ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA. Prosiding. Prosiding. Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli"

Transcription

1 ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA ARKEOLOGI, ARKEOLOGI, SEJARAH SEJARAH & & BUDAYA BUDAYA Prosiding Prosiding Seminar Seminar Antarabangsa Antarabangsa Ke-4 Ke-4 Arkeologi, Arkeologi, Sejarah Sejarah dan dan Budaya Budaya di di Alam Alam Melayu Melayu Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli Pusat Penyelidikan Langkawi, Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Syah, Langkawi November 2015 Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli

2 ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu Pusat Penyelidikan Langkawi, Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Syah, Langkawi November 2015 Editor: Zuliskandar Ramli Mohd Samsudin Muhlis Hadrawi Akin Duli Kumpulan Kebudayaan, Kesenian & Warisan Alam Melayu (ATMA) & Muzium Warisan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Kluster Sejarah, Warisan dan Sosio Budaya (MPN) & Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia (IAAM) & Universitas Hasanuddin, Makassar Langkawi 2015

3 Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi, Selangor Darul Ehsan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM 2015 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM. Cetakan Pertama, 2015 Dicetak di Malaysia oleh: S&T PHOTOCOPY CENTER Jalan Reko, Sungai Tangkas Kajang, Selangor. ISBN Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu (Ke-4: 2015: Bangi, Selangor) ARKEOLOGI, SEJARAH DAN BUDAYA : Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, Bilik Senat & Bilik Majlis, Universiti Kebangsaan Malaysia, Langkawi November 2015 / Editor: Zuliskandar Ramli, Mohd Samsudin, Mulis Hadrawi, Akin Duli ISBN Archeology and History--Malaysia--Congresses. 2. Civilization, Malay--Malaysia--Congresses 3. Zuliskandar Ramli I. Mohd Samsudin II. Muhlis Hadrawi, III. Akin Duli.

4 v Kandungan Kandungan Prakata v x 1 Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Jilid Al-Quran Patani Abad Ke-19 Masihi: Warisan Kearifan Tempatan Islam Patani 1 2 Akin Duli Sistem Penguburan Akhir Jaman Prasejarah Di Sulawesi Selatan 11 3 Asriani Abbas Pengaruh Klitika Bahasa Makassar Terhadap Pemakaian Bahasa Indonesia 4 H. Muhammad Bahar Akkase Teng Islam Dan Peradaban Di Jazirah Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah 5 Inriati Lewa, M.Hum Sastra Lisan Sinrilik Kappalak Tallumbatua: Latar Belakang Penciptaannya 6 Muhlis Hadrawi Peradaban Maritim Sulawesi Selatan Dan Kaitannya Dengan Kehadiran Orang Melayu:Kajian Berdasarkan Sumber Lontara Tadjuddin Maknun Makassar, Bukan Bugis-Makassar 65 8 Abbas The Maritime Leadership Patterns Of Makassar Kingdom In 16 th 17 th Century 9 Adnan Jusoh, Khairi Ariffin, Nasir Nayan, Yunus Sabin, Farhana Abdullah & Zuliskandar Ramli Arkeopelancongan Di Lembah Bujang: Satu Tinjauan Ke Atas Prospek Dan Cabaran 10 Kamsinah Darwis, M.Hum & Faura, SS, M.Hum The Study Of Systemic Functional Linguistic Toward The Inaugural Address Text Of President Joko Widodo Lukman - Kesantunan Berbahasa Dan Revolusi Mental Dalam Dunia Pendidikan Rosmawati Wujud Akulturasi Budaya Melayu Dan Budaya Lokal Pada Awal Islamisasi Di Luwu, Studi Kasus Pada kompleks Makam Lokko e Di Palopo 13 Nurhayati S., M.Hum. Sapaan Persona Dan Sapaan Kekerabatan Suku Mamuju: Kajian Norma Sosial Budaya 14 Sitti Wahidah Masnani, M.Hum - Barazanji Dalam Tradisi Mappacci Pada Perkawinan Masyarakat Bugis 1 15 Hanita Yusof, Fawazul Khair Ibrahim, Raja Nafida Raja Shahminan & Norazila Kamarulzaman Motif Dan Perletakan Ukiran Kayu Bagi Rumah-Rumah

5 vi Tradisional Melayu Di Muar 16 Daeng Haliza Daeng Jamal, Zuliskandar Ramli & Mastor Surat Pemerhatian Awal: Kesedaran Komuniti Tempatan Terhadap Pemuliharaan Dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Warisan Di Perak 17 Shariful Bin Kamaruddin Sejarah Pendidikan Zaman Penjajah Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangan Peradaban Melayu Masa Kini 18 Hamdzun Haron & Narimah Abd. Mutalib Kraf Tradisional Melayu: Makna Simbolik Motif Alam Semulajadi 19 Norlelawaty Haron, Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman Evolusi Perkembangan Blok Batik Di Negeri Kelantan 20 Salina Abdul Manan, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli, Noor Hafiza Ismail, Mohd Syafiq Ali & Azni Hanim Hamzah Pengikat Tengkolok Kesultanan Perak Darul Ridzuan 21 Ahmad Rizal Mohd Yusof, Mohd Firdaus Hamdan & Shamsul Amri Baharuddin Pemeliharaan Digital Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Merealisasi Impian Menjadi Kenyataan 22 Anisah Bahyah Ahmad, Wan Kamal Mujani & Rosiah Othman Motif Dan Dekorasi Dalaman Masjid Tengkera, Melaka; Satu Tinjauan. 23 Bariyah Binti Hj. Basiran Masjid Zahir: Pentadbiran Dan Peranannya Di Era Kolonial 24 Emma Bazergan A Configuration Dynamic Language In Cell Ads (A Critical Discourse Analysis ) 25 Farhana Abdullah, Adnan Jusoh, Nasir Nayan & Zuliskandar Ramli Peranan Persekitaran Dalam Arkeopelancongan Di Lembah Bujang 26 Farhana Abdullah, Adnan Jusoh, Nasir Nayan & Zuliskandar Ramli Kajian Arkeologi Pelancongan Ke Atas Pelancong Tempatan Di Lembah Bujang 27 Fazlina Mohd Radzi, Shahariah Mohamed Roshdi, Nurkhazilah Idris, Shaliza Dasuki Kartunis Indie Facebook : Kritikan Politikal Dan Sosial Menggunakan Peribahasa Melayu Lama 28 Hashima Binti Sulaiman Latihan Perguruan Menengah Di Semenanjung Malaysia Selepas Merdeka Sehingga Tahun Ilinadia Binti Jamil Hajj Education Kiosk: A Supplementary Learning Aid For Hajj Course In Malaysia 30 Jamilah Omar, Maryam Syafiqha Mohd. Sayuti, Aminah Maimunah Rahmah Omar Penggunaan Permainan Tradisional Melayu: Dam Ular Dalam Pembinaan Interaksi Sosial, Komunikasi Interpersonal Dan Pemahaman Konsep Asas Pembelajaran Matematik Awal Kanak-Kanak

