disebut tetap serupa seperti yang ada sekarang. 4

6 JADUAL KEDUA BILANGAN PEMILIH BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 092 Sabak Bernam N. 01 Sungai Air Tawar 15,033 N. 02 Sabak 22,093 P. 092 Sabak Bernam: 37,126 P. 093 Sungai Besar N. 03 Sungai Panjang 26,725 N. 04 Sekinchan 16,108 P. 093 Sungai Besar: 42,833 P. 094 Hulu Selangor N. 05 Hulu Bernam 20,920 N. 06 Kuala Kubu Baharu 26,707 N. 07 Batang Kali 38,972 P. 094 Hulu Selangor: 86,599 P. 095 Tanjong Karang N. 08 Sungai Burong 21,615 N. 09 Permatang 21,043 P. 095 Tanjong Karang: 42,658 P. 096 Kuala Selangor N. 10 Bukit Melawati 23,370 N. 11 Ijok 20,734 N. 12 Jeram 19,438 P. 096 Kuala Selangor: 63,542 5

7 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 097 Selayang N. 13 Kuang 24,797 N. 14 Rawang 32,999 N. 15 Taman Templer 49,899 P. 097 Selayang: 107,695 P. 098 Gombak N. 16 Sungai Tua 38,990 N. 17 Gombak Setia 39,252 N. 18 Hulu Kelang 46,741 P. 098 Gombak: 124,983 P. 099 Ampang N. 19 Bukit Antarabangsa 40,970 N. 20 Lembah Jaya 38,317 P. 099 Ampang: 79,287 P. 100 Pandan N. 21 Pandan Indah 42,451 N. 22 Teratai 46,038 P. 100 Pandan: 88,489 P. 101 Hulu Langat N. 23 Dusun Tua 47,286 N. 24 Semenyih 42,470 N. 25 Kajang 39,218 P. 101 Hulu Langat: 128,974 6

8 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 102 Bangi N. 26 Sungai Ramal 56,002 N. 27 Balakong 45,705 N. 28 Seri Kembangan 37,306 P. 102 Bangi: 139,013 P. 103 Puchong N. 29 Seri Serdang 74,563 N. 30 Kinrara 34,910 P. 103 Puchong: 109,473 P. 104 Kelana Jaya N. 31 Subang Jaya 62,687 N. 32 Seri Setia 38,916 P. 104 Kelana Jaya: 101,603 P. 105 Petaling Jaya Selatan N. 33 Taman Medan 44,788 N. 34 Bukit Gasing 33,616 P. 105 Petaling Jaya Selatan: 78,404 P. 106 Petaling Jaya Utara N. 35 Kampung Tunku 31,016 N. 36 Damansara Utama 53,440 P. 106 Petaling Jaya Utara: 84,456 P. 107 Subang N. 37 Bukit Lanjan 40,913 N. 38 Paya Jaras 44,149 N. 39 Kota Damansara 44,784 P. 107 Subang: 129,846 7

9 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 108 Shah Alam N. 40 Kota Anggerik 58,722 N. 41 Batu Tiga 45,454 P. 108 Shah Alam: 104,176 P. 109 Kapar N. 42 Meru 40,441 N. 43 Sementa 41,337 N. 44 Sungai Pinang 27,600 N. 45 Selat Klang 36,939 P. 109 Kapar: 146,317 P. 110 Klang N. 46 Pelabuhan Klang 40,418 N. 47 Pandamaran 27,887 N. 48 Kota Alam Shah 29,980 P. 110 Klang: 98,285 P. 111 Kota Raja N. 49 Seri Andalas 58,889 N. 50 Sri Muda 51,193 P. 111 Kota Raja: 110,082 P. 112 Kuala Langat N. 51 Sijangkang 33,368 N. 52 Banting 28,321 N. 53 Morib 27,386 P. 112 Kuala Langat: 89,075 8

10 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Bahagian Pilihan Raya Negeri (3) Bilangan Pemilih P. 113 Sepang N. 54 Tanjong Sepat 22,026 N. 55 Dengkil 39,380 N. 56 Sungai Pelek 23,989 P. 113 Sepang: 85,395 Jumlah Bilangan Pemilih dalam Negeri Selangor: 2,078,311 9

11 JADUAL KETIGA TEMPAT-TEMPAT YANG DITENTUKAN BAGI PEMERIKSAAN AWAM MENGENAI SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN SELANGOR (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Tempat Pemeriksaan P. 095 TANJONG KARANG Dewan Dato Hormat Tanjong Karang P. 096 KUALA SELANGOR Majlis Daerah Kuala Selangor P. 097 SELAYANG Majlis Perbandaran Selayang P. 098 GOMBAK Kompleks Penghulu Sungai Tua P. 099 AMPANG Dewan Dato' Ahmad Razali P. 100 PANDAN Majlis Perbandaran Ampang Jaya P. 101 HULU LANGAT Dewan Orang Ramai Pekan Semenyih P. 102 BANGI Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat P. 103 PUCHONG Dewan Serbaguna MPSJ Batu 14, Puchong P. 104 KELANA JAYA Majlis Perbandaran Subang Jaya P. 105 PETALING JAYA SELATAN Majlis Bandaraya Petaling Jaya P. 106 PETALING JAYA UTARA Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan Bandar Utama P. 107 SUBANG Pejabat Daerah/Tanah Petaling P. 108 SHAH ALAM Majlis Bandaraya Shah Alam Pejabat Pilihan Raya Negeri Selangor P. 109 KAPAR Dewan Serbaguna Dato' Ahmad Razali, Batu 4, Jalan Haji Sirat Klang 10

12 (1) Bahagian Pilihan Raya Persekutuan (2) Tempat Pemeriksaan P. 110 KLANG Majlis Perbandaran Klang P. 111 KOTA RAJA Pejabat MBSA Cawangan Kota Kemuning P. 112 KUALA LANGAT Majlis Daerah Kuala Langat Bertarikh 12 Januari 2018 [SPR(S)600-2/1/1 Jld.10; PN(PU2)171C/IX] Dengan Perintah Suruhanjaya Pilihan Raya DATUK HAJI ABDUL GHANI BIN SALLEH Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia 11