6 vii 31 Junaidi Bin Awang Besar, Mohd Faidz Bin Mohd Zain & Samsu Adabi Bin Mamat Analisis Pola Pengundian Parti Islam Semalaysia (Pas) Dalam Pilihan Raya Kecil Kawasan Dewan Undangan Negeri (Dun) Chempaka, Kelantan 32 Khalid Jusoh, Teo Kok Seong & Mohd Samsudin Kepimpinan Penghulu Negeri Johor Tahun Makmur Haji Harun, Mohd Kasturi Nor Bin Abd Aziz, Muhammad Bukhari Lubis & Hazman Hasan Aplikasi Tulisan Jawi Dalam Manuskrip Di Alam Melayu: Satu Kajian Awal 34 Mohd Shazwan Bin Mokhtar, Mohd Samsudin Kill German Trade : Penilaian Terhadap Usaha British Membendung Perdagangan Musuh Di Tanah Melayu Sewaktu Perang Dunia Pertama 35 Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli & Bambang Budi Utomo Analisis Komposisi Bata Purba Di Candi Blandongan (Seg V) 36 Muhammad Aslah Akmal Bin Azmi & Mohd Samsudin Keberkesanan Pentadbiran British Mengekang Singapore Mutiny 1915: Suatu Analisis 37 Nararossa Peter Ballak & Mohd Samsudin Kegiatan Ekonomi Di Wilayah British Borneo Menjelang Abad Ke Noor Hafiza Ismail, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli, Salina Abdul Manan, Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan, Azni Hanim Hamzah, Nani Hartina Ahmad & Norwani Md Nawawi Keindahan Rekabentuk Masjid Melayu 39 Nor Hashikin Binti Bardan, Sakinah Shahrul Ariffin & Yunus Sauman Sabin Analisis Fizikal Seramik Di Felda Inas Utara, Kulai, Johor Bahru 40 Nor Samihah Nordin, Aleeja Eban, Sherrlyn Kang & Yunus Sauman Sabin Prospek Dan Cabaran Pelancongan Warisan Pulau Langkawi: Satu Penelitian Awal Nizamuddin Alias & Rabaah Abdullah Ligor Dan Alam Melayu : Satu Sorotan Ridayani Simanjuntak & Mohd Bin Samsudin Penglibatan Adam Malik Atas Penubuhan Asean ( Siti Aliaa Binti Hashim Norazian Binti Abdul Razak & Yunus Sauman Sabin Pembukaan Tanah Di Kalumpang Dari Tahun 1900 Hingga Yunus Sauman Sabin, Adnan Jusoh, Nor Samihah Nordin, Siti Aliaa Hashim, Norazian Abdul Razak, Norhashikin Bardan Dan Sakinah Shahrul Ariffin & Zuliskandar Ramli Taburan Pengebumian Keranda Kayu Balak Di Sabah 45 Zainab Binti Roslan Konseptualisasi Pelancongan Semiotik Dalam Pembangunan Pelancongan Warisan: Kajian Kes Di Jugra, Selangor Al-Amril Bin Othman Politik Melayu Di Persimpangan?: Antara Demokrasi 543

7 viii Liberal Barat, Kelangsungan Etnik Dan Penghayatan Semula Islam 47 Mohd Izuan Bin Razali Reaksi Petani Melayu Di Negeri Johor Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme Kolonial British 48 Noor Aisyah Binti Mokhtar, Kamarul Afizi Bin Kosman, Mokhtar Adnan Pemetaan Kasar Bandar Islam Melayu Melaka Menurut Catatan Sejarah Melayu Dan Negara Luar 49 Noor Aisyah Binti Mokhtar, Kamarul Afizi Bin Kosman, Mokhtar Adnan Gambaran Kasar Bandar Dan Kota Islam Melayu Melaka Farid Mat Zain Kitab Hikayat Patani: Satu Analisis Sejarah Mohamed Anwar Omar Din & Norazlinda Mohamed Rosdi - Gendang Pahang: Suatu Warisan 52 Zuliskandar Ramli, Mazlin Mokhtar, Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Muhammad Termiji Hasni & Ahmad Helmi Mohd Mukhtar - Pelestarian Warisan Kebudayaan Dan Warisan Semula Jadi Di Lembah Kinta: Satu Kajian Awal 53 Bambang Sulistyo - Mitos Kekuasaan Dunia Melayu : Suatu Kajian Historiografi Tradisional. 54 Muhammad Terimizi Hasni - Pemerhatian Semula Tapak Candi Permatang Pasir Kuala Sungai Muda 55 Nurtaqwa Amin - The Implications Of Neuro-Linguistic Programming (NLP) On The Process Of Forming Positive Characters Of Using Language 56 Zuraidah Hassan, Ahmad Helmi Mohd Mukhtar & Zuliskandar Ramli - Tembikar Tanah: Proses Penghasilan Labu Sayong Secara Tradisional 57 Ahmad Helmi Bin Mohd Mukhtar, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli - Nisan Kesultanan Perak: Analisis Saintifik Bahan 58 Naoko Sugiura & Mohd Samsudin - Perbandingan Dasar Warisan Di Malaysia Dan Jepun: Kajian Usaha Memelihara Khazanah Negara 59 Mohd Nasir Ismail, Noor Masliana Razlan, Zulkarnain Yusof & Mohd Faizal Ramli Penilaian Pemeliharaan Sumber Digital Warisan Seni Ukiran Kayu Tradisional Melayu Di Malaysia 60 Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli & Mohd Rohaizat Abdul Wahab Rehal Di Pantai Timur Semenanjung Malaysia:Tinjauan Awal Tentang Motif Dan Corak 61 Mohamed Razeef Bin Abdul Razak, Azahar Bin Harun, Mumtaz Binti Mokhtar & D zul Haimi Bin Md. Zain - Wang Kertas Malaysia Siri Ketiga: Legasi Wawasan Tun Dr. Mahathir Mohamad Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Nik Hassan Shuhaimi Nik Rahman, Zuliskandar 785

8 ix Ramli, Mohammad Anis Abdul Samad, Muhamad Syafiq Mohd Ali & Ahmad Helmi Mohd. Mokhtar - Simbol Maritim Kuno Pada Hiasan Perahu Tradisional Melayu Di Pantai Timur, Semenanjung Malaysia 63 Tammasse & Jumraini T. - Gangguan Berbahasa Disleksia: Suatu Perkenalan Awal 64 Ahmad Jaffri Ahmad Zaini & Mohd Samsudin Penentangan Pegawai-pegawai Melayu Terhadap Pemerintahan Jepun Semasa Perang Dunia Kedua 65 Muhammad Reduan Isahak, Fawazul Khair Ibrahim & Raja Nafida Raja Shahminan - Kajian Kadar Ketahanan Di Udara Wau Melalui Struktur Rangka 66 Muhammad Afiq Omar, Zuliskandar Ramli, Muhammad Termizi Hasni, Ahmad Helmi Muhd Mukhtar, Muhd Shafiq Mohd Ali, Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Anis Samad & Mohd Rohaizat Abd Wahab Analisis Tampak Jumpaan Permukaan Tembikar Tanah Di Gua Tok Sik, Gunung Baling 67 Muhammad Nur Latif, M. Hum - Rekonstruksi Vokal dan Diftong Bahasa Sulawesi Selatan Purba (BSSP) 68 Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan, Zuliskandar Ramli, Hamzun Haron & Noor Hafiza Ismail Manik Dalam Masyarakat Peribumi Sarawak 69 Noor Alina Syahida Binti Sorkawi & Yunus Sabin Sosioekonomi Masyarakat Melayu Mukim Sepang, Norazian Binti Abdul Razak, Siti Aliaa Binti Hashim & Yunus Sauman Sabin Kemudahan Dan Perkhidmatan Kesihatan Di Kulim, Kedah Pada Tahun

9 Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu 56 TEMBIKAR TANAH: PROSES PENGHASILAN LABU SAYONG SECARA TRADISIONAL ZURAIDAH HASSAN, AHMAD HELMI MOHD MUKHTAR & ZULISKANDAR RAMLI Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Penulisan ini adalah mengenai tembikar tanah iaitu mengenai produk serta proses pembuatannya. Tembikar tanah adalah berbeza dengan tembikar jenis lain dimana bahan yang digunakan untuk membuat produk adalah tidak dicampur bahan lain dan pembakarannya merupakan tahap paling rendah berbanding tembikar batu dan porselin. Kekreatifan masyarakat dalam menghasilkan produk berasaskan tembikar tanah adalah diambil dari alam persekitaran sama ada terhasil dari secara langsung atau tidak langsung dalam pengamalan hidup sehari-harian. Ia juga terhasil dari keperluan masyarakat yang terbatas untuk menggunakan peralatan yang ada seperti hari ini. Oleh itu, kajian ini akan mengkaji mengenai tembikar tanah dan penghasilan produk berasaskannya iaitu labu sayong. Kata kunci: tembikar tanah, labu sayong, Perak PENGENALAN Tembikar merupakan ciptaan manusia sejak zaman prasejarah lagi iaitu di zaman akhir mesolitik atau hoabinh atau Neolitik kira-kira 5,000 tahun lampau (Hamdzun 2013). Ia merupakan tinggalan yang telah wujud sejak zaman awal wujudnya manusia yang bertujuan untuk memenuhi keperluan mereka sendiri dalam kehidupan mereka sehari-hari. Secara tidak langsung ini menjadikan tembikar adalah barangan yang bernilai tinggi dalam mentafsir sejarah dan ideologi sesuatu tempat. Tembikar Tanah merupakan tembikar yang terhasil dari tanah liat yang dibakar dengan tahap pembakaran yang tertentu sehingga ia menjadi sebatian yang kuat sehingga mampu digunakan terutama sebagai pekakas memasak. Tanah liat yang telah dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Penggunaan tembikar tanah telah dimulakan sejak zaman pra sejarah iaitu sekitar zaman neolitik lagi. Kemahiran mengenalpasti jenis tanah dan aplikasikannya dalam kehidupan seharian telah ada pada masyarakat tersebut. Tembikar merupakan kumpulan seramik yang berasal daripada perkataan Greek Keramos yang membawa maksud tanah liat. Ia juga bermaksud barang pecah atau barang diperbuat dari tanah liat dan dibakar (McKinnon 1996). Berdasarkan kenyataan tersebut, maka semua benda yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dapat dikategorikan sebagai seramik. Di Malaysia, seramik juga dikenali sebagai tanah liat yang dibentuk dan kemudiannya dibakar pada suhu tertentu mengikut jenis tanah liat (Savage & Norman 1980). Tanah liat