13 FEDERAL CONSTITUTION Clause (2) of Article 113 NOTICE UNDER SECTION 7 OF PART II OF THE THIRTEENTH SCHEDULE TO THE FEDERAL CONSTITUTION NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018 TAKE NOTICE that the Election Commission, in accordance with the requirements of Clause (2) of Article 113 of the Federal Constitution, has reviewed the division of the State of Selangor into Federal constituencies and State constituencies after conducting the first local inquiry from 27 December 2017 until 9 January 2018 under section 5 of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution. 2. Consequent upon the review, the Election Commission has decided under section 7 of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution to revise the proposed recommendations and proposes to recommend in their report the following recommendations: (a) no alteration in the number of Federal constituencies for the State of Selangor; (b) no alteration in the number of the State constituencies for the State of Selangor; (c) there are amendment and alteration made to the names of the Federal constituencies involving one (1) Federal constituency in the State of Selangor; and (d) there are amendment and alteration made to the names of the State constituencies involving four (4) State constituencies in the State of Selangor. 12

14 3. The total number of 2,078,311 electors in the current Electoral Rolls that is P.U. (B) 217/2016 which was endorsed by the Election Commission and gazetted on 13 May 2016 and read together with P.U. (B) 399/2016 dated 6 September 2016 are used for the purpose of the review of the delimitation of the Federal and State constituencies in the State of Selangor. 4. Particulars of the proposed recommendations for the State of Selangor regarding the new Federal and State constituencies, amendment and alteration to the existing names of the Federal and State constituencies and the Federal constituencies involved in the revision and affected by the proposed recommendations are specified in the First Schedule. 5. Due to this review of the delimitation of the Federal and State constituencies, the number of electors for the Federal and State constituencies in the State of Selangor are specified in the Second Schedule. 6. A copy of the proposed recommendations together with the draft constituencies plan for the States of Malaya and draft constituencies plan for the State of Selangor may be inspected from 15 January 2018 up to and including 14 February 2018 during normal office hours at the places specified in the Third Schedule. 7. According to section 4(b) of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution, representations with respect to the proposed recommendations may be made to the Election Commission within one month after the date of publication of this Notice. 8. In accordance with section 5 of Part II of the Thirteenth Schedule to the Federal Constitution, parties who can make representation objecting to the proposed recommendation are: 13

15 (a) the State Government; or (b) any local authority whose area is wholly or partly comprised in the constituencies affected by the recommendation; or (c) a body of one hundred or more persons whose names are shown on the current electoral rolls of the constituencies in question. 9. Any representation objecting to the proposed recommendation shall be submitted in writing to the Election Commission and addressed to the Selangor State Election Officer as below: State Elections Director of Selangor Lot Level 3 PKNS Complex Shah Alam Selangor. 14

16 FIRST SCHEDULE PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR THE STATE OF SELANGOR REGARDING THE NEW FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES, AMENDMENTS AND ALTERATIONS TO THE EXISTING NAMES OF THE FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES AND THE FEDERAL CONSTITUENCIES INVOLVED IN THE REVISION AND AFFECTED BY THE PROPOSED RECOMMENDATIONS (1) (2) Federal Constituency State Constituency Newly Created - Nil - - Nil - Amendments and Alterations to the Existing Name 1. P. 102 Bangi (Formerly known as Serdang) 1. N. 16 Sungai Tua (Formerly known as Batu Caves) 2. N. 21 Pandan Indah (Formerly known as Chempaka) 3. N. 26 Sungai Ramal (Formerly known as Bangi) 4. N. 52 Banting (Formerly known as Teluk Datuk) Except for the Federal constituencies involved in the revision and affected by the proposed recommendations that is P. 095 Tanjong Karang, P. 096 Kuala Selangor, P. 098 Gombak, P. 099 Ampang and P. 100 Pandan, the boundaries of the Federal constituencies which are not mentioned remain the same as at present. 15

17 SECOND SCHEDULE NUMBER OF ELECTORS FOR THE FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 092 Sabak Bernam N. 01 Sungai Air Tawar 15,033 P. 092 Sabak Bernam: N. 02 Sabak 22,093 37,126 P. 093 Sungai Besar N. 03 Sungai Panjang 26,725 P. 093 Sungai Besar: N. 04 Sekinchan 16,108 42,833 P. 094 Hulu Selangor N. 05 Hulu Bernam 20,920 P. 094 Hulu Selangor: N. 06 Kuala Kubu Baharu 26,707 N. 07 Batang Kali 38,972 86,599 P. 095 Tanjong Karang N. 08 Sungai Burong 21,615 P. 095 Tanjong Karang: N. 09 Permatang 21,043 42,658 P. 096 Kuala Selangor N. 10 Bukit Melawati 23,370 P. 096 Kuala Selangor: N. 11 Ijok 20,734 N. 12 Jeram 19,438 63,542 16

18 (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 097 Selayang N. 13 Kuang 24,797 P. 097 Selayang: N. 14 Rawang 32,999 N. 15 Taman Templer 49, ,695 P. 098 Gombak N. 16 Sungai Tua 38,990 P. 098 Gombak: N. 17 Gombak Setia 39,252 N. 18 Hulu Kelang 46, ,983 P. 099 Ampang N. 19 Bukit Antarabangsa 40,970 P. 099 Ampang: N. 20 Lembah Jaya 38,317 79,287 P. 100 Pandan N. 21 Pandan Indah 42,451 P. 100 Pandan: N. 22 Teratai 46,038 88,489 P. 101 Hulu Langat N. 23 Dusun Tua 47,286 P. 101 Hulu Langat: N. 24 Semenyih 42,470 N. 25 Kajang 39, ,974 P. 102 Bangi N. 26 Sungai Ramal 56,002 P. 102 Bangi: N. 27 Balakong 45,705 N. 28 Seri Kembangan 37, ,013

19 (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 103 Puchong N. 29 Seri Serdang 74,563 P. 103 Puchong: N. 30 Kinrara 34, ,473 P. 104 Kelana Jaya N. 31 Subang Jaya 62,687 P. 104 Kelana Jaya: N. 32 Seri Setia 38, ,603 P. 105 Petaling Jaya Selatan N. 33 Taman Medan 44,788 P. 105 Petaling Jaya Selatan: N. 34 Bukit Gasing 33,616 78,404 P. 106 Petaling Jaya Utara N. 35 Kampung Tunku 31,016 P. 106 Petaling Jaya Utara: N. 36 Damansara Utama 53,440 84,456 P. 107 Subang N. 37 Bukit Lanjan 40,913 P. 107 Subang: N. 38 Paya Jaras 44,149 N. 39 Kota Damansara 44, ,846 P. 108 Shah Alam N. 40 Kota Anggerik 58,722 P. 108 Shah Alam: N. 41 Batu Tiga 45, ,176 18

20 (1) (2) (3) Federal Constituency State Constituency Number of Electors P. 109 Kapar N. 42 Meru 40,441 P. 109 Kapar: N. 43 Sementa 41,337 N. 44 Sungai Pinang 27,600 N. 45 Selat Klang 36, ,317 P. 110 Klang N. 46 Pelabuhan Klang 40,418 P. 110 Klang: N. 47 Pandamaran 27,887 N. 48 Kota Alam Shah 29,980 98,285 P. 111 Kota Raja N. 49 Seri Andalas 58,889 P. 111 Kota Raja: N. 50 Sri Muda 51, ,082 P. 112 Kuala Langat N. 51 Sijangkang 33,368 P. 112 Kuala Langat: N. 52 Banting 28,321 N. 53 Morib 27,386 89,075 P. 113 Sepang N. 54 Tanjong Sepat 22,026 P. 113 Sepang: N. 55 Dengkil 39,380 N. 56 Sungai Pelek 23,989 85,395 Total Number of Electors in the State of Selangor: 2,078,311 19

21 THIRD SCHEDULE PLACES SPECIFIED FOR PUBLIC INSPECTION OF THE PROPOSED RECOMMENDATIONS SELANGOR (1) (2) Federal Constituency Place of Inspection P. 095 TANJONG KARANG Dewan Dato Hormat Tanjong Karang P. 096 KUALA SELANGOR Majlis Daerah Kuala Selangor P. 097 SELAYANG Majlis Perbandaran Selayang P. 098 GOMBAK Kompleks Penghulu Sungai Tua P. 099 AMPANG Dewan Dato' Ahmad Razali P. 100 PANDAN Majlis Perbandaran Ampang Jaya P. 101 HULU LANGAT Dewan Orang Ramai Pekan Semenyih P. 102 BANGI Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat P. 103 PUCHONG Dewan Serbaguna MPSJ Batu 14, Puchong P. 104 KELANA JAYA Majlis Perbandaran Subang Jaya P. 105 PETALING JAYA SELATAN Majlis Bandaraya Petaling Jaya P. 106 PETALING JAYA UTARA Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan Bandar Utama P. 107 SUBANG Pejabat Daerah/Tanah Petaling P. 108 SHAH ALAM Majlis Bandaraya Shah Alam Pejabat Pilihan Raya Negeri Selangor P. 109 KAPAR Dewan Serbaguna Dato' Ahmad Razali, Batu 4, Jalan Haji Sirat Klang P. 110 KLANG Majlis Perbandaran Klang 20

22 (1) (2) Federal Constituency Place of Inspection P. 111 KOTA RAJA Pejabat MBSA Cawangan Kota Kemuning P. 112 KUALA LANGAT Majlis Daerah Kuala Langat Dated 12 January 2018 [SPR(S)600-2/1/1 Jld.10; PN(PU2)171C/IX] By Order of the Election Commission DATUK HAJI ABDUL GHANI BIN SALLEH Secretary Election Commission Malaysia 21

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2018 PROPOSED

More information

List of Government Clinics

List of Government Clinics 1 Klang NA Klinik Pergigian Kolej Islam Sultan Ahmad Shah Peti Surat 64, Jalan Kota Raja, Kampung Jawa, 41906 Klang, Selangor. NA 2 Sabak Bernam SLR192 Sungai Besar Jalan Bernam, Pasir Panjang, 45300 Sabak

More information

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Jun 2011 14 June 2011 P.U. (B) 306 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

Terms and Conditions CIMB FIESTA 2016 Count Octo Contest

Terms and Conditions CIMB FIESTA 2016 Count Octo Contest Terms and Conditions CIMB FIESTA 2016 Count Octo Contest The Contest Period 1. The CIMB FIESTA Count Octo Contest ( Contest ) is organised by CIMB Bank Berhad (13491-P)(referred to as CIMB ) and held in

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED RECOMMENDATIONS

More information

Page 1 of 8. No PROPERTY TYPE PROPERTY ADDRESS SIZE (SQFT) FH /LH REMARKS AUCTIONEER AUCTION DATE RESERVE PRICE

Page 1 of 8. No PROPERTY TYPE PROPERTY ADDRESS SIZE (SQFT) FH /LH REMARKS AUCTIONEER AUCTION DATE RESERVE PRICE 1 RAPT BLOCK B3-15, TAMAN SETIA BALAKONG, 43300 BALAKONG, SELANGOR 750.00 LH BUMI LOT HENRY BUTCHER KLV 27-Jun-18 140,000.00 2 RAPT BLOCK E3-12, JALAN SETIA RAWANG 10/3, TAMAN SETIA RAWANG, 48000 RAWANG,

More information

LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313)

LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313) LAND LAW AND SURVEY REGULATION (SGHU 3313) WEEK 13-RE-SURVEY OF LAND HAVING NATURAL BOUNDARY SR DR. TAN LIAT CHOON 07-5530844 016-4975551 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan Pengukuran Bagi Maksud Seksyen 49 Kanun

More information

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018 PEKELILING PEPERIKSAAN 5/2018 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA Pelajar Program Pengajian Ijazah Tinggi Pelajar Program Pengajian Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pesisir, Program Usaha Sama Akademik) Pelajar

More information

NO OUTLET ADDRESS TEL SELANGOR 1 Klang No:84, Jalan Nanas (20/10/1988) Klang, Selangor Darul Ehsan

NO OUTLET ADDRESS TEL SELANGOR 1 Klang No:84, Jalan Nanas (20/10/1988) Klang, Selangor Darul Ehsan SELANGOR 1 Klang No:84, Jalan Nanas (20/10/1988) 41400 Klang, 019-3507347 Darul Ehsan 2 Subang Jaya No.C2 (Ground Floor) (28/04/2001) Jalan SS15/4D 019-3509112 47500 Subang Jaya, 3 Shah Alam Seksyen 18

More information

Magnolia King s Confectionery Promotion 2013

Magnolia King s Confectionery Promotion 2013 Magnolia King s Confectionery Promotion 2013 Terms and Conditions to redeem a Donut worth RM1.90 1. The Promotion is valid from 15 th Feb to 20 th April 2013. 2. Participants must submit the cut out coupon

More information

AYAMAS OUTLETS NO. AYAMAS STATE ADDRESS

AYAMAS OUTLETS NO. AYAMAS STATE ADDRESS AYAMAS OUTLETS NO. AYAMAS STATE ADDRESS 1 Pasir Gudang JOHOR Lot PTD 179294,Ground & 1st Floor,Taman Bukit Dahlia, 81700 Pasir Gudang, Johor 2 BB Uda JOHOR No.22, Ground Floor,Jalan Padi Emas 4/1,Bandar

More information

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 8 Mac 2017 8 March 2017 P.U. (B) FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI-NEGERI TANAH