10 714 / Zuraidah Hassan et al. merupakan sekumpulan sebatian atau campuran yang membentuk tanah apabila bercampur dan dilarutkan dengan air. Proses yang dilakukan ini adalah memudahkan tanah liat itu dibentuk. Apabila ia dikeringkan dan dipanaskan pada suhu maksimum, struktur tanah itu berubah menjadi keras dan padat (Zvigoffer 1980). Seramik biasanya dikelaskan mengikut suatu pembahagian yang merangkumi tembikar tanah, tembikar batu dan porselin (Asyaari Muhammad 2011). Tembikar tanah telah ada dari zaman pra sejarah lagi iaitu sewaktu manusia telah menetap dan mula bercucuk tanam. Tembikar merupakan elemen terpenting dalam pembinaan semula sejarah silam manusia. Tembikar adalah banyak dijumpai di tapak eskavasi dan jumpaannya merupakan indikator yang sangat penting. Pelbagai maklumat yang boleh diperolehi dari tembikar purba yang dijumpai terutama kepada negara dalam mendapatkan data yang tepat mengenai sejarah seperti sejarah asal-usul sesuatu tempat, fungsi dan kegunaannya, jenis dan corak hiasannya, maklumat penyebaran seperti perdagangan serta beberapa maklumat yang lain. Tembikar dihasilkan Dihasilkan secara primitif menggunakan tanah liat dari sungai yang dibentuk dan keringkan bawah cahaya matahari. Tembikar primitif telah ditemui di Ulu Tembeling, Pahang, Gua Cha Kelantan dan kota Tinggi Johor. Hiasan pada tembikar terhasil secara tidak sengaja, dari ikatan pada permukaan tanah liat. Tembikar tanah merupakan satu peringkat seramik. Ia dimaksudkan pada peralatan yang diperbuat daripada tanah liat. Seramik selalunya dibahagikan kepada dua jenis iaitu tembikar dan porselin. Istilah porselin merangkumi semua peralatan yang dihasilkan dari unsur-unsur galian yang dikenali dengan nama China sebagai kaolin dan petuntse (dikenali sebagai adunan keras) dan porselin tiruan (dikenali sebagai adunan lembut). Porselin dibakar dengan suhu tinggi, lut cahaya dan pecah menurut campurannya sama ada mengerutu atau berbiji-biji menurut komposisinya, adunan keras dan lembut. Tembikar dibakar dengan suhu rendah, kelam dan pecah dengan kasa iaitu menunjukkan permukaan yang tidak rata apabila pecah. Tahap pembakaran tersebut adalah : i. Porselin ialah kadar pembakaran nya yang mencapai sehingga 1350 ºC ii. Tembikar tanah adalah dibakar pada kadar suhu pembakaran antara 350 ºC ºC iii. Tembikar batu adalah dibakar pada kadar suhu pembakaran nya melebihi 1000 ºC, iaitu antara ºC Produk-produk yang diperbuat dari tembikar tanah adalah bersifat poros dan tidak bersepuh (kilat). Antara produknya adalah labu sayong, piring, kendi, tempayan, kuali dan pekakas dapur, pot, lampu tidur, pasu, tempat letak pensil dan sebagainya. pelbagai produk lain yang dihasilkan menggunakan tembikar tanah selaras dengan perwujudan pelbagai pekakas yang mempunyai pelbagai fungsi. Di Malaysia kawasan perusahaan yang masih popular menghasilkannya adalah Kampong Sayong, Kuala Kangsar Perak, Mambong Kelantan dan Sarawak. Labu Sayong Produk Labu Sayong telah dipilih sebagai salah satu produk dari tembikar tanah. Produk Labu Sayong adalah berasal dari Sayong iaitu sebuah daerah di Kuala Kangsar. Sejarah Labu Sayong adalah berasal dari buah labu tua yang dikeluarkan isinya dan dibersihkan sebelum dijadikan bekas menyimpan air. Fungsi asalnya labu sayong ini adalah untuk menyimpan air minuman. Air yang disimpan dari labu ini adalah sejuk dan baik untuk kesihatan yang dikatakan boleh menjadi penawar seperti batuk dan demam panas. Selain dijadikan bekas menyimpan air ia juga boleh dijadikan sebagai pasu bunga, periuk, perhiasan dan sebagainya. Terdapat pelbagai jenis labu Sayong iaitu Labu Panai, Labu Leper, Labu Gelugur, Labu Gombol, Labu Tanah, Labu Tela, Labu Lepap, Labu Besar, Labu Pucung dan Labu Belalai. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

11 Zuraidah Hassan et al. / 715 Labu Sayong terhasil dengan 3 warna iaitu hitam, kuning tanah liat dan coklat. Sifat labu sayong adalah tidak bersepuh (poros). Labu Sayong bewarna hitam adalah terhasil dari pembakaran sekam padi. Terdapat beberapa bahagian yang terdapat pada labu seperti bahagian atas terdiri daripada penutup, bibir, mulut, muncung, motif hiasan dan kepala. Manakala bahagian tengahnya pula terdiri daripada leher. Bahagian bawahnya pula terdapat motif hiasan, bahagian badan, hiasan panai dan tapak atau kaki. Muncung Kepala Leher Badan kaki Rajah 1 : Nama bahagian pada Labu Sayong Teknik Pembuatan Tembikar Tanah (Labu Sayong) Pembuatan tembikar ini adalah menggunakan kaedah tradisional. Penyelidik telah menemubual Puan Maznah Sulaiman yang berasal dari Kampung Kepala Bendang, Sayong, Perak. Beliau berusia 59 tahun dan telah mewarisi perusahaan labu sayong selama 40 tahun dari ibunya. Puan Maznah menggunakan teknik putaran dalam menghasilkan produknya dengan menggunakan pemutar manual dan tidak menggunakan mesin pemutar. Rajah : Puan Maznah Sulaiman bersama pengkaji Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi,Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

12 716 / Zuraidah Hassan et al. i. Pengambilan dan pemilihan tanah liat. Proses terawal dalam meghasilkan tembikar tanah adalah pemilihan tanah liat. Tanah liat diambil adalah dengan cara menggali secara langsung ke dalam tanah di kawasan yang terdapat tanah liat. Tanah liat yang baik adalah ia berwarna merah atau putih kecoklatan. kebiassan pengusaha tanah akan membeli tanah dari orang kampung dan adakalanya adalah dari pemilik tanah. Cara pengambilan tanah adalah dengan cara mencangkul dan memasukkannya didalam guni. Kebiasaannya satu guni tanah liat dijual dengan harga RM6. Rajah : Proses pengambilan tanah ii. Pengeringan tanah liat Tanah liat yang telah diperoleh samada melalui cara pengambilan sendiri atau dibeli akan dikeluarkan dari guni dan dijemur dibawah cahaya matahari. Sifat tanah liat yang di ambil dari perut bumi adalah lembab. tanah liat akan dijemur dibawah cahaya matahari. tempoh minimum adalah 3 hari sekiranya cuaca panas. Tanah akan dijemur sehingga kering. Rajah : Proses penjemuran tanah liat Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

13 Zuraidah Hassan et al. / 717 iii. Proses menumbuk tanah liat Setelah kering tanah liat tersebut akan ditumbuk supaya lebih halus. Penggunaan kaedah tradisional, tanah liat akan ditumbuk menggunakan lesung kaki. lesung kaki yang digunakan adalah diperbuat dari kayu. Rajah : Menumbuk tanah liat yang telah dikeringkan dengan menggunakan lesung kaki iv. Menapis Tanah Liat Setelah ditumbuk tanah liat tersebut akan ditapis dengan menggunakan penapis. Walaupun telah ditumbuk tanah masih bercampur dengan partikel-partikel yang kasar dan memisahkan bendasing seperti habuk kayu. sekiranya terdapat bendasing tersebut akan menyebabkan struktur tembikar tidak kukuh, rapuh, tidak tahan lama serta tidak cantik dan licin. Setelah ditapis poin-poin yang kasar akan ditumbuk semula. Proses ini akan berulang-ulang sehingga tanah tersebut halus dan kelihatan seperti tepung dan lembut serta ringan. Setelah itu, tanah liat akan direndam dalam air (peram) selama beberapa hari sehingga tanah mendap ke dasar. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi,Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