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI TERENGGANU SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI TERENGGANU SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI TERENGGANU SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED

More information

LIST OF HOSPITALS & HOSTEL CLINICAL PLACEMENT

LIST OF HOSPITALS & HOSTEL CLINICAL PLACEMENT LIST OF HOSPITALS & HOSTEL CLINICAL PLACEMENT Page CENTRAL REGION KPJ DAMANSARA SPECIALIST HOSPITAL 9 Jalan SS 0/0, Damansara Utama47400 Petaling Jaya, Selangor NO 76 JLN SS 0/, DAMANSARA UTAMA, 47400

More information

Avengers Infinity War Movie Voucher List of Participating Stations No STATION NAME STATE TGV MBO 1 PETRON TONGKANG PECAH (FI) JOHOR X 2 PETRON SKUDAI

Avengers Infinity War Movie Voucher List of Participating Stations No STATION NAME STATE TGV MBO 1 PETRON TONGKANG PECAH (FI) JOHOR X 2 PETRON SKUDAI Avengers Infinity War Movie Voucher List of Participating Stations No STATION NAME STATE TGV MBO 1 PETRON TONGKANG PECAH (FI) JOHOR X 2 PETRON SKUDAI UTAMA (FI) JOHOR X X 3 PETRON SKUDAI 2 (FI) JOHOR X

More information

BRANCH LOCATIONS. OCBC Bank Head Office Menara OCBC No. 18 Jalan Tun Perak Kuala Lumpur

BRANCH LOCATIONS. OCBC Bank Head Office Menara OCBC No. 18 Jalan Tun Perak Kuala Lumpur BRANCH LOCATIONS Head Office Menara OCBC No. 18 Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur Head Office 25th Floor, Wisma Lee Rubber 1 Jalan Melaka 50100 Kuala Lumpur For West Malaysia Branches 9:30am to 4:00pm

More information

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Standard Operating Procedure Permohonan Dana im4u Outreach Centre Berikut merupakan (SOP) im4u Outreach Centre bagi sebarang permohonan dana yang di kemukakan kepada pihak kami: Semasa Permohonan dibuat:

More information

2. Promosi ini hanya dibuka kepada Kad UOBM Lady s yang dikeluarkan di Malaysia.

2. Promosi ini hanya dibuka kepada Kad UOBM Lady s yang dikeluarkan di Malaysia. TERMA DAN SYARAT KAD LADY S UOBM: PROMOSI MAYFAIR BODYLINE Kelayakan 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. (271809-K) ( UOBM ) Promosi Kad Lady s UOBM Mayfair Bodyline ( Promosi ) terbuka kepada semua

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGELASAN SPA DAN PUSAT REFLEKSOLOGI

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGELASAN SPA DAN PUSAT REFLEKSOLOGI GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGELASAN SPA DAN PUSAT REFLEKSOLOGI 1. Semua premis Spa atau Pusat Reflekslgi yang telah berlesen dengan Pihak Berkusa Tempatan (PBT) layak untuk memhn. 2. Pemhn perlu mengisi

More information

RPK 332 Urban Design [Rekabentuk Bandar]

RPK 332 Urban Design [Rekabentuk Bandar] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2009/2010 Academic Session April/May 2010 RPK 332 Urban Design [Rekabentuk Bandar] Duration: 2 hours [Masa: 2 jam] Please check that this examination

More information

Tujuh Pencabulan Terbesar oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Dalam Laporan Persempadanan Semula

Tujuh Pencabulan Terbesar oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Dalam Laporan Persempadanan Semula Kenyataan Media 3 April 2018 Tujuh Pencabulan Terbesar oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Dalam Laporan Persempadanan Semula Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (BERSIH2.0) mengecam tindakan Perdana Menteri,

More information

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGELASAN PREMIS PENGINAPAN PELANCONG (PPP)

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGELASAN PREMIS PENGINAPAN PELANCONG (PPP) GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGELASAN PREMIS PENGINAPAN PELANCONG (PPP) 1. Semua premis penginapan yang telah berdaftar dengan Kementerian Pelancngan layak untuk memhn. 2. Pemhn perlu mengisi brang pengelasan

More information

SENHENG BRANCH LISTING

SENHENG BRANCH LISTING SENHENG BRANCH LISTING No NAME ADDRESS 1 PANDAN JAYA 42-44 42 & 44, JALAN PANDAN 3/2, PANDAN JAYA, CHERAS, 55100 KUALA LUMPUR. 2 MERU 1012 & 1014 1012 & 1014, JALAN MERU 41050 KLANG, Handphone Number Fax

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI KEDAH SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI KEDAH SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI KEDAH SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED RECOMMENDATIONS

More information

APPENDIX D DIRECTORY OF PARTICIPATING CENTRES. Blood and Marrow Transplant Services MOH

APPENDIX D DIRECTORY OF PARTICIPATING CENTRES. Blood and Marrow Transplant Services MOH DIRECTORY OF PARTICIPATING CENTRES Blood and Marrow Transplant Services Hospital Ampang Jalan Mewah Utara Pandan Mewah 68000 Ampang Kuala Lumpur Tel : ( 03)42896000 Ext : 6381 Fax : ( 03)42970059 Hospital

More information

THE EDGE KUALA LUMPUR RAT RACE 2018

THE EDGE KUALA LUMPUR RAT RACE 2018 THE EDGE KUALA LUMPUR RAT RACE 2018 ORGANISATION S PROJECT PROPOSAL Important Note: Financial assistance provided under The Edge Kuala Lumpur Rat Race is to be used only for education and/or training projects/programmes.

More information

Saturday - Sunday & Public Holidays: 11.00am pm No 1 Avenue 1 Bangsar South No 8 Jalan Kerinchi, Pantai Dalam Kuala Lumpur

Saturday - Sunday & Public Holidays: 11.00am pm No 1 Avenue 1 Bangsar South No 8 Jalan Kerinchi, Pantai Dalam Kuala Lumpur KUALA LUMPUR / SELANGOR FT888 COSWAY BERJAYA TIMES SQUARE SHOPPING MALL 03-21411636 Monday - Sunday & Public Holiday : 10.00am - 10.00pm Cosway LG14 & LG15, 03-21451677 Experience Lower Ground Floor, Store

More information

Untuk kerja-kerja pelancaran 'U Beam' dan kerja-kerja yang berkaitan dengan MRT

Untuk kerja-kerja pelancaran 'U Beam' dan kerja-kerja yang berkaitan dengan MRT PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG SERI KEMBANGAN, SERDANG RAYA, JALAN PUTRA PERMAI & BANDAR 16 SIERRA 21 OGOS 2018 1. LANJUTAN PENUTUPAN DI JALAN