14 718 / Zuraidah Hassan et al. Rajah : Proses menapis tanah yang telah ditumbuk v. Proses menguli Proses menguli akan membentuk tanah sehingga menjadi doh yang lembut dan liat. Proses menguli antara proses yang penting kerana proses ini akan memampatkan struktur tanah liat agar tanah tersebut mampat dan bersedia untuk dibentuk. Rajah : Proses menguli tanah liat vi. Proses membentuk Labu Sayong Tanah liat yang diuli menjadi doh akan dibentuk menjadi bentuk menjadi labu sayong. Dalam kaedah tradisional labu sayong akan dibentuk sedikit demi sedikit. Pinggan akan akan digunakan sebagai pelapik dalam membentuk labu. Alat pemutar akan digunakan supaya kerja pemusingan labu menjadi lebih mudah. Puan Maznah akan menganggar tapak labu sayong dengan saiz bulatan pinggan tersebut. Kuantiti tanah liat yang diperlukan dalam membentuk labu sayong adalah bergantung kepada saiz yang akan dibina. Puan Maznah menggunakan alat pemutar tradisional kerana tidak mahir menggunakan alat pemutar semi auto yang menggunakan kaki untuk berpusing (lihat rajah). Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

15 Zuraidah Hassan et al. / 719 Rajah : Alat pemusing tradisional Dalam permulaan proses membentuk labu sayong air juga diperlukan untuk membentuk labu dengan baik. Labu akan dibentuk dengan sedikit demi sedikit. doh akan dibentuk memanjang dan akan dicantum menjadi bulat serti dilihat dalam rajah dibawah. Rajah: Proses awal membentuk labu Setelah dicantum menjadi bulat, doh tersebut akan akan dipicit dan ditekan menggunakan jari di bahagian dalam dan luar agar memastikan ketebalan labu sayong adalah sama. Rajah : Doh dipicit dan ditekan Untuk menyambung ke atas bahagian labu, teknik yang sama juga digunakan iaitu doh dibentuk memanjang dan dicantumkan dengan bahagian yang dibina tadi. Setelah disambung, teknik picit dan tekan dilakukan sebagaimana proses tadi. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi,Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

16 720 / Zuraidah Hassan et al. Rajah : Menyambung bahagian badan labu Selepas itu, badan labu tadi diketuk menggunakan kayu khas untuk memampatkannya. Rajah: Badan labu diketuk Selepas itu, bahagian labu akan diterbalikkan untuk membentuk badan labu. Bahagian badan tadi dipotong menggunakan pisau untuk menterbalikkannya. Rajah : Proses menambah bahagian badan labu sayong Setelah siap badan labu dibina, bahagian labu tersebut sekali lagi diterbalikkan untuk membina kaki atau tapak labu sebagaimana dalam rajah di bawah. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

17 Zuraidah Hassan et al. / 721 Rajah : Proses membina dan meletakkan tapak Setelah siap bahagian badan tembikar, bahagian leher, kepala dan muncung pula dibina menggunakan teknik yang sama. vii. Proses mengemas dan melicinkan labu Sayong Setelah siap membentuk sebiji labu sayong, proses mengemas dan melicinkan badan labu sayong. Dalam proses ini antara alat yang digunakan ialah kayu penepik, span, batu sungai, pisau, sudu dan penutup botol. Puan Maznah banyak menggunakan bahan-bahan terpakai sahaja dalam membentuk labu ini. fungsi alat tersebut adalah : i. Kayu penepik : Meratakan dan mempatkan permukaan tembikar ii. Span : Span yang dibasahkan dengan air akan diseratakan dibahagian sebiji labu. iii. Batu sungai : Melicinkan permukaan tembikar iv. Pisau : Membuang bahagian berlebihan atau yang tidak dikehendaki pada tembikar v. Sudu & penutup botol : Melicinkankan permukaan dari tanah berlebihan Rajah : alat-alat terbuang yang digunakan iaitu penutup botol, sudu, pisau dan kayu Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi,Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

18 722 / Zuraidah Hassan et al. Rajah : Span yang dibasahkan diseratakan pada tubuh labu Rajah : Permukan Labu dilicinkan menggunakan batu sungai viii. Proses membentuk ukiran tembikar Proses yang terakhir ialah proses mengukir labu sayong. labu diukir ketika masih dalam keadaan lembut. kebiassan motif yang diukir ialah menggunakan bahan dari alam sekeliling. motif yang diukir pada badan labu adalah ringkas tetapi menarik. Antara motif biasa yang digunakan pada labu sayong adalah garis timbul (panai), jaluran cengkung (gelugur) dan lengkungan (gelung puyuh). Selain itu, terdapat juga hiasan berbentuk tekanan (hiasan tekap) dan turisan. Rajah: Pengkaji menggunakan motif garis timbul (panai) pada tembikar Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

19 Zuraidah Hassan et al. / 723 Rajah : Acuan hiasan berbentuk tekanan ix. Penjemuran Setelah Labu Sayong siap sepenuhnya, ia perlu dijemur supaya keras. Tempoh penjemuran ini mengikut keadaan cuaca semasa. Walau bagaimanapun jemuran tersebut jangan dibiarkan sehingga labu menjadi putih. Rajah : Tembikar yang dijemur bawah cahaya matahari x. Pembakaran. Setelah labu yang dijemur sudah keras dan kering, ia akan melalui proses pembakaran. Labu tersebut dibakar selama beberapa jam hingga benar-benar keras. Pembakaran tradisional adalah menggunakan jerami ataudaun kelapa kering ataupun kayu bakar. walau bagaimanapun Puan Maznah membakar labu sayong menggunakan tanur elektrik yang diuruskan oleh anaknya kerana faktor umur dan bahan pembakaran yang susah didapati. Rajah: Pembakaran menggunakan Tanur kayu Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi,Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

20 724 / Zuraidah Hassan et al. Rajah : Pembakaran cara moden didalam Tanur elektrik xi. Penyempurnaan Setelah dibakar labu sayong terus dimasukkan dalam habuk kayu untuk mewarnakannya menjadi hitam. Rajah : Labu sayong dimasukkan ke dalam longgokan habuk kayu Rajah: Labu sayong yang telah bertukar warna menjadi hitam Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

21 Zuraidah Hassan et al. / 725 KESIMPULAN Tembikar tanah adalah merupakan produk berasaskan semulajadi yang selamat digunakan selaras dengan teknik penghasilannya yang juga secara semulajadi tanpa menggunakan bahan tiruan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit. Walaupun perwujudan produk berasakan tembikar tanah adalah seawal zaman pra sejarah lagi namun penggunaannya masih kekal ke hari ini. Sejajar dengan perkembangan teknologi, produk berasaskan tembikar tanah juga berkembang dengan baik. RUJUKAN Ashmore, Wendy & Sharer, Robert J., Discovering Our Past: A Brief Introduction to Archaeology Third Edition. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company. Abd Aziz Abdul Rashid Koleksi tembikar muzium seni Asia daripada beberapa tapak arkeologi semenanjung Malaysia. Tesis Sarjana Persuratan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Adi Haji Taha Penemuan artifak arkeologi di Semenanjung Malaysia Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, 5: Adi Haji Taha Penemuan artifak arkeologi di Semenanjung Malaysia Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, 5: Asyaari Muhammad Arkeologi dan seni: Kajian tembikar kerajaan Melayu Johor-Riau- Lingga Abad ke masihi. Phd. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Barnes, Annette On interpretation a critical analysis. Oxford Basil Blackwell 1988 Chia, M.S.S, (1997). Prehistoric Pottery Sources and Technology in Peninsular Malaysia Based on Morphological and Compositional Studies. Kuala Lumpur: Monograph, Malaysia Museum Journal. E. Edward McKinnon Buku panduan keramik, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Farhana Abdullah Kepelbagaian Jenis Seramik Di Tapak Arkeologi Sungai Mas, Kota Kuala Muda Kedah.Tesis Master. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Frank Hole, Robert F. Heizer Arkeologi Prasejarah: satu Pengenalan Ringkas (Terjemahan). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Freestone, I., Joyner, L., Howard, R. & Watts, A. (2001) A dated Porcelain Waster from Isleworth, English Ceramic Circle Transactions, Volume 17 Part 3, Freestone I C, Joyner L and Howard R (2003) The composition of porcelain from the Isleworth manufactory. English Ceramic Society Transactions 18, Freestone, I.C., and Tite, M.S. 1997, The Technology of German Stoneware Glazes, in German Stoneware , (ed. Gaimster, D.R.M.), 354-8, London: BMP Gaimster D and Freestone I. 1997, Introduction, in Pottery in the Making, World Ceramic Traditions. London: British Museum Press, Gardner Greece and Rome (Second Series).Volume 25. Issue 01.April 1978, pp Harrisson, Barbara Later Ceramics in South-East Asia. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Ibrahim Darus & Sahaimi Abd. Manaf Tembikar Tradisional, Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Kamdi Kamil Bentuk dan tradisi tembikar pra sejarah di Malaysia: Satu diskripsi ringkas JEBAT, 5: Kathleen Chee. (2006).SPM fokus U: Pendidikan Seni Visual. Bandar Baru Bangi:Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1998).Buku sumber guru Pendidikan SeniKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa &Pustaka. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi,Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