More information

APPENDIX D DIRECTORY OF PARTICIPATING CENTRES. Blood and Marrow Transplant Services MOH

APPENDIX D DIRECTORY OF PARTICIPATING CENTRES. Blood and Marrow Transplant Services MOH DIRECTORY OF PARTICIPATING CENTRES Blood and Marrow Transplant Services Hospital Ampang Jalan Mewah Utara Pandan Mewah 68000 Ampang Kuala Lumpur Tel : (03) 4289 6000 Ext : 6381 Fax : (03) 4297 0059 Hospital

More information

BUDGET SUMMARY. No Projects Partners Amount Page. 1. Preschool Programme CHILD RM 498, Elanthalir EWRF RM 149, TAMIL FOUNDATION

BUDGET SUMMARY. No Projects Partners Amount Page. 1. Preschool Programme CHILD RM 498, Elanthalir EWRF RM 149, TAMIL FOUNDATION Tamil School Programme 2009 May 2009 Progress Report 1 BUDGET SUMMARY No Projects Partners Amount Page 1. Preschool Programme CHILD RM 498,600.00 3 2. 3. 4. 5. Slow Leaner Project (SLP) Reading and Writing

More information

PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR 29 JUN 2018

PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR 29 JUN 2018 PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR 29 JUN 2018 1. LANJUTAN PENUTUPAN LORONG SUSUR MASUK KE JALAN KUALA SELANGOR DARI LEBUHRAYA

More information

NUTTELEX MALAYSIA STOCKISTS 8TH AUGUST 2018

NUTTELEX MALAYSIA STOCKISTS 8TH AUGUST 2018 CENTRAL (SELANGOR & KUALA LUMPUR) AEON BUKIT TINGGI Yes CENTRAL (SELANGOR & KUALA LUMPUR) AEON BUKIT RAJA Yes CENTRAL (SELANGOR & KUALA LUMPUR) AEON PUCHONG Yes CENTRAL (SELANGOR & KUALA LUMPUR) AEON SUNWAY

More information

2.3. For joint customer of Libshara-i, only the primary account holder will qualify to participate.

2.3. For joint customer of Libshara-i, only the primary account holder will qualify to participate. TERMS AND CONDITIONS FOR KFH DRAWS CAMPAIGN ( CAMPAIGN ) 1. Campaign Period 1.1. This KFH Draws campaign ( Campaign ) is organised by Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad ( KFH Malaysia ) and the Campaign

More information

FD/IFD-i Biz Flex Campaign

FD/IFD-i Biz Flex Campaign FD/IFD-i Biz Flex Campaign Terms and Conditions 1. These Terms and Conditions shall govern the Fixed Deposit (FD) Biz Flex Campaign ( Campaign ) commencing from 20 February 2012 until 20 March 2012 (or

More information

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT

KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT KEMPEN 5X UNIRINGGIT FOR YOUR SPEND KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT Kad PRVI Miles dan Preferred Platinum UOBM ( Kad ) 1. Kempen 5X for Your Spend Kad PRVI Miles Miles & Preferred

More information

APPLYING FOR: SITE AGENT / CLERK OF WORK /SENIOR SITE SUPERVISOR. Jalai Wak, 96510, Pakan, Julau, Sarawak.

APPLYING FOR: SITE AGENT / CLERK OF WORK /SENIOR SITE SUPERVISOR. Jalai Wak, 96510, Pakan, Julau, Sarawak. APPLYING FOR: SITE AGENT / CLERK OF WORK /SENIOR SITE SUPERVISOR. Personal Information NAME: ZAINAL AZMI BIN MOHD ZAIN I/C NO: 610913-11-5047 DATE OF BIRTH: AGE: CITIZEN: ADDRESS: 13-September-1961 56

More information

Saturday - Sunday & Public Holidays: 11.00am pm No 1 Avenue 1 Bangsar South No 8 Jalan Kerinchi, Pantai Dalam Kuala Lumpur

Saturday - Sunday & Public Holidays: 11.00am pm No 1 Avenue 1 Bangsar South No 8 Jalan Kerinchi, Pantai Dalam Kuala Lumpur KUALA LUMPUR / SELANGOR FT888 COSWAY BERJAYA TIMES SQUARE SHOPPING MALL 03-21411636 Monday - Sunday & Public Holiday : 10.00am - 10.00pm Cosway LG14 & LG15, 03-21451677 Experience Lower Ground Floor, Store

More information

TATACARA PERMOHONAN Application procedure

TATACARA PERMOHONAN Application procedure BORANG PENYERTAAN Anugerah Penghargaan kepada Pengguna Malaysian Standards 2014 APPLICATION FORM Appreciation Award for Users of Malaysian Standards 2014 TATACARA PERMOHONAN Application procedure Setiap

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

Level 1-2, Wisma BU 8, No.11, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor

Level 1-2, Wisma BU 8, No.11, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor The Association of Banks in Malaysia List of branches with extended operation hours for debit card replacement to PIN-enabled MyDebit Card Bank: CIMB Bank Berhad Sq no. State Branch Name Address 1 2 3

More information

F e a t u r e d P r o j e c t s

F e a t u r e d P r o j e c t s Housing Developments Start End Project Cost (mil) Client 2006 2010 Proposed Development a 444-unit Apartment and Condominium on Lots 490, 491 and 492, Section 17, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang 40.0 Elhamda

More information

DI ANTARA LOGANATHAN A/L VEERABU (NO. K/P: /A )

DI ANTARA LOGANATHAN A/L VEERABU (NO. K/P: /A ) PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO: 24FC-658-04/2014) PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAAN NO: 38-381-06/2014 Dalam Perkara mengenai

More information

CAR, CRUISE, & CASH BUSTER DEALS TERMS AND CONDITIONS

CAR, CRUISE, & CASH BUSTER DEALS TERMS AND CONDITIONS CAR, CRUISE, & CASH BUSTER DEALS TERMS AND CONDITIONS 1. Kempen Car, Cruise, & Cash Buster Deals ( Kempen ) Affin Bank Berhad ( AFFINBANK ) akan berlangsung dari 3 July 2018 hingga 31 Disember 2018. Semua

More information

SAFE DEPOSIT BOX PROMOTION: 50% OFF FIRST YEAR RENTAL FEE

SAFE DEPOSIT BOX PROMOTION: 50% OFF FIRST YEAR RENTAL FEE SAFE DEPOSIT BOX PROMOTION: 50% OFF FIRST YEAR RENTAL FEE PROMOTION PERIOD Last updated on 6 June 2018 The Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) Safe Deposit Box Promotion: 50% off First Year Rental