22 726 / Zuraidah Hassan et al. Othman Bin Mohd Yatim Sejarah Pembuatan Keramik China untuk Penganu- Penganut Agama Islam (Satu Sejarah Ringkas). Dlm. Khoo Kay Kim, Mohd Fadzil Othman & Abdullah Zakaria Ghazali (pnyt.). Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Othman Mohd.Yatim Penggunaan tembikar dalam masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Mohd Yatim & Raiha Mohd Saud Panduan balai seramik muzium negara.kuala Lumpur. Percetakan Perwira Sdn. Bhd. P.Rado An Introduction To The Technology Of Pottery. 2nd edition. Pergamon Press. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Tembikar Tanah daripada Kuala Selinsing, Pulau Kelumpang, Perak, Jurnal Arkeologi Malaysia, 12: Hamer, Frank and Janet The Potter's Dictionary of Materials and Techniques, Third Edition. London: A & C Black Publishers. Solheim, W. G. II, Harrison, B dan L. Wall, (1961). Niah Three color Ware and related prehistoric pottery from Borneo. Sarawak Museum Journal 10 (17-18): Sheppard, A.O, (1956). Ceramic for the Archeologist. United States of America: 609, Washington D C : Carnegie Intitution. Li Zhiyan and Cheng Wen Chinese pottery and porcelain; translated into English by Ouyang Caiwei ; English text edited by Betty Chandler and Tang Bowen. Beijing : Foreign Languages Press. Rice, Prudence M Pottery Analysis A Sourcebook. Chicago: University of Chicago Press. Prosiding Seminar Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN

EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN EKOLOGI, HABITAT MANUSIA DAN PERUBAHAN PERSEKITARAN Prosiding Seminar Antarabangsa Ke 8 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran Kampus Tuanku Abdul Halim Mu adzam Shah, Universiti Kebangsaan

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA EVALUATION ON MALAYSIA SAFETY AND HEALTH INDUCTION COURSE FOR CONSTRUCTION WORKER ALFRED GOH PUI TECK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iii To my beloved friends and family iv ACKNOWLEDGEMENT In preparing

More information

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR

HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DENGAN KETEGANGAN KERJA GURU BESAR SUHAILAH BINTI MOHD YATIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI

More information

ANALISIS TIPOLOGI DAN MOTIF TEMBIKAR TANAH DI TAPAK KAMPUNG BARU, KOTA KUALA MUDA, KEDAH

ANALISIS TIPOLOGI DAN MOTIF TEMBIKAR TANAH DI TAPAK KAMPUNG BARU, KOTA KUALA MUDA, KEDAH Asian Journal of Environment, History and Heritage September 2017, Vol. 1, Issue. 1, p. 281-293 ISSN 2590-4213 (Print) 2590-4310 (Online) Published by Malay Arts, Culture and Civilization Research Centre,

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS MOHD FAHRI BIN ABD GHAFAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HAND MASSAGE DEVICE FOR BLOOD DONATION PROCESS

More information

BRIEFING SESSION. 27 November 2017

BRIEFING SESSION. 27 November 2017 BRIEFING SESSION 27 November 2017 Convention for Young Administrators of ASEAN Higher Education Institutions (YAS@JALUMA 4.0) 27 29 November 2017 Nilai Springs Resort Hotel, Negeri Sembilan, Malaysia.

More information

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A

DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERM!N!NG EMERGENCY EVACUAT!ON A!D FOR FLOOD D!SASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA B!NT! KAMAL UN!VERS!T! TEKNOLOG! MALAYS!A DETERMINING EMERGENCY EVACUATION AID FOR FLOOD DISASTER PREPAREDNESS NURSHAFEENA

More information

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses.

Ms Nasah Sohor, 53, was crowned the overall winner of the award, which is the highest accolade awarded to enrolled nurses. Title: Two Malay enrolled nurses awarded the Tan Chin Tuan Nursing Award Reporter: Nity Farhana Dolhamid Media/Date: BERITA, 22 November 2016 Translated by: Zulayqha Binte Zulkifli SINGAPORE: Two Malay

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA NORFASHAH BIN MOHAMED FPAS 2013 12 WILLINGNESS TO PAY FOR WATERSHED CONSERVATION AT HULU LANGAT, MALAYSIA

More information

9888889 1822 1155 51 9101103 USIM 694 51 01 5 5 ABSTRAK Objektif kajian adalah untuk mendedahkan agenda tersembunyi pentadbiran Amerika Syarikat dan peranan institusi perancangan strategi Amerika dalam

More information

Earthwork Activities in Private Housing Industry

Earthwork Activities in Private Housing Industry Earthwork Activities in Private Housing Industry LAM YUEN SIONG A project report submitted in partial fulfilment of the requirement for the award of the degree of Master of Science (Construction Management)

More information

WARISAN TEMBIKAR TRADISIONAL MELAYU DI PAHANG

WARISAN TEMBIKAR TRADISIONAL MELAYU DI PAHANG WARISAN TEMBIKAR TRADISIONAL MELAYU DI PAHANG MOHD ZAMANI MOHD NOR PEAH * NUBLI MUHAMMAD ** HAMDZUN HARON *** PHAOSAN JEWAE **** zact73@gmail.com Abstrak Kajian ini meneliti tentang sejarah dan perkembangan

More information

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI

IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI IMPROVEMENT OF DISASTER COORDINATION PREPAREDNESS MODEL FOR SOFT-TARGET ORGANIZATIONS ABUBAKAR MOHAMMED BICHI A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

DETERMINATION OF LEAD CONTENT IN WHITENING CREAM USING LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY ANALYSIS WAN NORSYUHADA BT WAN MOHD SHUKRI

DETERMINATION OF LEAD CONTENT IN WHITENING CREAM USING LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY ANALYSIS WAN NORSYUHADA BT WAN MOHD SHUKRI i DETERMINATION OF LEAD CONTENT IN WHITENING CREAM USING LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY ANALYSIS WAN NORSYUHADA BT WAN MOHD SHUKRI A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA NORHABINA ABD ARIS FPAS 2012 19 MODELING OF SALT WATER INTRUSIONS INTO LANGAT RIVER ESTUARY, MALAYSIA By

More information

KAJIAN SENI KRAFTANGAN TEMBAGA TERENGGANU RAJA NORAHAFIZA BINTI RAJA MOHSIN

KAJIAN SENI KRAFTANGAN TEMBAGA TERENGGANU RAJA NORAHAFIZA BINTI RAJA MOHSIN KAJIAN SENI KRAFTANGAN TEMBAGA TERENGGANU RAJA NORAHAFIZA BINTI RAJA MOHSIN Projek ini meupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (PENGURUSAN SENI) Fakulti Seni

More information

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017

Buletin UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 21/2017 UNITEN has been awarded Tier 5 SETARA-2017 rating (Excellent) in the 'Mature University Category at the Majlis Penarafan Universiti dan Kolej Universiti (SETARA) 2017.

More information

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris

Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar. di Universiti Pendidikan Sultan Idris Jurnal Seni dan Pendidikan Seni 79 ISSN 2289-4640 / Vol. 4 (2016)) / (79-86) Penggunaan Modelling Clay dalam Penghasilan Model 3D bagi Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Seni di Universiti Pendidikan

More information

FACTORS THAT INFLUENCE THE SUCCESS OF ENTREPRENEURS: THE CASE OF AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (AIM) PROGRAM

FACTORS THAT INFLUENCE THE SUCCESS OF ENTREPRENEURS: THE CASE OF AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (AIM) PROGRAM FACTORS THAT INFLUENCE THE SUCCESS OF ENTREPRENEURS: THE CASE OF AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (AIM) PROGRAM NUR ATIQAH BINTI NOR HASHIM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA DECLARATION BY SUPERVISOR I hereby

More information

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF

FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF TAJUK : KAJIAN TERHADAP MOTIF SONGKET TERENGGANU FATIN AMIRAH BINTI ZAMERI (30180) Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni ) 2014 KAJIAN TERHADAP

More information

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM

MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MEDIA SOSIAL INTERAKTIF ALUMNI FTSM MUHAMMAD ASYRAF ZULKAPLE AMIRAH ISMAIL Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Alumni merujuk kepada bekas graduan sesebuah pusat

More information

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL

PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL PEMANTAPAN PROSES MENENTUKAN PAMPASAN MENCUKUPI DALAM PENGAMBILAN TANAH DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN MAZLAN BIN ISMAIL Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor Falsafah

More information

Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif

Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif CABARAN DALAM PROSES PERKEMBANGAN INDUSTRI KRAFTANGAN DI NEGERI SABAH Noor Faeza Binti Nurazam Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan seni ) 2014 TAJUK CABARAN

More information

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI

THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI THE IMPACT OF THE FACEBOOK WEBSITE QUALITY ON USER S PERCEIVED ATTITUDE, INTENTION AND LOYALTY AMONG STUDENTS OF UTM TAMER ADEL SALEH ALAJRAMI A dissertation submitted in fulfillment of the requirements

More information

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SYUKRIYAH BINTI MD.AZAM UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: HOSPITAL BED MANAGEMENT SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2012/2013 Saya SYUKRIYAH

More information

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN

PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN PENGGUNAAN TANAH BAWAH TANAH BAGI MAKSUD PEMBANGUNAN DI KUALA LUMPUR ARFALIZA BINTI ARRIFIN Laporan Projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan

More information

HOST : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia.

HOST : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi Malaysia. REPORT: UNIVERSITAS DIPONEGORO VISIT TO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. (28 th of APRIL 2011) MAIN DETAILS HOST : Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, Universiti Teknologi

More information

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING IN KUALA TERENGGANU HO MEE CHYONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A HYBRID BOX-JENKINS AND DECOMPOSITION MODEL FOR DROUGHT FORECASTING

More information

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018

Mulai 16 FEBRUARI 2018 hingga 15 MAC 2018 PEKELILING PEPERIKSAAN 5/2018 PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA Pelajar Program Pengajian Ijazah Tinggi Pelajar Program Pengajian Ijazah Pertama (Penuh Masa, Program Pesisir, Program Usaha Sama Akademik) Pelajar

More information

PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT

PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT Jurnal Komunikasi Malaysian, Journal of Communication Jilid 1 2016: 137-148 PERBEZAAN ASPEK PERKEMBANGAN FIZIKAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK LELAKI DAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF BARAT ABSTRAK Kolej Universiti

More information

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM

PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM Borang PTAR(BPP)/Ahli Luar/06/2015/Pind.2016 PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK, UiTM SHAH ALAM BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN LUAR / EXTERNAL MEMBERSHIP FORM (Sila isi maklumat dengan lengkap/ All fields must be

More information

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH

APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH APLIKASI PENJANA KUIZ MUDAH ALIH NUR FAEZA SUHAIMI NOORAZEAN MOHD ALI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Proses pembelajaran tidak ketinggalan mengalami perubahan

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA A STUDY OF SAFETY AND HEALTH AWARENESS AND NOISE ASSESSMENT AT STAMPING DIE COMPANY This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia

More information

Cabaran Pembangunan dalam Konteks Kepimpinan: Kes Kampung Sri Bahagia, Mersing Johor

Cabaran Pembangunan dalam Konteks Kepimpinan: Kes Kampung Sri Bahagia, Mersing Johor Cabaran Pembangunan dalam Konteks Kepimpinan: Kes Kampung Sri Bahagia, Mersing Johor Suhana Saad & Marsitah Mohd Radzi Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

More information

JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH IKLAN JAWATAN KOSONG (KEMAS) dengan ini mempelawa Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang berkaitan untuk

More information

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG

IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBANGUNAN BANDAR TERHADAP KESELAMATAN AWAM : KAJIAN KES DI BANDAR MUADZAM SHAH, PAHANG (The Implications Of Changes In The Urban Development To Public Safety: A Case Study In The

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2. This Campaign

More information

ULUNG BUAYEH: TABURAN DAN REKA BENTUK BERDASARKAN KONTEKS ARKEOLOGI

ULUNG BUAYEH: TABURAN DAN REKA BENTUK BERDASARKAN KONTEKS ARKEOLOGI ULUNG BUAYEH: TABURAN DAN REKA BENTUK BERDASARKAN KONTEKS ARKEOLOGI Jaswin Jelinus 1 Program Sejarah, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah winzzjas@yahoo.com Abstrak Masyarakat

More information

Dialek-dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia telah dikelompokkan

Dialek-dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia telah dikelompokkan BAB 1 PENDAHULUAN 1.0.Pengenalan Dialek-dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia telah dikelompokkan kepada lima kawasan utama iaitu kelompok barat daya yang terdiri daripada kelompok Kedah, Perlis,

More information

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS)

TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) TOTAL HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (THIS) A Perkhidmatan Operasi, Sokongan dan Penyelenggaraan Perkakasan, Perisian, Rangkaian dan Aplikasi bagi Total Hospital (THIS) Di bawah Produk Cerner bagi Hospital

More information

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUSAT KEBUDAYAAN DAN KRAFTANGAN LAMIN DANA MUKAH, SARAWAK.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUSAT KEBUDAYAAN DAN KRAFTANGAN LAMIN DANA MUKAH, SARAWAK. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUSAT KEBUDAYAAN DAN KRAFTANGAN LAMIN DANA MUKAH, SARAWAK. FADHLUNISA BINTI MOHAMAD Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2014 PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI DALAM PENENTUAN PEMELIHARAAN KAWASAN WARISAN KAJIAN KES: BANDAR TAIPING, PERAK ZALISSA BINTI ZAINI Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Sains

More information

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak

Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun. Abstrak Kesahan Spesifik Sukan Bola Sepak Dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 Dan 15 Tahun 1 Muhamad Hafiz Ismail, 2 PM. Dr. Ahmad Hashim 1 Fakulti Pendidikan UTM, 2 Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan,

More information

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI

ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI i ADOPTION OF ELECTRONIC SCHEDULING TO REDUCE WAITING TIME IN THE HOSPITALS SITI KHAIRUNNISA BINTI BASRI Report submitted in fulfilment of the requirement for the degree of Bachelor of Technology Management

More information

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan

The impact of waste disposal management on the water quality of rivers in Malaysia: Lessons from Pajam waste disposal sites, Negeri Sembilan 50 Impak pengurusan tapak pelupusan ke atas kualiti air sungai di Malaysia: Iktibar dari pengalaman tapak pelupusan Pajam dan Sungai Pajam, Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Mohd Hairimi Mohd Ali 1, Katiman

More information

mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People

mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People mybalikpulau A Mapping & Interpretation Heritage Education Program for Young People Heritage Education Program mybalikpulau Cultural Mapping Identifying cultural assets Social interactions that take place

More information

Sistem Tagal: Pengurusan Biosfera Tradisional dalam Industri Pelancongan

Sistem Tagal: Pengurusan Biosfera Tradisional dalam Industri Pelancongan Sistem Tagal: Pengurusan Biosfera Tradisional dalam Industri Pelancongan Jurry Foo@ Jurry Bt. F. Michael Program Geografi, Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah, Beg berkunci 2073, 88999 Kota

More information

NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018

NOTICE OF PROPOSED RECOMMENDATIONS FOR FEDERAL AND STATE CONSTITUENCIES IN THE STATE OF SELANGOR AS REVIEWED BY THE ELECTION COMMISSION IN 2018 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 15 Januari 2018 15 January 2018 P.U. (B) 14 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI

More information

Recent Bahasa Books from Brunei Nov 2011

Recent Bahasa Books from Brunei Nov 2011 Recent Bahasa Books from Brunei Nov 2011 Mary Martin Booksellers Pte Ltd Blk 231, Bain Street #03-05, Bras Basah Complex Singapore 180231 Tel : +65-6883-2284/6883-2204 Fax : +65-6883-2144 info@marymartin.com

More information

KERTAS KERJA LESTARIKAN BUMI HIJAU TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG TARIKH 2 JANUARI 2014 TEMPAT TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG

KERTAS KERJA LESTARIKAN BUMI HIJAU TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG TARIKH 2 JANUARI 2014 TEMPAT TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG KERTAS KERJA LESTARIKAN BUMI HIJAU TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG TARIKH 2 JANUARI 2014 TEMPAT TAMAN REKREASI GUNUNG LEDANG PENGLIBATAN AHLI PRAKTIKUM MS 11 DAN MS 13 PENASIHAT PROGRAM PUAN ZAINON BINTI

More information

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility

DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility DEBIT CARD USAGE CAMPAIGN II ( Campaign ) - STAFF TERMS AND CONDITIONS Organizer and Eligibility 1. This Campaign is organized by Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB (Organizer) (Company No. 6175-W). 2.