More information

TARIKH TUTUP: 08 JUN 2018

TARIKH TUTUP: 08 JUN 2018 Kemaskini: 30 Mei 2018 DEWAN NEGERI SEMBILAN CHINESE RECREATION CLUB 04 Julai - 08 Julai 2018 TARIKH TUTUP: 08 JUN 2018 KEPADA SEMUA AHLI BAM: Pemain-pemain dan pegawai pasukan adalah dijemput untuk menyertai

More information

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT IN KANO STATE: CASE STUDY AT KANO METROPOLITAN MURTALA MAHMOUD FAROUQ

ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT IN KANO STATE: CASE STUDY AT KANO METROPOLITAN MURTALA MAHMOUD FAROUQ ROAD MAINTENANCE MANAGEMENT IN KANO STATE: CASE STUDY AT KANO METROPOLITAN MURTALA MAHMOUD FAROUQ A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH

SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017 PROPOSED RECOMMENDATIONS

More information

CODE ADDRESS TELEPHONE BUSINESS HOURS. Closed : Monday. Tuesday - Saturday : 9.00am pm Rawang, Selangor.

CODE ADDRESS TELEPHONE BUSINESS HOURS. Closed : Monday. Tuesday - Saturday : 9.00am pm Rawang, Selangor. KUALA LUMPUR / SELANGOR C09B COSWAY KOTA WARISAN 03-87063680 Monday - Sunday : 10.00am - 9.00pm (Redemption Centre) No 8 Jalan Warisan Megah ¼ Kota Warisan 43900 Sepang C12A COSWAY PERDANA COURT 03-5637

More information

Mewah Kad Visa Infinite UOBM Terma & Syarat

Mewah Kad Visa Infinite UOBM Terma & Syarat Kelayakan Kempen Kempen Pelan Pembayaran Easi 0% Faedah untuk Pendidikan, Perubatan dan Pembelian Mewah Kad Visa Infinite UOBM Terma & Syarat 1. Kempen Pelan Pembayaran Easi 0% Faedah untuk Pendidikan,

More information

PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR DAN LEBUHRAYA BARU PANTAI

PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR DAN LEBUHRAYA BARU PANTAI PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR DAN LEBUHRAYA BARU PANTAI 06 JULAI 2018 1. PENUTUPAN LORONG SECARA BERPERINGKAT DAN BERKALA

More information

S YARIKAT B EKALAN A IR S ELANGOR S DN B HD ( T)

S YARIKAT B EKALAN A IR S ELANGOR S DN B HD ( T) WILAYAH : KLANG / SHAH ALAM 1 Pandamaran Jaya 11 2 Teluk Pulai 12 3 Kampung Raja Uda 13 4 Port Klang 14 5 Rantau Panjang 15 6 Batu Belah 16 7 Bandar Klang 17 8 Bukit Kapar 18 9 Kampung Sungai Serdang 19

More information

ALIM HARMONY, SG. PETANI HASANI EDAR, SG. PETANI PUSTAKA JITRA, JITRA PUSTAKA UNION, ALOR SETAR PUSAT BUKU GEMILANG, KULIM

ALIM HARMONY, SG. PETANI HASANI EDAR, SG. PETANI PUSTAKA JITRA, JITRA PUSTAKA UNION, ALOR SETAR PUSAT BUKU GEMILANG, KULIM STATE KEDAH ALIM HARMONY, SG. PETANI HASANI EDAR, SG. PETANI PUSTAKA JITRA, JITRA PUSTAKA UNION, ALOR SETAR PUSAT BUKU GEMILANG, KULIM DEALERS PENANG ADAM, BUKIT MERTAJAM ADAM, KEPALA BATAS DUNIA ILMU,

More information

Survey on Perak and Selangor 3 messages

Survey on Perak and Selangor 3 messages Kuasa Team Survey on Perak and Selangor 3 messages Kuasa Team To: jjerald@pd.jaring.my Fri, Apr 25, 2014 at 3:20 PM From Praba, Very interested in local goverment

More information

No State Address Contact. ALAM DAMAI 31-G, Jalan Damai Niaga,Alam Damai Cheras,56000 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia

No State Address Contact. ALAM DAMAI 31-G, Jalan Damai Niaga,Alam Damai Cheras,56000 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia No State Address Contact 1 Kuala Lumpur ALAM DAMAI 31-G, Jalan Damai Niaga,Alam Damai Cheras,56000 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan,Malaysia 603 9107 5801 2 Kuala Lumpur BANDAR SRI DAMANSARA G-1, G-2 &

More information

Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 3 Tahun 2014 Pengkelasan Kod bagi Kes Semakan Sivil di Mahkamah Rayuan

Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 3 Tahun 2014 Pengkelasan Kod bagi Kes Semakan Sivil di Mahkamah Rayuan Circular No 177/2014 Dated 12 Aug 2014 To Members of the Malaysian Bar Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 3 Tahun 2014 Pengkelasan Kod bagi Kes Semakan Sivil di Mahkamah Rayuan The Registrar of the Court

More information

NEGERI PERAK. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF PERAK GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY. 9hb Mei AKTA EKSAIS 1976 (Akta 176)

NEGERI PERAK. Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF PERAK GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY. 9hb Mei AKTA EKSAIS 1976 (Akta 176) NEGERI PERAK Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF PERAK GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY 9hb Mei 2013 Jil. 66 No. 10 No. 785. AKTA EKSAIS 1976 (Akta 176) MESYUARAT LEMBAGA PELESENan (EKSAIS)

More information

1. LANJUTAN PENUTUPAN LORONG SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR (ARAH SUNGAI BULOH DAN ARAH KEPONG)

1. LANJUTAN PENUTUPAN LORONG SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR (ARAH SUNGAI BULOH DAN ARAH KEPONG) MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KUALA SELANGOR, JALAN JINJANG, JALAN KEPONG, BESRAYA, NPE & PERSIARAN APEC 21 SEPTEMBER 2018 1. LANJUTAN PENUTUPAN LORONG

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2016 PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI SEMBILAN JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA RAHSIA LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

More information

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE PB STEP UP TERM DEPOSIT-i CAMPAIGN (3 NOVEMBER 2016 TO 31 DECEMBER 2016)

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE PB STEP UP TERM DEPOSIT-i CAMPAIGN (3 NOVEMBER 2016 TO 31 DECEMBER 2016) TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE PB STEP UP TERM DEPOSIT-i CAMPAIGN (3 NOVEMBER 2016 TO 31 DECEMBER 2016) The PB STEP UP TERM DEPOSIT-i Campaign ( Campaign ) is Public Islamic Bank Berhad ( PIBB ). The

More information

List Of Properties As 31 December 2007

List Of Properties As 31 December 2007 List Of Properties As 31 December 2007 BUILTUP EXISTING USE AGE OF BOOK ACQUISITION 1 Menara MAA, No. 15, Jalan Dato Abdullah Tahir, 0300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim 2 Tanjung Puteri Condominium at

More information

Non Investment Properties Appendix B

Non Investment Properties Appendix B Property, Plant and Equipment Lot Nos. 1108 and 1133, Title Nos. GM 177 and GM200, respectively, Mukim of Relau, District of Bandar Baharu, State of Kedah (RM) (RM) (RM) 1,600,000 1,147,000 453,000 290,000-290,000

More information

SASMO 2015 MALAYSIA RESULTS. Team Category (Top 10 Schools)

SASMO 2015 MALAYSIA RESULTS. Team Category (Top 10 Schools) SASMO 2015 MALAYSIA RESULTS Team Category (Top 10 Schools) P a g e 1 YEAR 2 1. SJK (C) CHUNG KWOK, Jalan Merpati, Kuala Lumpur 2. SJK (C) HAN CHIANG, Georgetown, Pulau Pinang 3. SJK (C) PANDAN, Johor Bahru,

More information

KUALA LUMPUR Updated:

KUALA LUMPUR Updated: KUALA LUMPUR Updated: 21.11.2018 COSWAY WANGSA MELAWATI FT001 / WM01 48 Jalan Wangsa Setia 4, Wangsa Melawati, 53300 Kuala Lumpur Tel: 03-41427828 / 03-41491553 Mon - Fri : 10.00am - 7.00pm Sat : 10.00am

More information

COSWAY MEDAN IDAMAN BUSINESS CENTRE 44G & 44M Jalan Jernai 2, Medan Idaman Business Centre, Batu 5 Jalan Gombak, Kuala Lumpur

COSWAY MEDAN IDAMAN BUSINESS CENTRE 44G & 44M Jalan Jernai 2, Medan Idaman Business Centre, Batu 5 Jalan Gombak, Kuala Lumpur KUALA LUMPUR FT001 / WM01 COSWAY WANGSA MELAWATI 48 Jalan Wangsa Setia 4, Wangsa Melawati, 53300 Kuala Lumpur Updated: 26.09.2018 Tel: 03-41427828 / 03-41491553 Mon - Fri : 10.00am - 7.00pm Sat : 10.00am

More information

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING

More information

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH)

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH) Pandangan Terhadap Perubahan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya di Perceptions on the Change of Electoral Boundaries in Hulu Langat and Serdang Parliamentary Constituencies, Selangor Junaidi Awang Besar

More information

POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI KUALA ROMPIN ISMAIL BIN HAJI MUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI KUALA ROMPIN ISMAIL BIN HAJI MUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI KUALA ROMPIN ISMAIL BIN HAJI MUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA POTENSI AKTIVITI MEMANCING LAUT DALAM SEBAGAI TARIKAN PELANCONGAN DI

More information

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24FC /2014 PELAKSANAAN NO.

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24FC /2014 PELAKSANAAN NO. PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. 24FC-124-02/2014 PELAKSANAAN NO. PA-38-505-12/2017 Dalam perkara mengenai Gadaian bertarikh 22hb. Jun 2006 yang didaftarkan

More information

EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON POROUS ASPHALT PROPERTIES FARAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN

EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON POROUS ASPHALT PROPERTIES FARAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN EFFECT OF AGGREGATE GRADATION ON POROUS ASPHALT PROPERTIES FARAHIYAH BINTI ABDUL RAHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering

More information

2. The Campaign is open to all new FD placements by new and existing Individual customers, under the Conventional Scheme ( Customers ).

2. The Campaign is open to all new FD placements by new and existing Individual customers, under the Conventional Scheme ( Customers ). FD Bonanza Campaign Terms and Conditions 1. These Terms and Conditions shall govern the Fixed Deposit (FD) Bonanza Campaign ( Campaign ) commencing from 8 February 2012 until 29 February 2012 (or upon

More information

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNITEN has been awarded Tier 5 SETARA-2017 rating (Excellent) in the 'Mature University Category at the Majlis Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA) 2017.

More information

Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Malaysia

Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Malaysia Ibu Pejabat: Pusat Jobs (JMC) Cyberjaya Unit W001, Tingkat Bawah, Blok 3440, Enterprise Building 1 (EB 1), Jalan Teknokrat 3, 63000 Cyberjaya,. Tel : 03-8320 2713/4/5 Fax : 03-8320 2661 Email : jobsmalaysia@mohr.gov.my

More information

Semua Staff, Doktor, Jururawat Dan semua Kakitangan Hospital dan, Jabatan Ortopedik

Semua Staff, Doktor, Jururawat Dan semua Kakitangan Hospital dan, Jabatan Ortopedik PPUKM 3.10.32/263/10 2 September 2017 Semua Staff, Doktor, Jururawat Dan semua Kakitangan Hospital dan, Jabatan Ortopedik JEMPUTAN MENYERTAI PROGRAM ORTHO RUN 2017 SAVE LIMBS, SAVE LIVES Dengan hormatnya

More information

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR SUHAILAH BINTI MOHD YATIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI

More information

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. PA-24FC-66-02/2018 PELAKSANAAN NO.

PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. PA-24FC-66-02/2018 PELAKSANAAN NO. PERISYTIHARAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG SAMAN PEMULA NO. PA-24FC-66-02/2018 PELAKSANAAN NO. PA-38-140-04/2018 Dalam Perkara Mengenai Hartanah yang dikenali sebagai Hakmilik Strata

More information

PROCLAMATION OF SALE ORDER OF SALE AT INSTANCE OF CHARGEE (PTP12/43/16)

PROCLAMATION OF SALE ORDER OF SALE AT INSTANCE OF CHARGEE (PTP12/43/16) PROCLAMATION OF SALE ORDER OF SALE AT INSTANCE OF CHARGEE (PTP12/43/16) IN THE MATTER OF SECTION 257 AND 263 OF THE NATIONAL LAND CODE, 1965 BETWEEN MAYBANK ALLIED BERHAD CHARGEE AND MOHD BADRILLAH BIN

More information

No. Store Name Address 1. GIANT HYPERMARKET BANTING LOT 555 PERSIARAN KOTA SERI LANGAT KOTA SERI LANGAT, BANTING, KUALA LANGAT SELANGOR