More information

JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK

JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK . SISTEM MAKLUMAT GUNA TANAH LEMBAH BERNAM: SATU KAJIAN PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA DIGITAL MENGGUNAKAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) EN. MOHD FARIS DZIAUDDIN JABATAN GEOGRAFI, FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI

More information

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION

A. MAKLUMAT PROJEK PROJECT INFORMATION Perincian Perubahan Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Perkhidmatan Utaman untuk Kelulusan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan cadangan

More information

Pola dan Proses Pemilikan Tanah oleh Orang-orang Pulau di Kawasan Darat Mersing: Kajian Kes di Kampung Sri Bahagia

Pola dan Proses Pemilikan Tanah oleh Orang-orang Pulau di Kawasan Darat Mersing: Kajian Kes di Kampung Sri Bahagia Pola dan Proses Pemilikan Tanah oleh Orang-orang Pulau di Kawasan Darat Mersing: Kajian Kes di Kampung Sri Bahagia Azima Abdul Manaf, Suhana Saad, Mohd Shamsudin & Hamzah Jusoh Pusat Pengajian Sosial,

More information

Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu

Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu Kesan Pembandaran terhadap Pembentukan Pulau Haba Bandar di Kuala Terengganu Urbanisation Effect on Urban Heat Island Occurance in Kuala Terengganu Mohd Hairy Ibrahim, Kamarul Ismail & Siti Shazlina Nazari

More information

THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: CASE STUDY OF ENTREPRENEURS AT JONKER STREET, MALACCA

THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: CASE STUDY OF ENTREPRENEURS AT JONKER STREET, MALACCA THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS IN TOURISM ENTREPRENEURSHIP: CASE STUDY OF ENTREPRENEURS AT JONKER STREET, MALACCA GOH MEI LING UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE CHALLENGES AND SUCCESS FACTORS

More information

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering Faculty of Engineering MANAGEMENT AND DISPOSAL OF CLINICAL WASTE IN SARAWAK GENERAL HOSPITAL Mohammad Khalis Afham Bin Md Sahlan Bachelor of Engineering with Honours (Civil Engineering) 2009 UNIVERSITI

More information

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG YUSRIZAL BIN YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR

More information

SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957

SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957 SEJARAH PERKEMBANGAN BEKALAN AIR DOMESTIK DI NEGERI KEDAH SEHINGGA TAHUN 1957 Mohd Firdaus Abdullah Arba iyah Mohd Noor Abstract Kedah is a state in northern peninsular Malaysia and is one of the oldest

More information

LATAR BELAKANG BACKGROUND. Kelab Maya Sahabat Ar Rahnu

LATAR BELAKANG BACKGROUND. Kelab Maya Sahabat Ar Rahnu Kelab Maya Sahabat Ar Rahnu LATAR BELAKANG Kelab ini diperkenalkan sebagai usaha mewujudkan komuniti Ar Rahnu yang benar-benar dapat memanfaatkan Ar Rahnu YaPEIM sebagai saluran mendapat modal bagi menjayakan

More information

[6 BEST PLACES TO VISIT IN MALAYSIA]

[6 BEST PLACES TO VISIT IN MALAYSIA] 2016 BASIC OF MALAY SKILL (BBM1401) Mrs. Nur Aimie Nabila Binti Fauzi [6 BEST PLACES TO VISIT IN MALAYSIA] Omar Khasro Akram, Daniel José Franco, Fatoumata Jammeh, Arash Fatahi, Ammar Jasim Hasan, Mehri

More information

THE SCENARIO OF TRAINING OFFERED BY PUBLIC TRAINING INSTITUTIONS IN 2016

THE SCENARIO OF TRAINING OFFERED BY PUBLIC TRAINING INSTITUTIONS IN 2016 THE SCENARIO OF TRAINING OFFERED BY PUBLIC TRAINING INSTITUTIONS IN 2016 OVERVIEW P U R P O S E To map out the PTI training scenario & make an assessment regarding their effectiveness Strategy C4 Chapter

More information

Sistem tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti

Sistem tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti 14 Sistem tagal dalam industri pelancongan: Manfaat kepada komuniti Jurry Foo@ Jurry bt. F. Michael 1 1 Program Geografi, Sekolah Sains Sosial, Universiti Malaysia Sabah Correspondence: Jurry Foo@ Jurry

More information

RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM

RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM i RELIABILITY OF SAFETY PERFORMANCE INDICATOR: COMPLIANCE AND EFFECTIVENESS OF SAFETY PROGRAMS IN CONSTRUCTION SITE RAMES KUMAR SHANMUGAM A project report is submitted in partial fulfilment of the requirements

More information

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV

TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV TERMS & CONDITIONS STAND A CHANCE TO WIN A 40 SHARP LED TV Note: Cardholders are advised to read and understand the Campaign Terms and Conditions before participating. 1) The Campaign is valid for selected

More information

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011

PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 14 Jun 2011 14 June 2011 P.U. (B) 306 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2011 DECLARATION OF NON-SMOKING AREA 2011 DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY

More information

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS Poligon Thiessen dan Kontur Isoyet

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS Poligon Thiessen dan Kontur Isoyet Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS Poligon Thiessen dan Kontur Isoyet SHAHARUDDIN AHMAD NOORAZUAN MD. HASHIM PUSAT PENGAJIAN SOSIAL, PEMBANGUNAN & PERSEKITARAN

More information

PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT LATIHAN AWAM HELMI BIN HJ. HARON UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLAKSANAAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, 1994 DI INSTITUT

More information

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet

Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet 105 Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet Shaharuddin Ahmad 1, Noorazuan Md. Hashim 1 1 School of Social, Development and

More information

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TUNGGAKAN CUKAI TANAH DI DAERAH KECIL SUNGAI SIPUT NASD RAHAYU BINTI ABDUL RAHIM Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Sarjana Sains (Pentadbiran

More information

Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2018

Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2018 Distribusi Simpanan Bank Umum Periode Januari 2018 Lembaga Penjamin Simpanan Group Penanganan Premi Penjaminan KATA PENGANTAR Distribusi Simpanan Bank Umum merupakan media informasi yang menyajikan data

More information

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17)

e Proceeding National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (icompex 17) STUDENT GUIDELINE FOR COLOR THEORY-TEMPLATE PEMUDAHCARA RODA WARNA Nurhamizah Binti Misuan zara.mieyariesza@gmail.com Masithah Binti Jasman onlymemars@yahoo.com Jabatan Rekabentuk & Komunikasi Visual Politeknik

More information

PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU

PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU PENGARUH SIMBOLISME SENI BINA PADA MASJID. KAJIAN KES MASJID KRISTAL KUALA TERENGGANU Mohamad Shahrizal Bin Abd Ghafar Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2015 PENGARUH SIMBOLISME SENI

More information

PROFIL SYARIKAT. Profil Syarikat. ILHAM Management Consultants Sdn Bhd ( U) Perkhidmatan:

PROFIL SYARIKAT. Profil Syarikat. ILHAM Management Consultants Sdn Bhd ( U) Perkhidmatan: PROFIL SYARIKAT Perkhidmatan: Pembekalan (Bahan Bacaan, Alat Tulis, BBM, Alat Sukan dan Cenderamata) Perundingan (Pengurusan Organisasi, Pemasaran dan Kualiti) Latihan www.hrtraining.com.my (Kepimpinan,

More information

FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH

FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH FAKTOR-FAKTOR PERLAKUAN PENGGUNA YANG MEMPENGARUHI PEMBELI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMBELIAN HARTA TANAH KEDIAMAN KES KAJIAN : DAERAH MELAKA TENGAH RAZWIN NOOR BT RAZALI Laporan projek ini di kemukakan

More information

Aset Pelancongan Luar Bandar daripada Lensa Komuniti Lembah Beriah

Aset Pelancongan Luar Bandar daripada Lensa Komuniti Lembah Beriah GEOGRAFIA Online TM Malaysia Journal of Society and Space 13 issue 1 (87-100) 87 Aset Pelancongan Luar Bandar daripada Lensa Komuniti Lembah Beriah 1 Habibah Ahmad, 1 Asmilah Hani Mohamad, 1 Hamzah Jusoh,

More information

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program

Pemohonan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Laporan: Program Gotong- Royong Mahabbah *Nama Penuh Program Standard Operating Procedure Permohonan Dana im4u Outreach Centre Berikut merupakan (SOP) im4u Outreach Centre bagi sebarang permohonan dana yang di kemukakan kepada pihak kami: Semasa Permohonan dibuat:

More information

SEJARAH EKONOMI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM,

SEJARAH EKONOMI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, JATI, Volume 21, December 2016, 72-107 SEJARAH EKONOMI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, 1906-2011 (ECONOMIC HISTORY OF BRUNEI DARUSSALAM, 1906-2011) Abdul Malik Kamis & Thirunaukarasu Subramaniam Department of

More information

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG KERTAS SAINTIFIK SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DAN SEKTOR KESIHATAN AWAM: KAJIAN DEMAM DENGGI DI BANDAR BARU BANGI DAN KAJANG Shaharudin I *,Shamsul A.S. #, Tahir A #, Mariam M #, Azah D # & Nik Shamsidah

More information

TRACE 2017 TRACING ALUMNI FOR COLLABORATION & ENGAGEMENT & BRIDGES-LINK

TRACE 2017 TRACING ALUMNI FOR COLLABORATION & ENGAGEMENT & BRIDGES-LINK TRACE 2017 TRACING ALUMNI FOR COLLABORATION & ENGAGEMENT & BRIDGES-LINK 2017 1 ISI KANDUNGAN 3 PENGENALAN DAN OBJEKTIF DARI MEJA PENGARAH 4 5 TRACING ALUMNI FOR COLLABORATION & ENGAGEMENT PENGHARGAAN 24

More information

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH)

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor 2 Pusat Penyelidikan Politik dan Keselamatan (POSH) Pandangan Terhadap Perubahan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya di Perceptions on the Change of Electoral Boundaries in Hulu Langat and Serdang Parliamentary Constituencies, Selangor Junaidi Awang Besar

More information

SAFETY AND HEALTH IN THE USE OF CHEMICALS AT WORK

SAFETY AND HEALTH IN THE USE OF CHEMICALS AT WORK NIOSH Malaysia Newsletter... bringing you the OSH updates No Permit:PP13200/12/2013(032007) May 2014:ISSN 1675-5464 Your OSH preferred partners SAFETY AND HEALTH IN THE USE OF CHEMICALS AT WORK World Day

More information

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS: MASALAH DAN CADANGAN Mustapha Kamal Ahmad Kassim Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut

More information

Condition Appraisal Technical Report

Condition Appraisal Technical Report Condition Appraisal Technical Report Hospital: Hospital Pontian Equipment Description: Sewage Treatment Plant (Hi-Kleen) Ref No: CA/FEMS/C0003/2015 Date: 30 September 2015 Facility Engineering Maintenance

More information

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN

PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN i PASARAN HARTA TANAH KEDIAMAN BERDASARKAN IMPLIKASI PENENTUAN HARGA RUMAH OLEH PEMAJU. KAJIAN KES NUSAJAYA ZARINATUL AIN BT AKHIRUDIN Laporan Projek Sarjana Sains ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan

Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 13 issue 4 (126-137) 126 Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan Zaini Sakawi 1, Sofia Ayup 2, Mohd Fauzi Sukimi

More information

ISI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN BAHAGIAN SATU 1.0 PENDAHULUAN 1

ISI KANDUNGAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN BAHAGIAN SATU 1.0 PENDAHULUAN 1 vii ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI PELAN ABSTRAK ABSTRACT i ii

More information

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERANAN JURUUKUR TANAH DALAM INDUSTRI PEMBINAAN MOHD AIMAN BIN MOHD KAMAROL BAHARI Laporan

More information

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH)

CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) VOT 78106 CRITERIA FOR URBAN SPRAWL/ LAND USE EXPANSION (KRITERIA SERAKAN BANDAR/ SERAKAN GUNA TANAH) PROF. DR. AHRIS YAAKUP PROF. MADYA DR. AHMAD NAZRI MUHAMAD LUDIN DR. FOZIAH JOHAR PN. NORDIDNI CHE

More information

PENULISAN ILMIAH-PANDUAN UNTUK PEMBIMBING

PENULISAN ILMIAH-PANDUAN UNTUK PEMBIMBING PENULISAN ILMIAH Pengenalan 1. Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan formal untuk mempersembahkan sesuatu ide, konsep, kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti

More information

PERANAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA NEGERI SEMBILAN DALAM MEMPROMOSIKAN ALAT MUZIK CAKLEMPONG

PERANAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA NEGERI SEMBILAN DALAM MEMPROMOSIKAN ALAT MUZIK CAKLEMPONG PERANAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA NEGERI SEMBILAN DALAM MEMPROMOSIKAN ALAT MUZIK CAKLEMPONG Mohd Fadzli Bin Zakaria Sarjana Muda Seni Gunaan Dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2012 PERANAN

More information

TERMS & CONDITIONS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS

TERMS & CONDITIONS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS CAMPAIGN PERIOD TERMS & CONDITIONS MAYBANK ONLINE APPLICATION CAMPAIGN II FOR BALANCE TRANSFER/EZYCASH/EZYPAY PLUS runs from

More information

PENGURUSAN ACARA PESTA REGATTA LEPA DI SEMPORNA SABAH. Noor Fazrina Binti Hamzar (28907)

PENGURUSAN ACARA PESTA REGATTA LEPA DI SEMPORNA SABAH. Noor Fazrina Binti Hamzar (28907) PENGURUSAN ACARA PESTA REGATTA LEPA DI SEMPORNA SABAH Noor Fazrina Binti Hamzar (28907) Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni) 2013 P. KHIDIIAT IIAKLUIIAT AKADEIIIK UNIIIAS 1111111111111111~

More information

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH

THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH THE ASSESSMENT OF BUILDING DEFECTS MAINTENANCE IN HOSPITAL BUILDING NORDIYANA BINTI AB.LLAH A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Bachelor of Civil Engineering

More information

PERKEMBANGAN PERKHIDMATAN KERETAPI DI SABAH, : SATU TINJAUAN

PERKEMBANGAN PERKHIDMATAN KERETAPI DI SABAH, : SATU TINJAUAN 47 PERKEMBANGAN PERKHIDMATAN KERETAPI DI SABAH, 1881-1963: SATU TINJAUAN Sitti Asmah Ammituh Ho Hui Ling Abstract Social development in Sabah, including the construction and upgrading of railways, was

More information

PENGARUH PULAU HABA BANDAR TERHADAP KESELESAAN TERMA DALAMAN BANGUNAN UNTUK PEKERJA DI PULAU PINANG NUR AILI HANIM HANAFIAH

PENGARUH PULAU HABA BANDAR TERHADAP KESELESAAN TERMA DALAMAN BANGUNAN UNTUK PEKERJA DI PULAU PINANG NUR AILI HANIM HANAFIAH PENGARUH PULAU HABA BANDAR TERHADAP KESELESAAN TERMA DALAMAN BANGUNAN UNTUK PEKERJA DI PULAU PINANG NUR AILI HANIM HANAFIAH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2016 PENGARUH PULAU HABA BANDAR TERHADAP KESELESAAN

More information

First and foremost, I hope this message finds you well in the best of health and business endeavors.

First and foremost, I hope this message finds you well in the best of health and business endeavors. Dear Members, First and foremost, I hope this message finds you well in the best of health and business endeavors. Of late, the hotel industry has seen many challenging factors on the future development

More information

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH

SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH Jurnal Teknologi, 40(B) Jun. 2004: 41 66 Universiti Teknologi Malaysia SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (SSP) 41 SISTEM SOKONGAN PERANCANGAN (PSS): ANALISIS APLIKASI BAGI SEKTOR-SEKTOR TERPILIH TARMIJI MASRON

More information