No. Store Name Address 1. GIANT HYPERMARKET BANTING LOT 555 PERSIARAN KOTA SERI LANGAT KOTA SERI LANGAT, BANTING, KUALA LANGAT SELANGOR No. Store Name Address 1. GIANT HYPERMARKET BANTING LOT 555 PERSIARAN KOTA SERI LANGAT KOTA SERI LANGAT, 42700 BANTING, KUALA LANGAT SELANGOR 2. GIANT HYPERMARKET JALAN KEBUN PT 128899 JALAN KEBUN / KS7

More information

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [0701AUC ] Dalam Perkara Seksyen 257 Dan 263 Kanun Tanah Negara 1965

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [0701AUC ] Dalam Perkara Seksyen 257 Dan 263 Kanun Tanah Negara 1965 PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN [0701AUC2016000071] Dalam Perkara Seksyen 257 Dan 263 Kanun Tanah Negara 1965 GAN YONG HIN (NO. K/P: 550411-07-5311) (Berniaga sebagai

More information

Updated is the list of AIA Panel Clinics providing outpatient care to Members on a cashless basis with AIA Member ID card.

Updated is the list of AIA Panel Clinics providing outpatient care to Members on a cashless basis with AIA Member ID card. February 2015 AIA Health Services Panel Clinic Klinik Panel AIA Health Services Updated is the list of AIA Panel Clinics providing outpatient care to Members on a cashless basis with AIA Member ID card.

More information

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN DIATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (PTP 12/142/16)

PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN DIATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (PTP 12/142/16) PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN DIATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (PTP 12/142/16) Dalam Perkara Mengenai Seksyen 257 dan 263 Kanun Tanah Negara, 1965 DI ANTARA RHB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT: 6171-M)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA NORHABINA ABD ARIS FPAS 2012 19 MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA By

More information

Campaign Eligibility 1) This Campaign is open to all UOBM Personal Internet Banking ( PIB ) customers aged 18 and above. ( Eligible Participants ).

Campaign Eligibility 1) This Campaign is open to all UOBM Personal Internet Banking ( PIB ) customers aged 18 and above. ( Eligible Participants ). DuitNow Campaign Terms and Conditions United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) will run a DuitNow Campaign ( Campaign ) from 8 January 2019 to 31 March 2019 (both dates inclusive), unless

More information

PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (NO. PTT.4/369/34/2017)

PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (NO. PTT.4/369/34/2017) PERISYTIHARAN JUALAN LELONGAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN (NO. PTT.4/369/34/2017) DALAM PERKARA mengenai Seksyen 257/263, Kanun Tanah Negara. DI ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD (No.

More information

LOOKING FOR BUYERS PLEASE CONTACT US IF INTERESTED TO PURCHASE THE UNDERMENTIONED PROPERTIES.

LOOKING FOR BUYERS PLEASE CONTACT US IF INTERESTED TO PURCHASE THE UNDERMENTIONED PROPERTIES. 1 Selangor Ampang 422,820.00 Double Storey Terrace Link No. 10, Jalan Kencana 25, Taman Kencana, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. 1,400 sq ft No. 1-13, 1st Floor, Komplek Perdagangan Selayang Point,

More information

PROGRAMMES APPROVED COLLECTED OUTSTANDING

PROGRAMMES APPROVED COLLECTED OUTSTANDING Tamil School Programme 2009 Report No.3 (August-September 2009) Dated 28.10.09 Submitted by: CHILD, Tamil Foundation and EWRF 1 BUDJET SUMMARY PROGRAMMES APPROVED COLLECTED OUTSTANDING CHILD 1 Preschool

More information

8. Selayang 81-85, Jalan 2/3A, Pusat Bandar Utara, KM 12, Jalan Ipoh, Batu Caves, Kuala Lumpur. Tel : Fax :

8. Selayang 81-85, Jalan 2/3A, Pusat Bandar Utara, KM 12, Jalan Ipoh, Batu Caves, Kuala Lumpur. Tel : Fax : WILAYAH PERSEKUTUAN 1. Bangsar No. 4 & 6, Jalan Telawi 3, Bangsar Baru, 59100 Kuala Lumpur. Tel : 03-2283 5025 Fax : 03-2283 5028 2. Bangunan Getah Asli Tingkat Bawah, 148, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.

More information

TERMS AND CONDITIONS FOR

TERMS AND CONDITIONS FOR 1.0 DEFINITION 1.0 DEFINISI For the purpose of these terms and conditions, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them except where the context otherwise requires:- Bagi

More information

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses.

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses. Title: Two Malay enrolled nurses awarded the Tan Chin Tuan Nursing Award Reporter: Nity Farhana Dolhamid Media/Date: BERITA, 22 November 2016 Translated by: Zulayqha Binte Zulkifli SINGAPORE: Two Malay

More information

Terms & Conditions The following sets out the terms and conditions applicable to the Campaign ( T&Cs ):-

Terms & Conditions The following sets out the terms and conditions applicable to the Campaign ( T&Cs ):- Personal Loan: Smart Money Raya Campaign Campaign Period The Hong Leong Bank Berhad s ( HLB ) and Hong Leong Islamic Bank Berhad s ( HLISB ) (collectively referenced as the Bank ) Personal Loan Smart Money

More information

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T 1. Kempen 1.1 Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [13491-P] ( CIMB Bank ) yang akan berlangsung

More information

Registered Training Centre (RTC) in Malaysia

Registered Training Centre (RTC) in Malaysia Registered Training Centre (RTC) in Malaysia Centre Selangor ALC College No. 6, Jalan Kapar, 41400 Klang Tel: 603-3344 7961 / 62 EU Institute No. 38-40, Jalan 20/16A, Paramount Garden, 46300 Petaling Jaya

More information

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T 1. Kempen 1.1 Kempen Kod Promosi Grab CIMB F.I.R.S.T ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [13491-P] ( CIMB Bank ) yang akan berlangsung

More information

A. State: Kelantan. No Town Location/Address of Branch Location/Address of Branch (Incapacitated and not in operation)

A. State: Kelantan. No Town Location/Address of Branch Location/Address of Branch (Incapacitated and not in operation) A. State: Kelantan AmIslamic Bank Berhad 1. Kota Bharu AmIslamic Bank Ground & First Floor Lot 343 Section 13 Jalan Sultan Ibrahim 15000 Kota Bharu Kelantan 2. Pasir Mas AmIslamic Bank Lot 151, Jalan Masjid

More information

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2013

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2013 101 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2013 Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan NEGERI SELANGOR SIRI 2 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA 101 KANDUNGAN 101 KANDUNGAN PERKARA KATA PENDAHULUAN

More information